Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag"— Presentationens avskrift:

1 Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag
Baserat på Axelsson Karin, Goldkuhl Göran Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur Vaasa Polytechnic November Kenneth Norrgård

2 Introduktion Verksamhetsmässigt perspektiv Två arkitekturstrategier
Kapitel 1 Verksamhetsmässigt perspektiv Två arkitekturstrategier IRM - Data-administrativ strategi (Information Resource Management) VBS - Verksamhetsbaserad systemstrategi Alternativ strategi - beskriven i slutet av boken PAKS - Process, aktivitets- och komponentbaserad systemstrategi Hur skapa ett system och hur skapas en struktur av informationssystem? November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

3 Introduktion Definiering av system? Komplexitetsfaktorer
Kapitel 1 Definiering av system? Suddiga gränser Ingen samordning Dubblering av information (Redundans i databaser) Begreppsinkonsistens Vem har systemansvar? Komplexitetsfaktorer Olika tekniska plattformer Paketlösningar <--> Skräddarsydda lösningar Varierande användargränssnitt Förändringsbehov - underhåll och utveckling Datanät och kommunikationsbehov Organisatoriska omstruktureringar vanligare November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

4 Strukturering av system
Kapitel 1 IRM Det centrala är informationen Databasen (läs: informationen) bör göras tillgänglig för alla som kan tänkas behöva den Information och informationssystem ses som en gemensam resurs i organisationen Skapar centraliserad systemarkitektur VBS Informationssystem ses som decentraliserade resurser i organisationen Informationssystem skall ansvarsmässigt knytas till en verksamhetsfunktion i organisationen Systemarkitekturen skall följa ansvarsstrukturen November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

5 Strukturering av system
Kapitel 1 IRM Utgår från att databasen ses som en systemmodell (avbild) av verkligheten Informationen finns centralt tillgänglig för den som behöver centralt informationsansvar VBS Systemets roll är att försörja verksamheten med information funktionsvis (olika funktioner har olika informationsbehov) informationen skall finnas nära användaren decentraliserat informationsansvar November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

6 Några definitioner Verksamhet Information Informationssystem
Kapitel 1 Verksamhet Tänk på materialflödet i företagsmodellen Intressentmodellen Förädling av varor eller tillhandahållande av tjänster för kunds räkning Information Tänk på informationsflödet i företagsmodellen “Information styr verksamheten” Informationssystem Databehandling (automatisk eller manuell) Insamling - Bearbetning - Lagring - Återsökning - Överförning - Presentation IRM - separerar datalager (databasen) och databearbetning (applikationerna) VBS - strävar till att hålla samman data och bearbetning November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

7 Några definitioner (forts)
Kapitel 1 Informationssystemarkitektur (IS-arkitektur) Boken avser de verksamhets- och informationsmässiga aspekterna informationssystem (inte den tekniska plattformen) gränser mellan olika system och mellan system och omgivande verksamhet fördelning av systemansvar Strukturering av informationssystem den process som behövs för att skapa en IS-arkitektur Arkitekturstrategi synsätt på informationssystem och IS-arkitektur i organisationer principer och riktlinjer för hur man skapar en IS-arkitektur förebildlig beskrivning av IS-arkitektus (design-/lösningsideal) HUR VAD November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

8 Några definitioner (forts)
Kapitel 1 IT-infrastruktur hårdvara i form av datorer, nät och periferiutrustning operativsystem och annan basprogramvara IS- arkitektur IT- infra- struktur Beroende förhållande November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

9 Krav på informationssystem
Kapitel 1 God funktionalitet (=stöder verksamheten) Förändringsbart (=anpassningsbart till nya omständigheter) Begripligt för olika intressenter Det skall finnas ansvarspersoner utsedda för innehåll och vidareutveckling (=driftsansvariga) Samexistens med andra informationssystem (= integrerbart) Utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt Viktig överblicksbild - Figur 7 på sid 27 November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

10 Bokens uppläggning Del I Del II Del III Kap 2: IRM - teori
Kap 3: VBS-teori Kap 4: Teorijämförelse av IRM och VBS Del II Kap 5: IRM Praktikfall Kap 6: IRM Realisering Kap 7: IRM + / - Del III Kap 8: VBS Praktikfall Kap 9: VBS Realisering Kap 10: VBS + / - November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998

11 Bokens uppläggning Del IV Kap 11: IRM - VBS Empirbaserad jämförelse
Kap 12: SIMM - En metod för systemstrukturering Kan läsas fristående Kap 13: PAKS - en utveckling? (Process-, Aktivitets- och Komponentbaserad systemstrukturering) November T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998


Ladda ner ppt "Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag"

Liknande presentationer


Google-annonser