Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HABILITERINGEN VÄSTER Habiliteringen Älvstranden Habiliteringen Kungälv Habiliteringen Gamlestaden Habiliteringen Centrum Habiliteringen Mölndal Habiliteringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HABILITERINGEN VÄSTER Habiliteringen Älvstranden Habiliteringen Kungälv Habiliteringen Gamlestaden Habiliteringen Centrum Habiliteringen Mölndal Habiliteringen."— Presentationens avskrift:

1 HABILITERINGEN VÄSTER Habiliteringen Älvstranden Habiliteringen Kungälv Habiliteringen Gamlestaden Habiliteringen Centrum Habiliteringen Mölndal Habiliteringen Frölunda ”Elevha b” Resurs Verksamheten Verksamhetschef och 7 Habiliteringschefer Läkare- med.rådgivare Yrkesutvecklare Datatek 0,75 bitr V-chef med ekonomiansvar 1,0 Verksamhetsutvecklare

2 1.Barn med svåra motoriska och/eller kognitiva funktionshinder orsakade av skada i nerv, muskel- och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, plexusskador, artrogryphos, utvecklingsstörning och /eller autisktiskt syndrom Målgrupp för Barn – och ungdomshabilitering

3 1.Barn med kombinerade motoriska, perceptuella, tal- och språkmässiga och/eller kognitiva funktionshinder såsom svårare former av DAMP (ADHD+ICD), ABI, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom Målgrupp för Barn – och ungdomshabilitering

4 Målgrupp för barn- och ungdomshabilitering Här krävs en individuell bedömning för att avgöra om barnets/ungdomens svårigheter ska tillgodoses inom habiliteringen, inom barnpsykiatrin eller hos barnläkare i öpen vård. Ofta krävs gemensamma insatser från ovanstående instanser i samarbete

5 Inte bara Målgruppen avgör Det ska finnas tydliga problem/svårigheter i vardagen - som kräver insatser som bygger på specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt

6 Diagnos Hab Väster Mental retardation 44% Autismspektrumstörning 22% Rörelsehinder 27% Neuropsykiatriska diagnoser 7%

7 Barn och Ungdomshabilitering Arbetsterapeut Fritidskonsulent Kurator Logoped Läkare Psykolog Specialpedagog Sjukgymnast Sjuksköterska Talpedagog Varje team har en teamsamordnare Varje yrkesgrupp har en Yrkesutvecklare

8 HABILITERINGEN OCH ANDRA STÖDVERKSAMHETER PERSONENS EGEN HABILITERING HEM BOENDE FRITID KOMMUN (LSS) SKOLA FÖRSKOLA ARBETE/ DAGL.VERKS KORTIDSHEM KOMMUN ” HABILI TERING” PRIM ÄRVÅ RD Stöd 1 Stöd 2 Stöd 3 Stöd 4 Stöd 5 Stöd 6 Komplexitet Liv Entydighet förenkling På- verkans fält DelaktigAktivitet Kropp-funktionKropp-struktur Kontext/miljö P.S, L.B, 010301 Liv, komplexitet

9 A-S H, LB 020715

10


Ladda ner ppt "HABILITERINGEN VÄSTER Habiliteringen Älvstranden Habiliteringen Kungälv Habiliteringen Gamlestaden Habiliteringen Centrum Habiliteringen Mölndal Habiliteringen."

Liknande presentationer


Google-annonser