Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-01 Elin Löwendahl SMHI Vad händer med klimatet och vad betyder det för Blekinge?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-01 Elin Löwendahl SMHI Vad händer med klimatet och vad betyder det för Blekinge?"— Presentationens avskrift:

1 Elin Löwendahl SMHI Vad händer med klimatet och vad betyder det för Blekinge?

2 Atmosfärens CO 2 - halt förändras

3 Koldioxiden ökar även hos oss i Norden Source: Finnish Meteorological Institute Finska Lappland

4 CO2 measurements in Finnish Lapland Source: Finnish Meteorological Institute

5 Jordens medeltemperatur förändras Brohan m fl J. Geophysical Research 111, D uppdateringar.

6 Sveriges årsmedeltemperatur

7 Jordens framtida uppvärmning (referensnivå ) IPCC AR4 WG I SPM 2007

8 Klimatförändringen: ett klimat som förändras! RCA3/ECHAM4-B2 RCA3/ECHAM4-A2 RCAO, 4 scenarier Några möjliga utvecklingar av Sveriges medeltemperatur under 2000-talet Observerad variabilitet under 1900-talet

9 Klimatförändringar innebär ett klimat som förändras Naturlig variabilitet -Orsakar viss osäkerhet speciellt på kort sikt -Förstärker eller motverkar långsiktiga klimatförändr Klimatförändringarna - Blir allt mer uppenbara med tiden (RCA3/ECHAM4-B2, -A2, Rossby Centre, SMHI)

10 Nederbördsändringar från 1990 NH sommar IPCC AR4 WG I SPM 2007

11 Sveriges årsnederbörd

12 Temperatur - det normala medelvärdet och beräknad förändring Blekinge

13 Årsnederbörd - det normala medelvärdet och beräknad förändring Blekinge

14 Beräknad höjning av havsvattenstånden från års nivå fram till 2100 enligt IPCC (2001) och IPCC (2007) IPCC cm IPCC cm Lokalt kan haven stiga mer Havet beräknas just nu stiga med ca 3 mm/år ( ) mot 1,8 mm/år under perioden Grönlandsisen motsvarar 7 meter

15 Lokala ändringar av havsvattenståndet Figure Local sea level change (m) due to ocean density and circulation change relative to the global average (i.e., positive values indicate greater local sea level change than global) during the 21st century, calculated as the difference between averages for 2080 to 2099 and 1980 to 1999, as an ensemble mean over 16 AOGCMs forced with the SRES A1B scenario. Stippling denotes regions where the magnitude of the multi- model ensemble mean divided by the multi-model standard deviation exceeds 1.0.

16 Landhöjningen i Sverige

17 Havet stiger runt Sveriges kuster…

18 Klimatmodellering vid Rossby Centre Global Regional

19 Beräkningsgången för framtidens klimat GCM Utsläpps- scenarier RCM Regionala klimat- modeller (SMHI m.fl.) Globala klimat- modeller (internationella forsknings- centra) GCM FN:s klimat- panel

20 Typisk horisontell upplösning hos en regional klimat modell 50 x 50 km 25 x 25 km

21 Förändring i årsmedeltemperatur jämfört med ANN JJA DJF Kjellström et al, 2005 ECHAM4 A2

22 Förändring i temperatur jämfört med : Olika GCMs och utsläppsscenarier ECHAM4 B2 ECHAM5 A1B ECHAM4 A2

23 Ändring i 2m-temperatur jämfört med RCA3 ECHAM5 A1B K JJA DJF

24 Ändring i nederbörd jämfört med DJF MAM JJA SON % RCA3ECHAM4 B2 RCA3ECHAM5 A1B RCA3ECHAM4 A2

25 Årstiderna förändras Referensperiod och framtida förändring i växtsäsongens längd, T 2m > 5 o C (RCA3 ECHAM4 A2)

26 Ökad risk för översvämningar: det blir blötare på många håll … Referensperiod och framtida förändring i maximal nederbörd under 7-dagarsintervall i DJF (RCA3 ECHAM4 B2)

27 … och torrare på andra håll (vattenbrist) Referensperiod och förändring i högsta antal konsekutiva dagar med mindre än 1mm nederbörd under JJA (RCA3 ECHAM5 A1B)

28 Stormar är en omdiskuterad fråga Gudrun den 8 januari 2005

29 Antal fall med geostrofisk vind större än 25 m/sek för hela Sverige. Det har inte blivit blåsigare!

30 För Sveriges del pekar klimatscenarierna i huvudsak på: Det blir varmare, framförallt på vintern och i norr Kalla dagar påverkas mest Det blir mer nederbörd, framförallt i väster och norr Skyfallen blir intensivare Havet stiger Det är oklart hur det blir med vind och stormar

