Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobak. Nikotin Koloxid Tjära Nikotin höjt blodtryck hjärtat slår fortare Blodet blir tjockare ådrorna drar ihop sig hudtemperaturen minskar andningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobak. Nikotin Koloxid Tjära Nikotin höjt blodtryck hjärtat slår fortare Blodet blir tjockare ådrorna drar ihop sig hudtemperaturen minskar andningen."— Presentationens avskrift:

1 Tobak

2 Nikotin Koloxid Tjära

3 Nikotin höjt blodtryck hjärtat slår fortare Blodet blir tjockare ådrorna drar ihop sig hudtemperaturen minskar andningen ökar nerverna sänder mer signaler viktminskning graviditetsproblem ( låg födelsevikt, för tidig födsel missfall, störd fosterutveckling, plötslig spädbarnsdöd Mycket beroendeframkallande

4 Koloxid Binds till blod-kropparna Försämrad kondition infektioner i andningsvägarna lungemfysem (lungorna kollapsar och man får andnöd) andningen ökar

5 Lungemfysem

6 Tjära Flimmerhåren förstörs ammoniak, väteklorid och kvävedioxider (irriterande gaser, ger sveda i ögon och hals)ögon arsenik, cyanväte (blåsyra, användes i gas- kammaren), DDT (känt insektsgift), bly, kvicksilver och svavelväte. Cancerframkallande ämnen som b,formaldehyd (allergiframkallande), bensen, kadmium

7 Lungcancer

8 KOL

9 Lungcancer

10

11

12 Tjära Ämne Koncentration i tobaksrök Hygieniskt gränsvärde (ppm) Koloxid42 00035 Kolväten108 0001 300 Formaldehyd301 Acetaldehyd3 20050 Akrolein1500,1 Ammoniak30025 Kvävedioxid250 5 Svavelväte4010 Cyanväte1 60010

13 Sniffning Lösningsmedel Thinner Bensin Förtunning Tändargaser

14 KORTTIDSEFFEKTER är effekter som kommer ganska snabbt efter det man tagit en dos och som försvinner inom några timmar eller dagar. Ångorna kommer ned i lungorna och tas snabbt upp i blodet och förs till hjärnan. De första berusningseffekterna kommer redan efter några få inandningar och efter 10-15 upprepade inandningar är man kraftigt berusad. Efter 10-30 minuter avtar ruset och efter ungefär en timme märks ingen berusning alls. Att sniffa medför stora risker även vid enstaka tillfällen. Dessa risker förstärks i kombination med exempelvis alkohol. Fysiologiskt har sniffningspreparaten liknande verkningar som alkohol. Muskelkontrollen minskar, reaktionstiden förlängs och reflexerna dämpas. Preparaten gör även att den som sniffar tappar den psykiska kontrollen. Hallucinationer med syn- och hörselförvrängningar förekommer.

15 LÅNGTIDSEFFEKTER uppträder efter upprepat bruk under lång tid. Vanliga symptom är följande: Rinnande näsa, hosta och irriterad hals. Stark trötthet och ofta återkommande huvudvärk. Retlighet, ångest och nedstämdhet tilltar. Det är klarlagt att personer som under lång tid utsatts för lösningsmedel i sitt arbete fått permanenta skador. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att även sniffning under lång tid kan ge hjärnskador, med psykisk avtrubbning som följd. Skador på lever och njurar. Några lösningsmedel, t ex bensen, ger skador på de blodbildande organen i benmärgen, med sänkt immunförsvar som följd. Tolerans och beroende


Ladda ner ppt "Tobak. Nikotin Koloxid Tjära Nikotin höjt blodtryck hjärtat slår fortare Blodet blir tjockare ådrorna drar ihop sig hudtemperaturen minskar andningen."

Liknande presentationer


Google-annonser