Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datorkommunikation Lektion 5 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datorkommunikation Lektion 5 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Datorkommunikation Lektion 5 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se

2 Vad är trådlös dataöverföring? Ett trådlöst lokalt nätverk kallas för WLAN (Wireless Lokal Area Network). I trådlösa nätverk överförs data utan kablar. Det gör att trådlösa nätverk blir mycket mer flexibla än vanliga ledningsnätverk. De vanligaste trådlösa överföringsmetoderna är radio- och satellitkommunikation och infraröd datorkommunikation. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se2

3 Radionätverk Data som överförs med radiovågor använder luften som media. Data kan ta sig genom väggar och användas både för dataöverföring för korta avstånd (till trådlösa nätverk) som för långa avstånd (med satellit). Känslig för elektroniska och atmosfäriska störningar. Kan lätt avlyssnas. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se3

4 WLAN (Radionätverk) Wireless Local Area Network Lokalt nätverk som bygger på trådlös överföring av nätverkssignalerna. Olika standarder: IEEE 802.11 (1997): Grundstandarden, upp till 2 Mbit/s IEEE 802.11b (1999): kallas även Wi-Fi, hastighet 11 Mbit/s IEEE 802.11g (2003): hastighet 54 Mbit/s Läs mer http://sv.wikipedia.org/wiki/WLAN http://sv.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 4Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

5 WLAN – Viktiga begrepp Infrastrukturnät (infrastructure): är benämningen på WLAN som har central flödeskontroll. Ett infrastrukturnät består av en central router med WLAN-funktion och ett antal klienter som når varandra och andra nät via den centrala noden. Accesspunkt (Access Point ): den centrala nod som styr trafiken i ett infrastrukturnät. All trafik i ett infrastrukturnät passerar accesspunkten, även sådan trafik som skall till andra klienter i samma WLAN SSID (Service Set IDentifier ): Varje WLAN har ett SSID som skickas ut för att identifiera just det nätverket. 5Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se

6 Utrustning i radionätverk Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, Hakimdata.se6 Access Point PCMCIA-Kort USB Adapter

7 Infrarött ljus- IR Används t.ex. när du stänger tv:n med fjärrkontrollen. Data överförs på höga sändningsfrekvenser som ligger mellan det synliga röda ljusets och mikrovågornas. IrDA – Standard (Infrared Data Association) Räckvidden bör inte överstiga 30 meter och det behöver i princip vara fri sikt. Strålarna kan inte ta sig genom väggar. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se7

8 Kommunikationssatelliter En kommunikationssatellit är en rymdfarkost som cirklar runt jorden och som kan sköta mycket långväga kommunikation. Vanligaste användningsområde TV Telekommunikation Mobiltelefoni Internet Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se8

9 Olika typer av satelliter LEO (Low Earth Orbit) Mellan 160-1500 km ovanför jorden Ett varv runt jorden på en och en halv timma. MEO (Medium Earth Orbit) Befinner sig högre upp från jordytan än LEO 6900-19200 km GEO (Geostationary Earth Orbit) Cirkulerar ett varv runt jorden på 24 timmar. Avståndet är ungefär 35,800 km. GEO används för telenkommunikation. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se9

10 Mobil datorkommunikation GSM (Global System for Mobile communication): Det är en digital mobiltelefonistandard som används i en stor del av värden. Bluetooth: är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation mellan olika enheter, som till exempel en mikrofon eller tangentbord och en dator. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se10

11 OSI-modellen OSI (Open Systems Interconnection) Referens modell för datautbyte mellan öppna system. Avsikten med OSI-modellen är att enas runt en uppsättning protokoll som kan användas som mall för kommunikation mellan datorer – oberoende av vad det är för slags dator. OSI fungerar som en referensmodell för att koppla samman datautrustning. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se11

12 12 Bildkälla: http://sv.wikipedia.org/wiki/OSI-modellen

13 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se13 Inlämningsuppgift 5 1. Jämför radionätverk, infrarött ljus och satellit. Ange användningsområde, fördelar och nackdelar. 2. Varför har OSI-modellen kommit till? Vilka lager i OSI-modellen arbetar TCP-protokollet i ?


Ladda ner ppt "Datorkommunikation Lektion 5 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser