Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Superpositionsprincipen Om komponenterna och sambanden är linjära och oberoende så gäller superpositionsprincipen. Olinjära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Superpositionsprincipen Om komponenterna och sambanden är linjära och oberoende så gäller superpositionsprincipen. Olinjära."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Superpositionsprincipen Om komponenterna och sambanden är linjära och oberoende så gäller superpositionsprincipen. Olinjära komponenter som tex diod eller olinjära samband som effekt omöjliggör superposition.

2 William Sandqvist william@kth.se Superposition, bara 3V-emk Vrid ner 10V emken till ”0” och beräkna bidraget I’ från 3V emken till I.

3 William Sandqvist william@kth.se Superposition, bara 3V-emk Vrid ner 10V emken till ”0” och beräkna bidraget I’ från 3V emken till I. Spänningsdelningsformeln:

4 William Sandqvist william@kth.se Superposition bara 10V-emk Vrid ner 3V emken till ”0” och beräkna bidraget I’’ från 10V emken till I.

5 William Sandqvist william@kth.se Superposition bara 10V-emk Vrid ner 3V emken till ”0” och beräkna bidraget I’’ från 10V emken till I. Spänningsdelningsformeln:

6 William Sandqvist william@kth.se Superposition – addera bidragen I = I’’ – I’ = 1,82 – 0,82 = 1 A

7 William Sandqvist william@kth.se

8 Lös I med superposition (9.4)

9 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (9.4) OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

10 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (9.4) Strömgrening OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

11 William Sandqvist william@kth.se Lös I med superposition (9.4) I = I’ + I” = 2 + 6 = 8 A Strömgrening OHM’s lag En nedvriden strömgenerator blir ett avbrott!

12 William Sandqvist william@kth.se

13 Effektanpassning Alla tvåpoler kan representeras av sina Théveninekvivalenter. Vilket värde på lastresistorn R L ger högst uttagbar effekt? En kortslutning R L = 0 ger hög ström I, men ingen spänning U. Den levererade effekten P = U·I = 0·I = 0. Tomgående tvåpol R L =  ger den högsta spänningen U, men ingen ström. Den levererade effekten P = U·I = U·0 = 0.

14 William Sandqvist william@kth.se Effektanpassning När har P(R L ) maximum? (Enklare beräkningar får man om man vänder på frågan till ”när har 1/P minimum”). Maximal effekt får man om man väljer R L = R I.

15 William Sandqvist william@kth.se Effektanpassning Hur stor blir den maximala effekten för R L = R I ? Hur stora blir förlusterna inuti tvåpolen? Om R L = R I delas effekten lika mellan inre resistansen och lasten. Verkningsgraden blir 50% (= dålig). Effektanpassning används därför bara när det är nödvändigt, tex för radiosändare.

16 William Sandqvist william@kth.se Effektanpassning

17 William Sandqvist william@kth.se Ex. effektanpassning (9.5) Välj belastningen R L för största effekt. Hur stor blir effekten?

18 William Sandqvist william@kth.se

19 (  Y transformation ) Ingen kan utifrån avgöra om tre resistorer är kopplade som ett Y eller som ett . Man kan därför ”transformera” från den ena konfigurationen till den andra om det passar resten av kretsen bättre!

20 William Sandqvist william@kth.se (  Y transformation )

21 William Sandqvist william@kth.se ( Ex. Y-  transformation ) Beräkna ersättnings- resistansen R ERS = ? Det vore enklare om de inre resistorerna vore kopplade som ett  i stället för som ett Y.

22 William Sandqvist william@kth.se ( Ex. Y-  transformation ) Om resistorerna har samma värde så gäller: R  = 3·R Y.

23 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "William Sandqvist Superpositionsprincipen Om komponenterna och sambanden är linjära och oberoende så gäller superpositionsprincipen. Olinjära."

Liknande presentationer


Google-annonser