Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobak.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobak."— Presentationens avskrift:

1 Tobak

2 Tobak Nikotin Koloxid Tjära

3 Nikotin höjt blodtryck hjärtat slår fortare Blodet blir tjockare
ådrorna drar ihop sig hudtemperaturen minskar andningen ökar nerverna sänder mer signaler viktminskning graviditetsproblem ( låg födelsevikt, för tidig födsel missfall, störd fosterutveckling, plötslig spädbarnsdöd Mycket beroendeframkallande

4 Koloxid Binds till blod-kropparna Försämrad kondition
infektioner i andningsvägarna lungemfysem (lungorna kollapsar och man får andnöd) andningen ökar

5 Lungemfysem

6 Tjära Flimmerhåren förstörs
ammoniak, väteklorid och kvävedioxider (irriterande gaser, ger sveda i ögon och hals) arsenik, cyanväte (blåsyra, användes i gas-kammaren), DDT (känt insektsgift), bly, kvicksilver och svavelväte. Cancerframkallande ämnen som b,formaldehyd (allergiframkallande), bensen, kadmium

7 Lungcancer

8 KOL

9 Lungcancer

10 Lungcancer

11 Lungcancer

12 Tjära Ämne Koncentration i tobaksrök Hygieniskt gränsvärde (ppm)
Koloxid 42 000 35 Kolväten 1 300 Formaldehyd 30 1 Acetaldehyd 3 200 50 Akrolein 150 0,1 Ammoniak 300 25 Kvävedioxid 250 5 Svavelväte 40 10 Cyanväte 1 600

13 Sniffning Lösningsmedel Thinner Bensin Förtunning Tändargaser

14 KORTTIDSEFFEKTER är effekter som kommer ganska snabbt efter det man tagit en dos och som försvinner inom några timmar eller dagar. Ångorna kommer ned i lungorna och tas snabbt upp i blodet och förs till hjärnan. De första berusningseffekterna kommer redan efter några få inandningar och efter upprepade inandningar är man kraftigt berusad. Efter minuter avtar ruset och efter ungefär en timme märks ingen berusning alls. Att sniffa medför stora risker även vid enstaka tillfällen. Dessa risker förstärks i kombination med exempelvis alkohol. Fysiologiskt har sniffningspreparaten liknande verkningar som alkohol. Muskelkontrollen minskar, reaktionstiden förlängs och reflexerna dämpas. Preparaten gör även att den som sniffar tappar den psykiska kontrollen. Hallucinationer med syn- och hörselförvrängningar förekommer.

15 LÅNGTIDSEFFEKTER uppträder efter upprepat bruk under lång tid
LÅNGTIDSEFFEKTER uppträder efter upprepat bruk under lång tid. Vanliga symptom är följande: Rinnande näsa, hosta och irriterad hals. Stark trötthet och ofta återkommande huvudvärk. Retlighet, ångest och nedstämdhet tilltar. Det är klarlagt att personer som under lång tid utsatts för lösningsmedel i sitt arbete fått permanenta skador. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att även sniffning under lång tid kan ge hjärnskador, med psykisk avtrubbning som följd. Skador på lever och njurar. Några lösningsmedel, t ex bensen, ger skador på de blodbildande organen i benmärgen, med sänkt immunförsvar som följd. Tolerans och beroende


Ladda ner ppt "Tobak."

Liknande presentationer


Google-annonser