Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malö strömmarfibern Malö, Flatön, Ängön och Morlandadalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malö strömmarfibern Malö, Flatön, Ängön och Morlandadalen"— Presentationens avskrift:

1 Malö strömmarfibern Malö, Flatön, Ängön och Morlandadalen
Informationsmöte 20 oktober 2013 Morlanda församlingshem

2 Varför fiberförening?? Regeringens mål är att 90 % av Sveriges befolkning ska ha fiberanslutning år 2020. Orust kommun vill genom att stödja fiberföreningar ge tillgång till fibernät på landsbygden. Bidrag till fiberföreningar från Länsstyrelsen för 50% av kanalisationskostnaden

3 Orusts fiberföreningsområden

4 Hur startade Malö strömmarfibern?
Orust kommun bjöd in till informationsmöte i nov Ulla Wallgren och Stefan Wingdén deltog. Malö strömmar ekonomisk förening bildades med stadgar enligt mall Föreningen registrerades hos Länsstyrelsen - könummer 55

5 Styrelse och revisor Ulla Wallgren Ordförande
Claes Hultman Sekreterare Stefan Wingdén* Kassör Barbro Rendahl Suppleant Johan Stein Revisor * Repr. För Orust GK avgår i januari 2014

6 Verksamhetsområden

7 Kontaktpersoner Malö (norra delen) Staffan Lindqvist
Malö (Grönvik) Claes Hultman Flatön Lena Kjellman Flatön Traneviken Peter Larsson Flatön Sven Jansson Ängön (Pers äng) Christina Björklund Nilsson Morlanda Berit Thorburn Morlanda (Torebo)  Catharina Forssell  Kårehogen Barbro Rendahl Kårehogen Tomas Andersson Kårehogen (Bäcken) Johan Stein Vem mer?

8 Medlemsregister och fiberkartor
Har vi korrekta uppgifter? Flera fastighetsägare?

9 Information Informationsmöten 16 juli 2013 Orust Golfklubb
09 sept Flatö Skola 20 okt MorlandaFörsamlingshem Flygblad Dags att haka på …. mm Folder Medlemsbrev Nr 1 okt 2013 Skyltar vid grävning Hemsidan

10 Aktuellt nu i oktober 2013 200 fastigheter – 173 betalande medlemmar
Förprojektering genomförd – preliminär resultatrapport med positiv tendens Förberedelse för upphandling, tidsplan mm med hjälp av fiberlots Rolf Berg Fortsatt medlemsrekrytering – speciellt ”på Orust-sidan”

11 Vi behöver bli fler som jobbar tillsammans
Ytterligare styrelsemedlemmar – tre nya namn, varav en ersätter Stefan Kontaktpersoner i Strömsholm Kårehogen Sörbo Slätthult Fiberkartan- inläggning av fastigheter Projekteringsgrupp

12 Detta planeras Föreningens Årsstämma jan.-mars 2014?
Medlemsbrev 2 med resultat av förprojekteringen (nov.) Deltagande i Orust Kommuns IT-mässa


Ladda ner ppt "Malö strömmarfibern Malö, Flatön, Ängön och Morlandadalen"

Liknande presentationer


Google-annonser