Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problemet för underläkaren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problemet för underläkaren"— Presentationens avskrift:

1 Problemet för underläkaren
Om presentationen är på akutrummet med triaden buk/ryggsmärta + cirkulatorisk påverkan + pulserande resistens i buken är preliminära diagnosen och åtgärden given… … Nämligen?

2 Bukaortaaneurysm Dan Jacobson

3 Problemet för underläkaren
Om fyndet är en passent vid CT buk UNS eller UL. Vad göra?

4 Bakgrund Lokal vidgning av aorta med mer än 3 cm eller faktor 1,5 jfr med normalaorta. Riskfaktorer: - Hereditet - Manligt kön - Ålder - Arterioskleros - Rökning - KOL - Hypertoni

5 Riskfaktorer för ruptur
Aneurysmstorlek! Ökar exponentiellt med diametern vid aneurysm > 5 cm. Kvinnligt kön + samma som för uppkomst av AAA

6 Behandlingsindikationer vid asymtomatiskt bukaortaaneurysm
Aneurysmdiameter >4,5-5,5 cm. Lägre gränsen för kvinnor. Expansion > 0,5 cm på 6 månader. Påvisade aneurysm skall följas med UL för att påvisa expansion. 3,0-3,9 cm 1 ggr/år 4,0-5,0 cm 1 ggr/6 mån

7 Behandling Inläggande av graft som skiljer aneurysmet från cirkulationen. - Operation - Endovaskulärt (EVAR)

8 EVAR

9 Öppen op

10 Evidensläge Cochrane reviews - Screeningprogram med UL (Cosford et al 2011): Minskad aneurysm-orsakad mortalitet hos män (inte kvinnor, men få i materialet). Oförändrad total mortalitet. Kostnadseffektivt. - Endovaskulärt vs öppen operation (finns inte på Cochrane)

11 Kom ihåg Bukaortaaneurysm >4,5 cm bör remitteras till kärlkirurg för bedömning. Patienter med popliteaaneurysm och/eller bror eller far med bukaortaaneurysm bör erbjudas UL-undersökning.


Ladda ner ppt "Problemet för underläkaren"

Liknande presentationer


Google-annonser