Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag Baserat på Axelsson Karin, Goldkuhl Göran Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag Baserat på Axelsson Karin, Goldkuhl Göran Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur."— Presentationens avskrift:

1 Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag Baserat på Axelsson Karin, Goldkuhl Göran Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Vaasa Polytechnic November 1999 - Kenneth Norrgård

2 Sid 2 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Introduktion n Verksamhetsmässigt perspektiv n Två arkitekturstrategier –IRM - Data-administrativ strategi (Information Resource Management) –VBS - Verksamhetsbaserad systemstrategi n Alternativ strategi - beskriven i slutet av boken –PAKS - Process, aktivitets- och komponentbaserad systemstrategi n Hur skapa ett system och hur skapas en struktur av informationssystem? Kapitel 1

3 Sid 3 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Introduktion n Definiering av system? –Suddiga gränser –Ingen samordning –Dubblering av information (Redundans i databaser) –Begreppsinkonsistens –Vem har systemansvar? n Komplexitetsfaktorer –Olika tekniska plattformer –Paketlösningar Skräddarsydda lösningar –Varierande användargränssnitt –Förändringsbehov - underhåll och utveckling –Datanät och kommunikationsbehov –Organisatoriska omstruktureringar vanligare Kapitel 1

4 Sid 4 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Strukturering av system n IRM –Det centrala är informationen –Databasen (läs: informationen) bör göras tillgänglig för alla som kan tänkas behöva den –Information och informationssystem ses som en gemensam resurs i organisationen –Skapar centraliserad systemarkitektur n VBS –Informationssystem ses som decentraliserade resurser i organisationen –Informationssystem skall ansvarsmässigt knytas till en verksamhetsfunktion i organisationen –Systemarkitekturen skall följa ansvarsstrukturen Kapitel 1

5 Sid 5 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Strukturering av system n IRM –Utgår från att databasen ses som en systemmodell (avbild) av verkligheten –Informationen finns centralt tillgänglig för den som behöver –centralt informationsansvar n VBS –Systemets roll är att försörja verksamheten med information funktionsvis (olika funktioner har olika informationsbehov) –informationen skall finnas nära användaren –decentraliserat informationsansvar Kapitel 1

6 Sid 6 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Några definitioner n Verksamhet –Tänk på materialflödet i företagsmodellen –Intressentmodellen –Förädling av varor eller tillhandahållande av tjänster för kunds räkning n Information –Tänk på informationsflödet i företagsmodellen –“Information styr verksamheten” n Informationssystem –Databehandling (automatisk eller manuell) Insamling - Bearbetning - Lagring - Återsökning - Överförning - Presentation –IRM - separerar datalager (databasen) och databearbetning (applikationerna) –VBS - strävar till att hålla samman data och bearbetning Kapitel 1

7 Sid 7 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Några definitioner (forts) n Informationssystemarkitektur (IS-arkitektur) –Boken avser de verksamhets- och informationsmässiga aspekterna informationssystem (inte den tekniska plattformen) –gränser mellan olika system och mellan system och omgivande verksamhet –fördelning av systemansvar n Strukturering av informationssystem –den process som behövs för att skapa en IS-arkitektur n Arkitekturstrategi –synsätt på informationssystem och IS-arkitektur i organisationer –principer och riktlinjer för hur man skapar en IS-arkitektur –förebildlig beskrivning av IS-arkitektus (design-/lösningsideal) Kapitel 1 HUR VAD

8 Sid 8 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Några definitioner (forts) n IT-infrastruktur –hårdvara i form av datorer, nät och periferiutrustning –operativsystem och annan basprogramvara Kapitel 1 IS- arkitektur IS- arkitektur IT- infra- struktur IT- infra- struktur Beroende förhållande

9 Sid 9 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Krav på informationssystem n God funktionalitet (=stöder verksamheten) n Förändringsbart (=anpassningsbart till nya omständigheter) n Begripligt för olika intressenter n Det skall finnas ansvarspersoner utsedda för innehåll och vidareutveckling (=driftsansvariga) n Samexistens med andra informationssystem (= integrerbart) n Utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt n Viktig överblicksbild - Figur 7 på sid 27 Kapitel 1

10 Sid 10 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Bokens uppläggning n Del I –Kap 2:IRM - teori –Kap 3:VBS-teori –Kap 4:Teorijämförelse av IRM och VBS n Del II –Kap 5:IRM Praktikfall –Kap 6:IRM Realisering –Kap 7:IRM + / - n Del III –Kap 8:VBS Praktikfall –Kap 9:VBS Realisering –Kap 10:VBS + / -

11 Sid 11 November 1999 7 T-KNO Axelsson, Goldkuhl, Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur 1998 Bokens uppläggning n Del IV –Kap 11:IRM - VBS Empirbaserad jämförelse –Kap 12:SIMM - En metod för systemstrukturering »Kan läsas fristående –Kap 13:PAKS - en utveckling? »(Process-, Aktivitets- och Komponentbaserad systemstrukturering)


Ladda ner ppt "Strukturering av informationssystem Föreläsningsunderlag Baserat på Axelsson Karin, Goldkuhl Göran Strukturering av informationssystem, Studentlitteratur."

Liknande presentationer


Google-annonser