Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverket och Banverket förbereder åtgärdsplaneringen i gemensamt projekt Ett transportslagsövergripande synsätt ger de mest effektiva lösningarna Transportsystemen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverket och Banverket förbereder åtgärdsplaneringen i gemensamt projekt Ett transportslagsövergripande synsätt ger de mest effektiva lösningarna Transportsystemen."— Presentationens avskrift:

1 Vägverket och Banverket förbereder åtgärdsplaneringen i gemensamt projekt Ett transportslagsövergripande synsätt ger de mest effektiva lösningarna Transportsystemen ska komplettera varandra Samma grundförutsättningar och analysmetoder Ger förutsättningar för ett verksgemensamt transportslagsövergripande förslag Övriga trafikverk är inbjudna att medverka

2 Gemensam Styrgrupp Åtgärds planeringen Gemensam Projektgrupp Gemensamma Delprojekt Ex. Regionala systemanalyse r Samplan Ensa beräknings- förutsättningar Regsam Samordning ÅP GO/NGO Samordning ÅP Regione r/län SLTF mfl Luft Sjö

3 Hur vara förberedd för ett framtida inrikt- ningsbeslut som är okänt med avseende på prioriterade mål o ekonomiska ramar? Tillsammans med län, regioner och näringsliv inventera behoven och identifiera de viktigaste åtgärderna Trimma planerings- och analysverktygen Uppdatera objektsbeskrivningar Bygga upp delsystem som på olika sätt kan kombineras till ett nationellt system som uppfyller regeringens kommande mål och ekonomiska ramar

4 Arbetet våren 2008 – september 2008 nuvarande delprojekt Åtgärds- planering 2010-2019 Samhälls- ekonomi Gods framåt Kollektiv- trafik Nationell System- analys OSNM BD AC Z, Y XWCXWC ? Drift och underhåll Utbytbar- het Strategisk Miljö- bedömning Anläggnings- kostnads- kalkyler

5 Utbytbarheter i befintliga planer Utifrån reviderade väg- och banhållningsplaner samt gällande länsplaner undersöka om objekten i dessa kan ersättas med andra åtgärder i transportsystemet. Pågående projekt beaktas ej. Resultatet utgör underlag för systemanalyserna. En snabb analys som baseras på befintlig kunskap och erfarenhet.

6 Regionala systemanalyser Tillsammans med länen, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen genomföra transport- slagsövergripande systemanalyser för lämpliga geografiska områden. Utifrån dagens transportpolitiska mål analysera de regionala transport- systemens funktion och brister och identifiera åtgärdsbehov med hjälp av fyrstegsprincipen Input till nationella systemanalysen

7 Nationell analys för kollektiv- trafik och långväga resor Utifrån dagens transportpolitiska mål identifiera transportsystemens funktion och brister med avseende på långväga resor och identifiera åtgärdsbehov med hjälp av fyrstegsprincipen Implementera av resultat som framkommit i regeringsuppdraget Koll Framåt Input till nationella systemanalysen

8 Nationell analys för godstransporter Utifrån dagens transportpolitiska mål identifiera transportsystemens funktion och brister med avseende på godstransporter och identifiera åtgärdsbehov med hjälp av fyrstegsprincipen Viktiga utgångspunkter är kombiterminalutredningen, hamnstrategiutredningen och flygplatsutredningen. Input till nationella systemanalysen

9 Drift och underhåll Tillsammans ta fram en tillämpbar metodik för samhällsekonomisk utvärdering av drift- och underhåll. Se över möjligheten att ta fram gemensamma definitioner för drift- och underhåll

10 Anläggningskalkyler Gemensam anläggningskostnadskalkylmetodik för samtliga investeringsprojekt. Gemensamt utföra anläggningskalkyler för stora ban- och väginvesteringsobjekt.

11 Samhällsekonomiska analyser Utveckla och harmonisera verkens beräkningsprinciper samt klarlägga eventuella återstående skillnader i verkens samhällsekonomiska kalkylprinciper Förbereda metodik för samhällsekonomiska systemkalkyler Gemensamt genomföra samhällsekonomiska analyser för stora och/eller komplicerade objekt

12 Strategisk miljöbedömning Gemensamt och snabbt ta fram en metodik för strategisk miljöbedömning. Naturvårdsverket inbjuds att delta. Via utbildning tillse att arbetsgrupperna kan genomföra det strategiska miljöarbetet.

13 Nationell systemanalys Kombinerar de olika delsystemanalyserna till en nationell helhet som är avvägd mot de transportpolitiska målen och kan inrymmas i kommande ekonomiska ramar Regeringsdirektivet föreslår 5-7 regionala systemanalyser Internationell utblick – gränsöverskridande transporter

14 När regeringens uppdrag om åtgärdsplaneringen kommer i augusti är målsättningen att vi ska ha färdiga byggstenar för att snabbt kunna sätta ihop en åtgärdsplan vilken uppfyller regeringens angivna mål och ekonomiska ramar


Ladda ner ppt "Vägverket och Banverket förbereder åtgärdsplaneringen i gemensamt projekt Ett transportslagsövergripande synsätt ger de mest effektiva lösningarna Transportsystemen."

Liknande presentationer


Google-annonser