Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik Institutionen för energiteknik e-post: tomas.ekvall@me.chalmers.se Miljöteknik HT04 Chalmers tekniska högskola, 2004-11-24

2 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Massaprod. Pappersprod. Transport Tryckning Distribution Användning FörbränningAlt. värmeprod. Fjärrvärme Kemikalieprod. Produktion och transport Användning Förbränning

3 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfallssystemet Materialflöden Avfallshanteringsmetoder Systemeffekter & produktutveckling

4 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Profu 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1984198619881990199219941996199820002002 Biologisk behandling Returpapper Förpackningar Deponering Förbränning Vitvaror & elektronik Farligt avfall 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1984198619881990199219941996199820002002 [kton] Biologisk behandling Returpapper Förpackningar Deponering Förbränning Metall Totala mängden hushållsavfall Mängden hushållsavfall som återstår efter materialåtervinning Mängden hushållsavfall som deponeras Mängden insamlat hushållsavfall i Sverige, 1985-2001

5 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik EUs avfallshierarki 1. Minska mängden material 2. Återanvänd produkten 3. Återvinn materialet 4. Utvinn energi 5. Deponera

6 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Gammal tidning  Källsortering => återvinning => => toapapper, tidningspapper, …  Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …

7 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Att fundera på Förbränning eller återvinning av tidningar – Vilket är bäst för miljön?

8 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Energi (fjärrvärme) Nya produkter Annat bränsle Annat material

9 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

10 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avgörande faktorer  Vilket bränsle ersätts vid förbränning?  Vilket material ersätts vid återvinning?  Vilket bränsle används vid återvinning?  Vilken elproduktion påverkas vid jungfrulig produktion (av tidningspapper)?  Hur används den skog som sparas vid återvinning?

11 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Energibehov per kg tidningspapper  Lastbilstransport Kiruna - Hylte bruk: ca. 1 MJ diesel  Produktion jungfruligt papper: ca. 10 MJ elenergi

12 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Olja ersätts Biobränsle ersätts

13 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Svensk fjärrvärmeproduktion

14 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Fiktiva miljödebattörer  Återvinningsförespråkare: Åke Vindevåg (ÅV)  Förbränningsförespråkare: Fabian Brännström (FB)

15 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Om avfallsförbränning  FB: minskar behovet av fossila bränslen  ÅV: ökar deponeringen av annat avfall

16 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Relevant tidsperspektiv?  Kort sikt  Längre sikt  Uthållig framtid

17 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 19981999200020012002200320042005200620072008 + 3 %/år + 0 %/år + 2 %/år Kapacitetsbrist av brännbart och övrigt organiskt avfall [Mton]

18 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Nya produkter Annat avfall Annat material Effekt på kort sikt Deponi Energi (opåverkad)

19 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Effekt på längre sikt

20 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Förbrukat material ? FörbränningÅtervinning Effekt på längre sikt Energi (fjärrvärme) Förbränning Biobränsle etc. …?

21 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Användning ? FörbränningÅtervinning Uthållig framtid Fjärrvärme Bördig mark Materialprod. Matprod. Bränsleprod. Förbränning

22 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Om återvinning  ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber  FB: återvinning av min tidning spelar ingen roll

23 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Repliker till ÅV  Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer  Ökad återvinning kräver ökad användning av returfibrer

24 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Repliker till FB  Återvinningsmålen kan påverkas  Ska inte vi ta vår del av ansvaret?

25 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Om elproduktion  ÅV: sparad elenergi är sparad kolkondens  FB: svensk elproduktion är miljövänlig

26 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

27 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Att diskutera Förbränning eller återvinning av pappersavfall – Vilket är bäst för miljön?

28 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik ”Ingen tydlig skillnad”  Liten skillnad?  Stor variation och/eller osäkerhet?

29 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Dagens återvinning

30 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Effekter av återvinning vid dagens nivå – enligt TE +Sparar energi +Sparar råmaterial +Mindre svensk deponering +Mer kraftvärmeproduktion -Deponering i andra länder - Mindre energi från biobränsle


Ladda ner ppt "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Avfall och återvinning Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser