Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS  -nätverks- RTK-tjänst Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS  -nätverks- RTK-tjänst Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS  -nätverks- RTK-tjänst Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se

2 SWEPOS  Nätverks-RTK-tjänst Startade som tjänst 1 januari 2004 Täckningsområde från den 15 september 2004 385 betalande abonnenter 17 oktober 2005, (449 abonnemang totalt) 64 demoabonnemang

3 Abonnemangskostnad SWEPOS nätverks-RTK -tjänst Varje anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering och debitering. * 1 000 kr rabatt under 2005. ** Takpris för abonnemangsavgift och avgift för datauttag är 15 000 kr/anslutning och år. Takpris 14 000 kr för år 2005.

4 Vilka abonnemang används

5 Vilka använder nätverks- RTK

6 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2004

7 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2005

8

9 Finns under ”Geodesi och GPS-sidorna” på Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) 1.2002:1 2.2003:4 3.2004:13 4.2004:12 5.2004:11 6.2003:12 7.2005:4 LMV-Rapporter

10 Jämförelser Avvikelse från känd position (mm) / Initialiseringstid (s), 1) =inkl. uppkopplingstid: 1234567 Plan 68 %16201819151315 Plan 95 %37503935342932 Höjd 68 %32242725292224 Höjd 95 %91656851694651 Init-tid 68 %2060 1) 17171479 1) 66 1) Init-tid 95 %210193 1) 605738140 1) 110 1)

11 GSM GPRS från 1 november Distributionskanaler

12 GSM-avgifter för SWEPOS- abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) 0 195 Månadsavgift (kr) 48 105 Uppkopplingstid (kr/min) 0.53 0.67 Öppningsavgift (kr/samtal) 0,22 0 Taltrafik (kr/min) 10.00 ? Se vidare www.swepos.com Lantmäteriets GSM avtal

13 GPRS som datakanal Färdig för användning den 1 november Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0 Modem som hanterar GPRS nödvändigt

14 Prisexempel – GPRS Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- version AvtalMånads- kostnad [1] [1] 25 timmarGSMvalfriLantmäteriet817 + 40 -”-GPRSver 2.3-”-382 + 40 -”-GPRSver 3.0-”-142 + 40 100 timmarGSMvalfri-”-3268 + 40 -”-GPRSver 2.3-”-1522 + 40 -”-GPRSver 3.0-”-562 + 40 250 timmarGPRSver 3.0Telia Online 150560 720 timmarGPRSver 3.0Telia Online 450806 [1] [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40%.

15 RTCM 3.0 Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM –Idag används RTCM ver. 2.3 –RTCM 3.0 reducerar data- mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 aug. –Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod

16 SWEPOS driftledningscentral i Gävle Position Skräddarsydda RTK data Referens- stations- data Hur fungerar SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst? Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet. Nord-nätSyd-nät

17 Ursprungliga SWEPOS-stationer Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Etablering av stationer för ”Position Mitt” området klart 1 december 2005 ”Nordost-RTK” under 2006 Planerade stationer för ”Mellan-RTK” och ”Got-RTK” (2006) Planerad utbyggnad Got-RTK Nordost- RTK Position Mitt Mellan- RTK Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst.

18 Etableringsprojekt Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för det fortsatta driften efter projekttiden Got-RTK Nordost- RTK Position Mitt Mellan- RTK

19 63 intressenter i projektet Bidrag från EU-Mål1 Södra samt Länstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västra Götaland Kickoffmöte i Borlänge den 26 oktober Stationerna igång 1 december 2005 Position Mitt

20 Test av GPS/Glonass korrektioner Flera distributionsvägar - Satellittelefoni (GlobalStar) - WLAN - FM-Radio Mer information på SWEPOS – webben - tillgänglighets statistik - jonosfärsinformation - stationsmonitorering Förfinade SMS -utskick Framtida utveckling

21 Projektanpassad Nätverks-RTK - Funktioner Nätverks-RTK-tjänst Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst Statiska mätningar

22 Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av vägbygget för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GPS-mätning och maskinstyrning Projektanpassad Nätverks-RTK Syfte

23 Gratistjänster Satellitprediktion

24 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "SWEPOS  -nätverks- RTK-tjänst Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser