Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finanssektorns stabilitet 2008. Svenska banker har klarat sig förhållandevis bra i finanskrisen Kreditförlusterna cirka 3 miljarder kronor Nedskrivningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finanssektorns stabilitet 2008. Svenska banker har klarat sig förhållandevis bra i finanskrisen Kreditförlusterna cirka 3 miljarder kronor Nedskrivningar."— Presentationens avskrift:

1 Finanssektorns stabilitet 2008

2 Svenska banker har klarat sig förhållandevis bra i finanskrisen Kreditförlusterna cirka 3 miljarder kronor Nedskrivningar räntebärande värdepapper cirka 8 miljarder kronor Intjäningen hittills förhållandevis opåverkad Finansieringsmarknaderna har varit största risken

3 Det finns stora marginaler för att klara lågkonjunkturen Rörelseresultat cirka 80 – 90 miljarder kronor Kapitalbas: 465 miljarder kronor Kapital över kapitalkravet: 91 miljarder

4 Sämre tider väntar Kreditförlusterna kommer att öka Nedskrivningar av obligationsportföljer kvartal 3 Men det finns motverkande effekter: Nedskrivningar kan komma att återföras, ännu inga fallissemang i obligationsportföljerna Effekterna av de nya kapitaltäckningsreglerna frigör kapital

5 Bankernas kapitaltäckning 2008 – 2010 (statisk analys)

6 Osäkerheten hög framåt Konjunkturen och kreditförluster –Världen –Sverige –Baltikum Motpartsrisker ”omhändertaget” Finansiering ”omhändertaget”

7 God motståndskraft Stresstest: –Extrem recession i Baltikum, djup recession i Sverige och övriga världen –Intjäningen påverkas negativt –Kreditförluster Baltikum dubbla svenska bankkrisen, kraftigt stigande i Sverige och övriga världen Bankerna klarar de lagstadgade kapitaltäckningskraven, marknaderna kan dock ställa andra krav

8 Nya förutsättningar efter krisen Många lärdomar att dra från krisen för branschen, lagstiftare och tillsynsmyndigheter Lagstiftningen kommer att ändras Explicita och implicita garantier från staten: –Likviditet –Åtaganden Vilka risker medför den nya ordningen?


Ladda ner ppt "Finanssektorns stabilitet 2008. Svenska banker har klarat sig förhållandevis bra i finanskrisen Kreditförlusterna cirka 3 miljarder kronor Nedskrivningar."

Liknande presentationer


Google-annonser