Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter – maktdimension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter – maktdimension"— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter – maktdimension
Rättighetsbärare Skyldighetsbärare

2 Interkulturell dialog
Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Integration Ekonomisk hållbarhet Hållbar utveckling Lika-behandling Medborgardialog Tillgänglighet Ungdoms-frågor Sexuell läggning Jämlikhet Mångfald Rättighetsperspektiv Jämtegrering Interkulturell dialog Funktions-nedsättningsfrågor Nationella minoriteter Fysisk tillgänglighet Äldrefrågor Barn-perspektiv HBTQ-frågor Etnisk bakgrund Icke-diskriminering Jämställdhet Minoritetsfrågor Bemötande Intersektionalitet Deltagande Inkluderande

3 Är det bara ordval? Jag är INTRESSERAD av gå på den här utbildningen
Jag har RÄTT till utbildning Vi måste VÄGA olika intressen mot varandra. Vi har ANSVAR för att uppfylla den här personens rätt till utbildning.

4 Är det bara en skillnad i språkbruk?
Jag VILL bli lika bra behandlad som alla andra. Jag har RÄTT att slippa bli diskriminerad. Vi måste bli bättre på BEMÖTANDE. Vi har ANSVAR för att inte någon blir diskriminerad inom vår organisation därför att det är hans/hennes rättighet.

5 Verklig tillgänglighet till rättigheter
Fysisk tillgänglighet (fysiska hinder) Laglig tillgänglighet (lagliga hinder) Administrativ tillgänglighet (administrativa hinder) Kunskaps-tillgänglighet (kunskapsmässiga hinder – vet man om rättigheten, m.m.) Tillits-tillgänglighet (tillitshinder) Geografisk tillgänglighet (geografiskt avstånd som hinder) Ekonomisk tillgänglighet (ekonomiska/kostnadshinder) Språklig tillgänglighet (språksvårigheter som hinder) Kognitiv tillgänglighet (förståelse som hinder)


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter – maktdimension"

Liknande presentationer


Google-annonser