Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Future of Competition Co-Creating Unique Value with Customer Kapitel 1: Co–Creation of Value C.K. Prahalad & Venkat Ramaswamy Grupp C1: Hanna Byström,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Future of Competition Co-Creating Unique Value with Customer Kapitel 1: Co–Creation of Value C.K. Prahalad & Venkat Ramaswamy Grupp C1: Hanna Byström,"— Presentationens avskrift:

1 The Future of Competition Co-Creating Unique Value with Customer Kapitel 1: Co–Creation of Value C.K. Prahalad & Venkat Ramaswamy Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

2 Värdeskapande process KonsumentFöretag ProduktutbudInformationstillgång Ny roll Krävande / ifrågasättande Subjektiv upplevelse / erfarenhet Definierar och skapar värde i samverkan Tillfredställd konsumentKonkurrenskraft Interaktion Nätverk Individfokus Infrastruktur Intensiv konkurrens Minskade vinstmarginaler Co-Creation (”Samverkan”) Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

3 Förutsättning för interaktion: Tillgång till information Möjliggöra transparens Föra en dialog Uppskattning av risk Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

4 Värdeskapande process Produktutbud / Besöka läkaren på plats Informationstillgång / Diagnos Ny roll Krävande / ifrågasättande Subjektiv upplevelse / erfarenhet Definierar och skapar värde i samverkan Ansluten – Del av sitt välmående Informerad – Kan stämma av sitt tillstånd Aktiv – Kontroller på eget bevåg via IT Vill bli bevakad och Informerad om ngt. är fel. Även vid exempelvis utlandsvistelser. Olika patienter uppfattar kvalitén på Interaktionen olika Konsument / Patient Tillfredsställd konsument/ Livskvalitet, ökad bekvämlighet (egen tanke) Värdeskapande process Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

5 Värdeskapande process Måste aktivt involvera konsument / Läkare och patient bestämmer lösning ihop Koordinering / Medicinsk expertis Läkare i annat land Patienter med liknande tillstånd - Preferenser - Erfarenheter - Kontext Tid/plats/social/kultur Ledningen måste medverka för kvalité/ IT-lösningar Interaktion Nätverk Individfokus Infrastruktur Intensiv konkurrens / Långa vårdköer (egen tanke) Minskade Vinstmarginaler / Begränsade resurser (egen tanke) (Heterogenitet) Värdeskapande process Företag / Hälso- & sjukvård Konkurrenskraft/ Kvalitativ hälso- & sjukvård (egen tanke) Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

6 Värdeskapande process Konsument / Patient Företag / Hälso- & sjukvård ProduktutbudInformationstillgång Ny roll Krävande / ifrågasättande Subjektiv upplevelse / erfarenhet Definierar och skapar värde i samverkan Tillfredställd konsumentKonkurrenskraft Interaktion Nätverk Individfokus Infrastruktur Intensiv konkurrens Minskade vinstmarginaler Co-Creation (”Samverkan”) Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren

7 Veckans tema: Relationer & värdeskapande Huvudidéer: Möjliggöra interaktion, samverkan med konsument och uppbyggnad av nätverk runt kärnprodukt är nyckeln till värdeskapande och konkurrenskraft. Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren Budskap: För att vara konkurrenskraftiga måste företag tillfredställa konsumenten genom att involvera/integrera med den/dem. Begrepp: Co-creation (”Samverkan”), Värdeskapande process, Interaktion, Nätverk, Individfokus, Infrastruktur, Konkurrenskraft

8 Gruppens reflektioner: Hur tillämpas teorin i praktiken? Ekonomiskt försvarbart? Hot mot personlig integritet? Hållbar konkurrensfördel? Massmarknader/få kunder? Juridiska aspekter? Grupp C1: Hanna Byström, Margareta Åkesson, Erik Mohall, Sebastian Asklöv och Carolina Edgren


Ladda ner ppt "The Future of Competition Co-Creating Unique Value with Customer Kapitel 1: Co–Creation of Value C.K. Prahalad & Venkat Ramaswamy Grupp C1: Hanna Byström,"

Liknande presentationer


Google-annonser