31 …vilket påverkar: Solskenstimmar Värmebölja Uppvärmningsbehov Behov av kylning Sista vårfrostdatum Vegetationsperiodens längd Längsta torrperiod Antal dagar med extrem dygnsnederbörd Extrem 7-dagars nederbörd Antal dagar med snötäcke Snöns vatteninnehåll Dagnr för islossning Maximal byvind

32 I Sverige påverkas nästan alla sektorer, t.ex: Energi Fysisk planering Kommunikationer Skogs- och jordbruk Vatten och avlopp Miljö Hälsa

33 Annual mean SST changes for the ensemble average (ECHAM4 and HadAM3H) of the B2 (lower left) and A2 (lower right) emission scenarios. The figure is taken from Meier (2006, Figs.13 and 14) with kind permission of Springer Science and Business Media. Ändrad ytvattentemperatur i framtiden Utsläpp B2Utsläpp A2

34 Mean number of ice days averaged for RCAO-H and RCAO-E: control (left panel), B2 scenario (middle panel), and A2 scenario (right panel). Figure is adopted from Meier et al. (2004). Antal dagar med havsis Idag I slutet av 2000-talet

35 Beräknad ändrad salthalt

36 De senaste årens algblomningar Referenser: Hansson & Håkansson 2007 Karhu et al 2007

37 Kan klimatförändringar påverka Östersjöns algblomningar? +Torrare somrar ger ökad solinstrålning +Torrare somrar ger högre sommartemperaturer +Svagare skiktning pga minskad salthalt och sämre vattenutbyte ökar vertikal tillförsel av fosfor till ytvattnet -Svagare skiktning kan lättare ge ökad syretillförsel till bottenvattnet som då binder fosforn till sedimentet -Ökad tillrinning ökar bla kvävehalten i ytvattnet ger ökad vårblomning som tvättar ut fosfor ur ytvattnet -Torskens återkomst kan minska betning av zooplankton som då kan öka betningen av växtplankton Källa: Bertil Håkansson, SMHI

38 Slutsatser för Östersjön i framtiden Vattnet blir varmare Det blir mindre is Det blir högre vattenstånd längs kusterna i söder Det är osäkert om stormarna blir värre Salthalten påverkas Vattenkvalitén påverkas Ekosystemet påverkas, risker för nya arter

39 Framtida medel och Högvattenstånd i (Skåne och) Blekinge (SMHI-rapport , S. Nerheim) Kungsholmsfort 10 år50 år100 år ”Low case” ”High case”

40 Det finns många dammar i södra Sverige Källa: SMHIs dammregister

41

42 EA2EB2 HB2 Max Min Lokal tillrinning HA2

43 Skogsbruket – en vinnare? +Högre tillväxt +/-Sämre kvalitet för barrträd, bättre för löv +/-Nya trädslag men Vilt hindrar ädellöv Torka ger problem för gran i Sydsverige Större vindskador Rotröta, granbarkborre, snytbagge Ökad risk för omfattande skogsbränder Svårare drivningsförhållanden (mindre tjäle, blöta vintrar) tillväxt- ökning Källa: Klimat och sårbarhetsutredningen 2007

44 Source: U.N. Population Division Megacities 1950 Tokyo Shanghai Moscow London Paris Rhine-Ruhr New York Buenos Aires Population Trends

45 Seoul Moscow London Paris Rhine-Ruhr New York Buenos Aires Tokyo Los Angeles Mexico City Guatemala City Toronto Chicago Lima Bogotá Santiago Sao Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Luanda Abidjan Lagos Istanbul Cairo Baghdad Jeddah Tehran Bandung Jakarta Osaka Ho Chi Minh City Bangkok Yangon Kabul Surat Lahore Delhi Mumbai Kolkata Dhaka Karachi Beijing Tianjin Shanghai Megacities 2015 Source: U.N. Population Division Population worldwide in cities % % % Population Trends

46 Florida million residents Florida 1920 Sources: (http://www.esig.ucar.edu/rp_senate) - Wendler Collection; Roger Pielke worldweb.com; Cause and effects 0 tourists residents 40 million tourists Florida slide compiled by: W. Kron, Munich Re. Storm picture from NASA.

47 KalmarKarlstad Västerås Kristinehamn


Ladda ner ppt "2015-04-01 Elin Löwendahl SMHI Vad händer med klimatet och vad betyder det för Blekinge?"

Liknande presentationer


Google-annonser