Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19."— Presentationens avskrift:

1 Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19

2 Begrepp Internprestationer Internpris Internavräkning
Prestationer som levereras mellan (mer eller mindre) självständiga enheter i ett företagssystem, för vilka separata resultat- eller kostnadsberäkningar görs Internpris Det värde som åsätts en internprestation Internavräkning Den registrering (gottskrivning / belastning)av internpriser som sker mellan levererande och mottagande enheter

3 Slag och syften Slag Syften Inom förädlingskedjan
Mellan förädlingskedjor Beställd tjänst Ledning och infrastruktur Syften Ge styreffekter på beslut Motivera medarbetarna Se resultat per enhet Skapa underlag för extern prissättning

4 Kostnadsbaserad prissättning
Baserad på direkta kostnader (särkostnader) eller självkostnad, eventuellt plus vinst Enkelt Inga incitament Standardkostnader

5 Marknadsbaserad prissättning
Kräver fungerande marknad Finns numera även för administration Hänsyn bör tas till transaktionskostnader, prisdumpning och produktskillnader Ger sund konkurrens Kortsiktig överkapacitet I vissa fall full konkurrensutsättning

6 Förhandlingsbaserad prissättning
Bra alternativ till marknadspriser Skapar dialog och samordning Många nackdelar kan uppstå Ett spel för att skaffa fördelar Slipper ta itu med de verkliga problemen Fordrar hög och likartad kompetens Tar tid och kostar

7 Internavräkning Rörlig debitering Fast debitering Tvåprissystem
Fast abonnemang + rörligt för utnyttjande Dualprissystem Olika värde för säljare och köpare Tvärfunktionell konsolidering Aktivitetsbaserade internpriser

8 Plus och Minus Kan ge lägre resursförbrukning
Kan medföra förbättrade beslutsunderlag Kan skapa nya tänkesätt Ger levande diskussioner Möjliggör att införa resultatansvar Svårt sätta internpriser Kan ta mycket kraft Externa förhandlingar undviks Kan leda till suboptimering Kan skapa maktkamper Allt för styrt fokus på internt resultat Kan skapa “överpriser”


Ladda ner ppt "Internprissättning Thomas Westin Kapitel 19."

Liknande presentationer


Google-annonser