Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter – maktdimension Rättighetsbärare Skyldighetsbärare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter – maktdimension Rättighetsbärare Skyldighetsbärare."— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter – maktdimension Rättighetsbärare Skyldighetsbärare

2 Hållbar utveckling Lika- behandling Jämställdhet Integration Barn- perspektiv Nationella minoriteter Tillgänglighet HBTQ-frågor Äldrefrågor Ungdoms- frågor Mångfald Interkulturell dialog Jämlikhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet Jämtegrering Icke- diskriminering Rättighetsperspektiv Deltagande Medborgardialog Inkluderande Fysisk tillgänglighet Minoritetsfrågor Etnisk bakgrund Funktions- nedsättningsfrågor Intersektionalitet Bemötande Sexuell läggning

3 Är det bara ordval? Jag är INTRESSERAD av gå på den här utbildningen Jag har RÄTT till utbildning Vi måste VÄGA olika intressen mot varandra. Vi har ANSVAR för att uppfylla den här personens rätt till utbildning.

4 Är det bara en skillnad i språkbruk? Jag VILL bli lika bra behandlad som alla andra. Jag har RÄTT att slippa bli diskriminerad. Vi måste bli bättre på BEMÖTANDE. Vi har ANSVAR för att inte någon blir diskriminerad inom vår organisation därför att det är hans/hennes rättighet.

5 Verklig tillgänglighet till rättigheter  Fysisk tillgänglighet (fysiska hinder)  Laglig tillgänglighet (lagliga hinder)  Administrativ tillgänglighet (administrativa hinder)  Kunskaps-tillgänglighet (kunskapsmässiga hinder – vet man om rättigheten, m.m.)  Tillits-tillgänglighet (tillitshinder)  Geografisk tillgänglighet (geografiskt avstånd som hinder)  Ekonomisk tillgänglighet (ekonomiska/kostnadshinder)  Språklig tillgänglighet (språksvårigheter som hinder)  Kognitiv tillgänglighet (förståelse som hinder)


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter – maktdimension Rättighetsbärare Skyldighetsbärare."

Liknande presentationer


Google-annonser