Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examinationssystemet 科举

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examinationssystemet 科举"— Presentationens avskrift:

1 Examinationssystemet 科举
- Med några exempel från Ming och Qing

2 To be wealthy you need not purchase fertile fields, Thousands of tons of corn are to be found in the books. To build a house you need not set up high beams, Golden mansions are to be found in the books. To find a wife you need not worry about not having good matchmakers, Maidens as beautiful as jade are to be found in the books. To travel you need not worry about not having servants and attendants, Large entourages of horses and carriages are to be found in the books. When a man wishes to fulfill the ambition of his life, He only needs to diligently study the six classics by the window. Song Zhenzong (Songs tredje kejsare, r )

3

4 宋真宗 «勸學詩» 富家不用買良田﹐書中自有千鐘粟。 安房不用架高梁﹐書中自有黃金屋。 娶妻莫恨無良媒﹐書中自有顏如玉。
宋真宗 «勸學詩» 富家不用買良田﹐書中自有千鐘粟。 安房不用架高梁﹐書中自有黃金屋。 娶妻莫恨無良媒﹐書中自有顏如玉。 出門莫恨無隨人﹐書中車馬多如簇。 男兒欲遂平生志﹐六經勤向窗前讀。

5 Första kända exemplen Under Han-dynastin -västra Han (206 f.Kr - 8) Kejsar Wudi (141 fKr- 87 f.Kr) Norra Wei ( )

6 Mer systematiskt … Under Sui (581-618) och Tang (618-907)
Men under Tang fortfarande bara c:a 10% av ämbetsmannakåren som rekryteras genom examinationer Den resterande delen fortfarande genom rekommendationer Övre delarna domineras dock av män som avlagt examen Praktiskt för kejsaren att kunna kringgå den gamla militära aristokratin

7 Situationen under Ming och Qing
Tre huvudsakliga nivåer – ”shenshi” (绅士) Shengyuan Juren Jinshi

8 Förberedelserna … Teckeninlärning San zi jing ”Treteckensklassikern”
Qian Zi jing ”Tusenteckensklassikern”

9 Memorerandet Från sju eller åtta års ålder börjar memorerandet
Skola (klanskola), tempel, hemmet De fem klassikerna De fyra böckerna

10 Det vill säga … Samtalen (Lunyu): 11 705 tecken (Sishu)
Mencius (Mengzi): tecken (Sishu) Yijing Förändringarnas bok: tecken Shujing Dokumentens bok: tecken Shijing Dikternas bok: tecken Liji Riternas bok: Chunqiu Zuozhuan Notera: Daxue (”The Great Learning”) och Zhongyong (”The Mean”), båda ur ”Sishu”, är delar av Liji Summa: tecken

11 Pedagogiken Läraren läser före - gruppen läser efter
Studera ”xué” 学 - “att härma” 50 ggr tittande i texten och 50 ggr utan att titta 20-30 tecken i början Sedan tecken per dag + repetition Vid en frekvens av 200 tecken/dag skulle det ta knappt sex år att memorera detta korpus (utan att räkna med repetitionen!)

12 Och sedan … Kommentarer – för en djupare förståelse
Komposition –att komponera en essä på ett givet tema Poesi – komposition eller träning i att avsluta (och rimma på) en given inledning Grunden avklarad tidigast vid c:a år Från Ming blev det vanligt med handböcker som innehöll frågesamligar

13 Shengyuan 生员 Populär benämning 秀才 xiucai
Två år av tre på länsnivå i länsstaden Kvot för hela landet: c:a Flertal prov över en kortare tidsperiod I stora delar av landet: mer än tio gånger fler deltar än vad som släpps igenom Beräknat antal civila shengyuan vid givet tillfälle:

14 Juren 举人 Prov vart tredje år i provinshuvudstaden i ett speciellt område som används enkom för ändamålet Kvot för hela landet: c:a 1500 Det beräknas att några få procent klarar proven Beräknat antal vid givet tillfälle:

15 Proven - juren

16 Juren-proven Deltagarna anländet några dagar innan proven (ofta i grupper från ”sponsorskolan”) Registrering+inlämning av papper – platsnummer delas ut Kanonskott vid olika tidpunkter före samlingen Rigorös visitation vid provområdet som hålls slutet under dagar

17

18 Juren-proven 2 Tendanden går till cell med packning (mat, skrivdon, lakan, potta, men inget skriftligt!) Cellens utformning: tre väggar, öppning framåt. Bänk, bord och hylla Essäer på givna teman (som ges av tentamensförättaren) lämnas in under loppet av ett flertal dagar, kopieras av en stor stab och lämnas vidare till läsare som graderar Lämnas vidare uppåt för vidare gradering

19

20 Fusk Någon annan gör provet Fusklappar Någon på ”insidan”

21

22 Med klassikerna närmast hjärtat …

23 Resultatet kungörs

24 Jinshi 进士 Vart tredje år i huvudstaden
Mellan vid varje tillfälle Beräknat antal: c:a 2500 vid givet tillfälle Sista provet inför kejsaren

25 Rekrytering Under Qing sker rekrytering till förvaltningen främst från de två översta nivåerna - juren och jinshi c:a tjänster under Qing Vanlig tjänst (efter en tids inskolning i huvudstaden): länschef, c:a 4 år (ej i hemprovins!), med bef. minst pers Vid länskontoret fanns en lokalt rekryterad stab. Länschefen har med sig egen stab

26

27 Positivt Examineringssystemet innebar ett steg i riktning mot meritokrati Trots de uppenbara fördelarna som de rika hade så gav examineringssystemet de mindre bemedlade känslan av att det teoretiskt sett fanns en möjlighet att även de eller deras barn kunde nå en position inom förvaltningen

28 Positivt 2 Innebar starten på en långsam process - bort ifrån den gamla militära aristokratin Eftersom systemet byggde på det konfucianska stoffet så kom kandidaterna från en tidig ålder att lära sig att omhulda etiska principer som lojalitet mot den sittande regimen Systemet gjorde det mer lätt än tidigare att finna landets talanger och dessa intellektuellt begåvade hade en benägenhet att stödja sin regim i stället för att opponera sig emot den

29 Negativt Efter ett antal sekel kom examineringssytemet kom att uppta yngre talangers hela ungdomsperiod och mer därtill – vissa menar att man inte kan utesluta att examineringssystemet var en bidragande orsak till den allt långsammare utvecklingen i Kina

30 Negativt 2 Klassikerna kanske inte helt lämpliga som grund -
examineringarna i allt högre utsträckning kom att premiera kandidaternas utantillkunskaper Systemet avskaffas 1905

31 Mer om systemet


Ladda ner ppt "Examinationssystemet 科举"

Liknande presentationer


Google-annonser