Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämförelse Dagens kris och 1990-talet kris Likheter  Ekonomisk kris - Hög arbetslöshet  Arbetsgivarna; inga löneökningar, avskaffa las, sänkta lägsta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämförelse Dagens kris och 1990-talet kris Likheter  Ekonomisk kris - Hög arbetslöshet  Arbetsgivarna; inga löneökningar, avskaffa las, sänkta lägsta."— Presentationens avskrift:

1

2 Jämförelse Dagens kris och 1990-talet kris Likheter  Ekonomisk kris - Hög arbetslöshet  Arbetsgivarna; inga löneökningar, avskaffa las, sänkta lägsta löner, lokala undantag från riksavtal Olikheter  Bättre statsfinanser  Inga problem med konkurrenskraften  Industriavtalet  Sämre trygghetssystem

3 Avtalsrörelse 2010 550 av 600 avtal omförhandlas 2010  Privat sektor  Kommunal sektor  Statlig sektor

4 Övergripande förutsättningar Samordning Byta grejor med varandra Inte starkare än vår svagaste länk Dåligt opinionsläge 2010

5 Statlig sektor AgV:  Lokal lönebildning  Verksamhetsanpassad arbetstid ST  Reallöneökningar  Siffror i avtalen  Trygghet & kompetensutveckling  Tydliga ramavtal

6 Tidplan för Avtal 2010 Diskussioner med FV i regionerna för att arbeta fram en politik för anställningsvillkor ST-veckor Rådslag på hemsidan Enkäter till ST- och Tria-medlemmar Politik för anställningsvillkor diskuteras på förbundsstämman FS fastställer politik för anställningsvillkor Uppstartsmöten v 37-38) ST-veckor (v 40 och 43) Arbetsplatsträffar med diskussion om inriktningen av Avtal 2010 Rådslag på hemsidan Ordförandekonferens (25-26 nov) Förhandlingar och nya avtal bransch Spårtrafik och Lernia Konferens med rikstäckande avdelningar för att diskutera yrkanden Agv (april) Fastställande av yrkanden Agv (maj-juni) ST-veckor Förhandlingar Agv och Kommunikation Nya avtal Agv och Kommunikation 200820092010

7 Avtal 2010 Ska genomföras med största möjliga:  Synlighet  Delaktighet  Inflytande

8 Avtal som skall förhandlas 2010 Statliga området  ST inom myndigheter och verkLöper ut 30/9  ST inom riksdagsområdetLöper ut 30/9 Privata området  Bransch kommunikationLöper ut 30/9  Bransch spårtrafikLöper ut 31/3  Bransch utbildningsföretagLöper ut 31/3

9 Tidplan för Avtal 2010

10 Avtalsrörelsens 4 faser - Insamlingsfas – Internt Politik för anställningsvillkor Maj 09 Uppstartskonferens, 15 st hela riket Sept 09 Insamling från ombudsmännen8-9/12 ST Veckor, medlemsmötev. 40, 43 Webbaserat rådslagOkt – dec Ordförandekonferens25-26/11 ÄmnesarbetsgrupperTom maj 2010 FE samlar in avdelnings diskussion15:e Mars 2010 Främst berörda i kansliorganisationen: Info Sekretariatet Utredare Distr FE OE RE Press

11 Avtalsrörelsens 4 faser – Formuleringsfas Internt Formuleringsfasen syftar till att formulera om problemen/frågorna till konkreta krav Avtalsråd (ev. en FS dag)4/5 FS fastställer yrkanden5-6/5 (senast 10/5) FS info om S, P, O yrkanden7-8/6 Främst berörda i kansliorganisationen: FE Sekretariatet Info Press

12 Avtalsrörelsens 4 faser – Förhandlingsfas Internt Uppsägnings av avtal Växlande av avtalskrav15/6 Rikstäckande avdinför avtalsråd AvtalsrådSept, nov? Förhandling FS antar avtalskravHöst 2010 Främst berörda i kansliorganisationen: FE Regioner (information) Sekretariatet Info Press IT

13 Avtalsrörelsens 4 faser – Implementering Internt Fokus på att organisationen börjar använda de nya avtalen Ombudsmannaträffar Rikstäckande avdelningar Övriga avdelningar Information, webben, mail, brev, hemsida RE utbildning mot avd. inför lokala förhandlingar Avtalstryck Avtalsnytt ST Rapport. Främst berörda i kansliorganisationen: FE Info RE OE Press Kontorsservice

14 Några möjliga problemområden Arbetstid Enskild överenskommelse/Individuell anpassning Tillämpningen av lönesättande samtal

15 Arbetstid Flextid Förtroendearbetstid Delade pass Förskjuten arbetstid Jour/beredskap

16 Enskild överenskommelse/Individuell anpassning Ags inställning Möjliga problem STs inställning

17 Lönesättande samtal Historik – kom in i avtalet 2004 för OFR Lönepolitik – ökat inflytande för medlemmen över den egna lönen. Skyddad av kollektivavtalet Vad är det man samtalar om?

18 Att diskutera Vad ser ni utifrån ert professionella perspektiv är de stora problemen på lokal nivå utifrån vad som sägs i de centrala avtalen? Vilka strömningar kan skönjas?  På arbetsgivarsidan  På den fackliga sidan


Ladda ner ppt "Jämförelse Dagens kris och 1990-talet kris Likheter  Ekonomisk kris - Hög arbetslöshet  Arbetsgivarna; inga löneökningar, avskaffa las, sänkta lägsta."

Liknande presentationer


Google-annonser