Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effekterna av av/omreglering inte säkra och måste analyseras marknad för marknad Prisnivå/prisstruktur Produktivitet (intern effektivitet, X-efficiency)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effekterna av av/omreglering inte säkra och måste analyseras marknad för marknad Prisnivå/prisstruktur Produktivitet (intern effektivitet, X-efficiency)"— Presentationens avskrift:

1 Effekterna av av/omreglering inte säkra och måste analyseras marknad för marknad Prisnivå/prisstruktur Produktivitet (intern effektivitet, X-efficiency) Sysselsättning Antal företag Vinst Innovationer Kvalité -  Effektivitet/välfärd

2 Olika regleringsalternativ 1.Offentlig produktion (->ineffektivt?) 2.Konkurrens om monopolet: upphandling kontrakt för viss tidsperiod (Demsetz (1968): “Why regulate utilities”) (-> svårt specificera allt i kontrakt: opportunism; hur många bjuder; kartellrisk; transaktionskostnader) 3.Contestable markets (BPW): avskaffa in- och utträdeshinder ->potentiell konkurrens (-> svårt i praktiken på denna typ av marknader)

3 Forts… 4.Klassisk reglering av privata monopol (USA): rate of return regulation. Reglera (vinst/värde av insatt kapital) (problem: risk för överinvestering i kapital) 5.Priskontroll: reglera prissättningen t ex: pristak price-caps: prisökning = inflation+X 6.Tillträdesreglering: reglera villkor för tillträde till monopolists produktion/anläggningar (svårt hitta konkurrensneutrala villkor) 7.Horisontell eller vertikal separation Skilja ut infrastruktur från drift (svenska ‘Banverksmodellen’): unbundling

4 Konkurrenspolitik Konkurrenslagen Konkurrensverket EG-rätt, kommissionen Grundsyfte: säkra obunden prissättning genom “fri konkurrens” Sverige: “välfärd genom väl fungerande marknader till fördel för konsumenterna”

5 Förbjudna konkurrensbegränsningar 1.Konkurrensbegränsande avtal 2.Missbruk av dominerande ställning 3.Företagskoncentrationer som försvagar eller eliminerar konkurrens

6 Sammanvävning av ekonomisk analys, lagstiftning, juridisk tolkning… …spännande utmaning! 1.När är företag oberoende men agerar parallellt och när sker otillåtet samarbete? 2.När uppnås stor/samdriftsfördelar genom samgående? 3.Hur ska dominerande ställning fastslås? Vilken betydelse har antal företag och marknadsandelar för konkurrenstrycket?

7 Forts… 4.Hur avgränsa den “relevanta marknaden” (utbytbarhet/likvärdiga transaktioner) 5.Hur skilja på effektivt och ineffektivt inträde på en marknad? Hur avgöra om ett dominerande företag är det pga kostnadsfördelar eller otillåtet agerande? 6.Bevis? Kostnadsfördelning? Bevisbörda? Överklagandeprocedurer. Tid.


Ladda ner ppt "Effekterna av av/omreglering inte säkra och måste analyseras marknad för marknad Prisnivå/prisstruktur Produktivitet (intern effektivitet, X-efficiency)"

Liknande presentationer


Google-annonser