Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst
Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

2 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Startade som tjänst 1 januari 2004 Täckningsområde från den 15 september 2004 385 betalande abonnenter 17 oktober 2005, (449 abonnemang totalt) 64 demoabonnemang

3 Abonnemangskostnad SWEPOS nätverks-RTK -tjänst
Varje anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering och debitering. * 1 000 kr rabatt under 2005. ** Takpris för abonnemangsavgift och avgift för datauttag är 15 000 kr/anslutning och år. Takpris 14 000 kr för år 2005. Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering.

4 Vilka abonnemang används

5 Vilka använder nätverks-RTK

6 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2004

7 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2005

8

9 LMV-Rapporter Finns under ”Geodesi och GPS-sidorna” på Lantmäteriets hemsida (www.lantmateriet.se) 2002:1 2003:4 2004:13 2004:12 2004:11 2003:12 2005:4

10 Jämförelser Avvikelse från känd position (mm) / Initialiseringstid (s), 1)=inkl. uppkopplingstid: Plan 68 % Plan 95 % Höjd 68 % Höjd 95 % Init-tid 68 % ) ) 661) Init-tid 95 % ) ) 1101)

11 Distributionskanaler
GSM GPRS från 1 november

12 Lantmäteriets GSM avtal
GSM-avgifter för SWEPOS-abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) Månadsavgift (kr) Uppkopplingstid (kr/min) Öppningsavgift (kr/samtal) 0, Taltrafik (kr/min) ? Se vidare

13 Färdig för användning den 1 november Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0
GPRS som datakanal Färdig för användning den 1 november Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0 Modem som hanterar GPRS nödvändigt Har tittat lite på alternativa distributionskanaler till GSM. GPRS är en av dem, och den som ligger närmast i tiden. Exjobb har visat lovande resultat för GPRS som datakanal. Inte lika trångt som GSM-nätet (kan vara kapacitetsbrister vissa omr, vissa tider) GPRS – betalar för överförd datamängd i st f uppkopplad tid  bra tillsammans med mer kompakta RTCM ver. 3. RTCM 3 kan ge billigare överföring än GSM. Återförsäljarna kan hjälpa till: ge besked vilka modem som klarar GPRS Innan vi kan tillhandahålla: en del tekniska detaljer att förbereda (identifikation av anv – tel.nr som idag ej möjligt; Internetserver + brandvägg…) Även tittat på satellittelefoni – GlobalStar har inte geostationär (nära polär bana?) Testat  fungerar. Har haft möte med GlobalStar. De ska ta fram låda med användarmodem + taxa. Instrumentlev inbjudits till att tycka till – se till så låda blir kompatibel för varje fabrikat (kommunikation, anslutning etc)

14 Prisexempel – GPRS Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- version Avtal
Månads-kostnad[1] 25 timmar GSM valfri Lantmäteriet -”- ver 2.3 ver 3.0 100 timmar 250 timmar Telia Online 150 560 720 timmar Telia Online 450 806 Prisexempel med GSM- resp. GPRS-uppkoppling. Lantmäteriets avtal: 40 kr/mån, 0:53 kr/min, 0:22 kr i uppkopplingavgift. GPRS: 10:- för första MB, 8:- för följande MB (per mån). Telia Online är Telias standardabonnemang för GPRS. Överföring av 150 resp. 450 MB ingår i priset.  Nya kompakta RTCM 3 tillsammans med GPRS kan pressa kostnaderna, särskilt för den som är uppkopplad mycket. (Dock fortf. lämpligt att kopplar ner mellan arbetena eftersom GPSNet (nätv-RTK-programvaran) fortsätter skicka data så länge det finns en uppkoppling…) [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40%.

15 RTCM 3.0 Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM
Idag används RTCM ver. 2.3 RTCM 3.0 reducerar data-mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 aug. Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod GÅR ÖVER TILL NYHETER INOM NÄTVERKS-RTK: Överföringsformatet för nv-RTK-korr. heter RTCM (kanske ni känner till?). Hittills: version 2.3 Sedan 15 aug: Även version 3.0. Hoppas att anv som har möjlighet går över till RTCM ver 3 så snart det är möjligt. (återförsäljare kan ge besked om utrustning har stöd för nya formatet). RTCM ver. 2.3 kvar under övergångsperiod på minst ett år. (kan inte svara för hur länge programvarutillverkaren stödjer det). Sedan lite beroende på behovet.

16 Hur fungerar SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst?
Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. SWEPOS driftledningscentral i Gävle 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. Syd-nät Nord-nät Referens- stations- data Position Skräddarsydda RTK data 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. Position 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet.

17 Planerad utbyggnad Ursprungliga SWEPOS-stationer
Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Etablering av stationer för ”Position Mitt” området klart 1 december 2005 ”Nordost-RTK” under 2006 Nordost-RTK Planerade stationer för ”Mellan-RTK” och ”Got-RTK” (2006) Mellan-RTK Position Mitt Som synes, tjänsten är ej optimal för så korta obs.tider… Bern-prog. ej utvecklat/anpassat för så korta mättider. Tester genomförda för LM:s egna behov. Begränsade tester visar (se ovan) (anpassad beräkningsstrategi använd) Tumregler för korta obs.tider (15-30 min) finns också tillgängliga på webben. Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Got-RTK

18 Etableringsprojekt Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för det fortsatta driften efter projekttiden Nordost-RTK Mellan-RTK Position Mitt Got-RTK

19 Position Mitt 63 intressenter i projektet Bidrag från EU-Mål1 Södra samt Länstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västra Götaland Kickoffmöte i Borlänge den 26 oktober Stationerna igång 1 december 2005

20 Framtida utveckling Test av GPS/Glonass korrektioner Flera distributionsvägar - Satellittelefoni (GlobalStar) - WLAN - FM-Radio Mer information på SWEPOS –webben - tillgänglighets statistik - jonosfärsinformation - stationsmonitorering Förfinade SMS -utskick

21 Projektanpassad Nätverks-RTK -Funktioner
Nätverks-RTK-tjänst Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst Statiska mätningar

22 Projektanpassad Nätverks-RTK Syfte
Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av vägbygget för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GPS-mätning och maskinstyrning

23 Gratistjänster Satellitprediktion

24 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser