Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HABILITERINGEN VÄSTER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HABILITERINGEN VÄSTER"— Presentationens avskrift:

1 HABILITERINGEN VÄSTER
Verksamhetschef och 7 Habiliteringschefer 0,75 bitr V-chef med ekonomiansvar 1,0 Verksamhetsutvecklare Läkare- med .rådgivare Yrkesutvecklare Habiliteringen Frölunda Habiliteringen Älvstranden Habiliteringen Gamlestaden Habiliteringen Centrum Resurs Verksamheten Habiliteringen Kungälv Datatek Habiliteringen Mölndal ”Elevhab”

2 Barn – och ungdomshabilitering
Målgrupp för Barn – och ungdomshabilitering Barn med svåra motoriska och/eller kognitiva funktionshinder orsakade av skada i nerv, muskel- och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, plexusskador, artrogryphos, utvecklingsstörning och /eller autisktiskt syndrom

3 Barn – och ungdomshabilitering
Målgrupp för Barn – och ungdomshabilitering Barn med kombinerade motoriska, perceptuella, tal- och språkmässiga och/eller kognitiva funktionshinder såsom svårare former av DAMP (ADHD+ICD), ABI, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom

4 Målgrupp för barn- och ungdomshabilitering
Här krävs en individuell bedömning för att avgöra om barnets/ungdomens svårigheter ska tillgodoses inom habiliteringen, inom barnpsykiatrin eller hos barnläkare i öpen vård. Ofta krävs gemensamma insatser från ovanstående instanser i samarbete

5 Inte bara Målgruppen avgör
Det ska finnas tydliga problem/svårigheter i vardagen - som kräver insatser som bygger på specialiserat tvärprofessionellt arbetssätt

6 Diagnos Hab Väster Mental retardation % Autismspektrumstörning % Rörelsehinder % Neuropsykiatriska diagnoser %

7 Barn och Ungdomshabilitering
Arbetsterapeut Fritidskonsulent Kurator Logoped Läkare Psykolog Specialpedagog Sjukgymnast Sjuksköterska Talpedagog Varje team har en teamsamordnare Varje yrkesgrupp har en Yrkesutvecklare

8 HABILITERINGEN OCH ANDRA STÖDVERKSAMHETER
P.S, L.B, HABILITERINGEN OCH ANDRA STÖDVERKSAMHETER Liv, komplexitet PERSONENS EGEN HABILITERING Stöd 1 Stöd 2 HEM BOENDE FRITID KOMMUN (LSS) SKOLA FÖRSKOLA ARBETE/ DAGL.VERKS KORTIDSHEM KOMMUN Stöd 3 Stöd 4 PRIMÄRVÅRD ”HABILITERING” Stöd 5 Stöd 6 Entydighet förenkling Komplexitet Liv Kontext/miljö På-verkansfält Delaktig Aktivitet Kropp-funktion Kropp-struktur

9 A-S H, LB

10


Ladda ner ppt "HABILITERINGEN VÄSTER"

Liknande presentationer


Google-annonser