Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19. Begrepp Internprestationer  Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) självständiga enheter i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19. Begrepp Internprestationer  Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) självständiga enheter i."— Presentationens avskrift:

1 Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19

2 Begrepp Internprestationer  Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) självständiga enheter i ett företagssystem, för vilka separata resultat- eller kostnadsberäkningar görs Internpris  Det värde som åsätts en internprestation Internavräkning  Den registrering (gottskrivning / belastning)av internpriser som sker mellan levererande och mottagande enheter

3 Slag och syften Slag  Inom förädlingskedjan  Mellan förädlingskedjor  Beställd tjänst  Ledning och infrastruktur Syften  Ge styreffekter på beslut  Motivera medarbetarna  Se resultat per enhet  Skapa underlag för extern prissättning

4 Kostnadsbaserad prissättning Baserad på direkta kostnader (särkostnader) eller självkostnad, eventuellt plus vinst Enkelt  Inga incitament  Standardkostnader

5 Marknadsbaserad prissättning Kräver fungerande marknad  Finns numera även för administration  Hänsyn bör tas till transaktionskostnader, prisdumpning och produktskillnader Ger sund konkurrens  Kortsiktig överkapacitet I vissa fall full konkurrensutsättning

6 Förhandlingsbaserad prissättning Bra alternativ till marknadspriser Skapar dialog och samordning Många nackdelar kan uppstå  Ett spel för att skaffa fördelar  Slipper ta itu med de verkliga problemen  Fordrar hög och likartad kompetens  Tar tid och kostar

7 Internavräkning Rörlig debitering Fast debitering Tvåprissystem  Fast abonnemang + rörligt för utnyttjande Dualprissystem  Olika värde för säljare och köpare  Tvärfunktionell konsolidering Aktivitetsbaserade internpriser

8 Plus och Minus Kan ge lägre resursförbrukning Kan medföra förbättrade beslutsunderlag Kan skapa nya tänkesätt Ger levande diskussioner Möjliggör att införa resultatansvar  Svårt sätta internpriser  Kan ta mycket kraft  Externa förhandlingar undviks  Kan leda till suboptimering  Kan skapa maktkamper  Allt för styrt fokus på internt resultat  Kan skapa “överpriser”


Ladda ner ppt "Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19. Begrepp Internprestationer  Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) självständiga enheter i."

Liknande presentationer


Google-annonser