Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Elektro- och Systemteknik Kollegieinternat 29 augusti, 2006 Yasuragi Hasseludden Saltsjö Boo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Elektro- och Systemteknik Kollegieinternat 29 augusti, 2006 Yasuragi Hasseludden Saltsjö Boo."— Presentationens avskrift:

1 1 Elektro- och Systemteknik Kollegieinternat 29 augusti, 2006 Yasuragi Hasseludden Saltsjö Boo

2 2 Kollegieinternat Program 14.30 – 15.00 Inledning, Halvårsbokslut, resurstilldelning 15.00 – 16.00Information, Antagning – civ.ing./magister/utbytesstudenter/dubbeldiplom Uppföljning studieresultat Information från Gru-rådets internat 16.00 – 16.15Bensträckare 16.15 – 17.00Civ.ing.utbildningarna 200p/300 högskolepoäng 17.00 – 18.00Inledning Elektroutbildningen i framtiden 19.30Middag Onsdag 08.30 – 11.00Elektroutbildningen i framtiden 11.00 – 11.15Bensträckare 11.15 – 12.00ECTS 12.00Lunch 12.45Sammanfattning

3 3 Elektro- och Systemteknik Information Nomineringskommitté för rektor utses av US 31/8 Lärarrepresentanter klara Förslag till ny FN klar (val 19/9) Folke Snickars, dekanus Peter Gudmundsson, prodekanus Martin Törngren, lärarrepr. Tuula Teeri, lärarrepr. Lina Bertling, lärarrepr. …

4 4 EE Resultat per verksamhetsområde Q1-Q2

5 5 EE Intäkter per verksamhet

6 6

7 7 EE Resultat

8 8 EE Kostnader Q1-Q2

9 9 Skolgemensamma kostnader

10 10 EE Resultat per avdelning Q1-Q2

11 11 EE Kapital och Förskott Q1-Q2

12 12 EE Externa finansiärer

13 13 EE Externa finansiärer

14 14 KTH Resultat Q1-Q2

15 15 Styr- och resursfördelningssystem US beslut Nytt system från 2007-01-01 KTHs och skolornas utvecklingsplaner utgångspunkt Knyts till verksamhetsuppdrag Årligt kontrakt upprättas Samlas bastilldelning för utbildning och forskning av långsiktig karaktär och avser skolornas strategiska områden Fakultetsanslaget ska till sin huvuddel bestå av verksamhetsbaser samt en mindre del som är prestationsrelaterad (examen i FU) GRU – prestationsdel till kursproducerande skola, prestationsdel (examen) till programansvarig skola, fasta medel till både och HSG och lokalkostnader som tidigare

16 16 Underlag från KTH Prototyp till kontrakt utskickat Möte med EE 2006-08-31 Utkast till kontrakt upprättat 2006-10-05 US beslut om tilldelning 2006-10-20 Kontrakt klart 2006-12-01 EE ska definiera verksamhetsbaser (enligt utvecklingsplanen) som grund för tilldelning Styr- och resursfördelningssystem

17 17 Styr- och resursfördelningssystem BastilldelningPrestationsbaserad EE72%28% EE utan AL stöd66%34% EE utan AL stöd och GST60%40% ABE63%37% ICT64%36% CSC72%28% BIO62%38% CHE51%49% ITM56%44% SCI67%33% STH91%9%

18 18 Fördelning inom skolan – 2007 enligt tidigare principer VerksamhetsområdeSummaVarav GRUVarav FOFUVarav övrigt Fusion and Space Plasma Physics Networked Systems Telecom Electrical Power Engineering Bio-MEMS/System biology GST Styr- och resursfördelningssystem

19 19 2008 - nya principer för tilldelning inom verksamhetsområden Principer : 1.Styrinstrument för att uppnå målen i KTHs och EEs UP Prestations-/incitamentsbaserat system 2.Avvägning mellan dynamik och stabilitet Starka avdelningar och tidsmedelvärden 3.Skapa attraktiva rekryteringmöjligheter Startbidrag och rekryteringspaket Styr- och resursfördelningssystem

20 20 2008 - nya principer för tilldelning inom EE 1.Styrinstrument för att uppnå målen i KTHs och EEs UP Prestations-/incitamentsbaserat system Externfinansiering (ej uppdragsforskning) Internationalisering (EU projekt, gästforskare) Forskningskvalité (publicering i ISI, citations) FU examen Score Card för varje avdelning och verksamhetsområde Kvantitativa och kvalitativa mått Ska ge överblick av verksamheten Styr- och resursfördelningssystem

21 21 Styr- och resursfördelningssystem Score Card Ytterligare parametrar? Genomströmning månader/examen Exjobb Industridoktorander Gästforskare Konkurrensutsatt externfinansiering Trender Könsfördelning … PersonalAntalProcent Professorer & docenter Dr. examen Doktorandtjänster TA personal EkonomikkrProcent GRU FOFU Externfinans. Ej uppdrag varav EU FOFUAntalAntal/FOFU Dr. examen Dokt månader utomlands Publikationer i ISI Citeringar i ISI

22 22 2008 - nya principer för tilldelning inom EE 2.Avvägning mellan dynamik och stabilitet Starka avdelningar och tidsmedelvärden Prestationstilldelning baserat på t.ex. senaste 3 åren Avdelningar ska kunna hantera variationer i externfinansiering Utvecklingen för verksamhetsbaserna måste kunna förutses i kontrakten Styr- och resursfördelningssystem

23 23 2008 - nya principer för tilldelning inom EE 3.Skapa attraktiva rekryteringmöjligheter Startbidrag och rekryteringspaket Skapa ett tenure system Strategiska satsningar på individer i samband med rekrytering Tidsbegränsat (t.ex. 6 år) därefter utvärdering För framgångsrik verksamhet fasas startbidrag ur och prestationsrelaterat system sätter in Annars avvecklas verksamheten - resursbrist Styr- och resursfördelningssystem

24 24 Verksamhetsområden enligt EEs UP Fusion and Space Plasma Physics – FPP, SPP Networked Systems – RT, LCN, ICS Telecom – KT, SB, SIP + antenn/ETK Electrical Power Engineering – ETK, EME, EPS Bio-MEMS/System biology – MST + systems bio/RT Styr- och resursfördelningssystem


Ladda ner ppt "1 Elektro- och Systemteknik Kollegieinternat 29 augusti, 2006 Yasuragi Hasseludden Saltsjö Boo."

Liknande presentationer


Google-annonser