Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfall och återvinning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfall och återvinning"— Presentationens avskrift:

1 Avfall och återvinning
Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik Institutionen för energiteknik e-post: Miljöteknik HT04 Chalmers tekniska högskola,

2 Massaprod. Produktion och transport Kemikalieprod. Pappersprod. Transport Tryckning Användning Distribution Användning Förbränning Förbränning Fjärrvärme Alt. värmeprod.

3 Avfallshanteringsmetoder Systemeffekter & produktutveckling
Avfallssystemet Materialflöden Avfallshanteringsmetoder Systemeffekter & produktutveckling

4 Mängden insamlat hushållsavfall i Sverige, 1985-2001
Farligt avfall 4000 4000 Vitvaror & elektronik [kton] Totala mängden hushållsavfall Metall 3500 3500 Returpapper Returpapper 3000 3000 Förpackningar Förpackningar 2500 2500 Biologisk behandling Biologisk behandling Mängden hushållsavfall som återstår efter materialåtervinning 2000 2000 1500 1500 Förbränning Förbränning 1000 1000 Mängden hushållsavfall som deponeras 500 500 Deponering Deponering 1984 1984 1986 1986 1988 1988 1990 1990 1992 1992 1994 1994 1996 1996 1998 1998 2000 2000 2002 2002 Profu

5 Minska mängden material Återanvänd produkten Återvinn materialet
EUs avfallshierarki Minska mängden material Återanvänd produkten Återvinn materialet Utvinn energi Deponera

6 Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …
Gammal tidning Källsortering => återvinning => => toapapper, tidningspapper, … Soppåsen => förbränning => => fjärrvärme, …

7 Att fundera på Förbränning eller återvinning av tidningar –
Vilket är bäst för miljön?

8 ? Förbrukat material Annat bränsle Annat material Förbränning
Återvinning Energi (fjärrvärme) Nya produkter

9

10 Avgörande faktorer Vilket bränsle ersätts vid förbränning?
Vilket material ersätts vid återvinning? Vilket bränsle används vid återvinning? Vilken elproduktion påverkas vid jungfrulig produktion (av tidningspapper)? Hur används den skog som sparas vid återvinning?

11 Energibehov per kg tidningspapper
Lastbilstransport Kiruna - Hylte bruk: ca. 1 MJ diesel Produktion jungfruligt papper: ca. 10 MJ elenergi

12 Olja ersätts Biobränsle ersätts

13 Svensk fjärrvärmeproduktion

14 Fiktiva miljödebattörer
Återvinningsförespråkare: Åke Vindevåg (ÅV) Förbränningsförespråkare: Fabian Brännström (FB)

15 Om avfallsförbränning
FB: minskar behovet av fossila bränslen ÅV: ökar deponeringen av annat avfall

16 Relevant tidsperspektiv?
Kort sikt Längre sikt Uthållig framtid

17 Kapacitetsbrist av brännbart och övrigt organiskt avfall [Mton]
3,0 Kapacitetsbrist av brännbart och övrigt organiskt avfall [Mton] 2,0 1,0 + 3 %/år 0,0 + 2 %/år -1,0 + 0 %/år -2,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18 ? Effekt på kort sikt Annat avfall Förbrukat material Annat material
Deponi Förbränning Återvinning Energi (opåverkad) Nya produkter

19 Effekt på längre sikt

20 ? …? Effekt på längre sikt Biobränsle etc. Förbrukat material
Förbränning Förbränning Återvinning Energi (fjärrvärme)

21 ? Uthållig framtid Bränsleprod. Bördig mark Matprod. Materialprod.
Förbränning Användning ? Förbränning Återvinning Fjärrvärme

22 ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber
Om återvinning ÅV: återvunnet papper ersätter nyfiber FB: återvinning av min tidning spelar ingen roll

23 Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer
Repliker till ÅV Våra returfibrer konkurrerar med andra returfibrer Ökad återvinning kräver ökad användning av returfibrer

24 Återvinningsmålen kan påverkas Ska inte vi ta vår del av ansvaret?
Repliker till FB Återvinningsmålen kan påverkas Ska inte vi ta vår del av ansvaret?

25 ÅV: sparad elenergi är sparad kolkondens
Om elproduktion ÅV: sparad elenergi är sparad kolkondens FB: svensk elproduktion är miljövänlig

26

27 Att diskutera Förbränning eller återvinning av pappersavfall –
Vilket är bäst för miljön?

28 ”Ingen tydlig skillnad”
Liten skillnad? Stor variation och/eller osäkerhet?

29 Dagens återvinning

30 Effekter av återvinning vid dagens nivå – enligt TE
+ Sparar energi + Sparar råmaterial + Mindre svensk deponering + Mer kraftvärmeproduktion - Deponering i andra länder Mindre energi från biobränsle


Ladda ner ppt "Avfall och återvinning"

Liknande presentationer


Google-annonser