Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinst- disposition 2011 Riksbankens diarienummer 2012-132-STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2012-02-03, § 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinst- disposition 2011 Riksbankens diarienummer 2012-132-STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2012-02-03, § 5."— Presentationens avskrift:

1 Vinst- disposition 2011 Riksbankens diarienummer 2012-132-STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2012-02-03, § 5

2 Revisionsenhetens granskning avseende förslag till vinstdisposition för 2011 Följa upp eventuella förändringar i Riksbankens redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara vinstmedel. 1 Den 7 december 2011 uppdaterade direktionen ”Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank”. Uppdatering var ingen ändring i sak.

3 Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition 1. Inga förändringar

4 Förslag till vinstdisposition Årets resultat 3 930 mkr leverans till statskassan -7 500 mkr till Riksbankens disp.fond -87 mkr från Riksbankens res.utj.fond 3 657mkr

5 Översiktlig genomgång av Riksrevisionens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut för 2011 1. Löpande deltagit i möten mellan Riksbanken och Riksrevisionen såsom slutrevisionsmöte den 30 januari 2012. REV har även haft egna möten med Riksrevisionen 2. Följt arbete med framtagande av årsredovisningen.


Ladda ner ppt "Vinst- disposition 2011 Riksbankens diarienummer 2012-132-STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2012-02-03, § 5."

Liknande presentationer


Google-annonser