Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är VFU? Cecilia Netje, VFU-ansvarig, UHS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är VFU? Cecilia Netje, VFU-ansvarig, UHS."— Presentationens avskrift:

1 Vad är VFU? Cecilia Netje, VFU-ansvarig, UHS

2 Verksamhetsförlagd utbildning
skolväsendets bidrag till utbildningen aktivt deltagande i lärarens yrkespraktik genomförs i ett skolsammanhang, men utgör alltid ett innehåll i en kurs och är därmed ett bedömningsområde inom kursen

3 VFU – hur då? Att erfara läraryrkets alla sidor genom att
delta, utforska, observera, samtala, dokumentera, pröva, genomföra, undervisa, bedöma och utvärdera

4 Lärarkompetens – några exempel
Initiativförmåga kreativ förmåga mångkulturell kompetens förmåga att engagera, entusiasmera och motivera förmåga att skapa ett öppet och stödjande arbetsklimat med inlevelse och empati kunna möta och samspela med människor vara uppmärksam i handling hålla flera alternativ öppna förmåga att konkretisera och strukturera ett innehåll på ett adekvat sätt

5 Tre centrala utvecklingsområden
Mot en ökad analys- och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Mot en didaktisk kompetens Mot ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap

6 Partnerområde (PO) VFU-sekretariatet fördelar studenter i PO
VFU-samordnaren i PO fördelar studenter på förskolor/skolor/fritidshem i PO och meddelar studenten Du kan inte ordna egen VFU-plats

7 I partnerområdet,PO VFU-samordnare, centralt på kommunen
VFU-ansvarig, på skolan, ofta en bitr. rektor VFU-handledare, handledande lärare på skolan

8 Utdrag ur brottsregistret Sekretess Studentmail www.su.se/vfu
Inför din VFU Besök på din VFU-skola Utdrag ur brottsregistret Sekretess Studentmail

9 X XX

10 XX X

11 XX X

12 XX X

13 XX X

14 XX X

15 XX X


Ladda ner ppt "Vad är VFU? Cecilia Netje, VFU-ansvarig, UHS."

Liknande presentationer


Google-annonser