Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbens målsättningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbens målsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Klubbens målsättningar
Vad styr dem?

2 Ideell förening Stadgar Årsmötet Styrelsen Kommitté etc
Ändamåls-paragrafen Årsmötet Budget och verksamhets-plan Styrelsen Kommitté etc

3 Flödesschema Årsmötet Beslutar om budget och verksamhetsplan Styrelsen
Fastställer fördelning av medlen och reglerar förenings arbete Kommittén driver arbetet enligt ovan Seglarskolan Kursmål Verksamhetsmål Ekonomiska förutsättningar

4 Några citat om mål! Ett mål utan en plan är en önskan!
Utan mål är alla vägar rätt!

5 Målsättning för seglarskolan
Tekniska mål Kunna segla mot vinden Sociala mål Komma tillbaka nästa år Ekonomiska mål Vinst Investering

6 Mål för verksamheten Seglarskolan Säsongsmål Årsmål Långsiktigare mål

7 Hur når man då målen? Vad är bra Nuläget Målet Vad kan bli bättre

8 Nyckeln till framgång Social aktivitet Fysisk aktivitet
Psykisk aktivitet

9 FIRO – Fundamental Interpersonal Relationship Orientation
Gruppens utveckling FIRO – Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Will Schutz

10 Upplevelsebaserad inlärning
Generalisering Nytt beteende Process-genomgång Ny konkret upplevelse Konkret upplevelse Osv.

11 Inlärning KU RO AT AE Om du lär dig genom konkreta upplevelser är det känslan som styr. lär av upplevelser och exempel lär genom diskussioner Lär du dig genom reflekterande observation ser och lyssnar du. objektiv inställning föredrar föreläsning som inlärningsform Med abstrakt tänkande som inlärningsstil lär du genom att tänka och analysera. analytiskt och logiskt tänkande föredrar teoretiska resonemang, gärna med modeller och system Föredrar du att göra och tillämpa är du aktivt experimenterande. lär genom att aktivt pröva själv aktiv och handlingsinriktad

12 Tekniska mål Seglarskolan

13 Olika moment Seglingens förutsättningar Seglingens grunder
Hantera båten Säkerhet

14 Seglingens förutsättningar -Vattnet
Lära sig förstå att en flytväst är viktig för att kunna hålla sig flytande med kläderna på. Lära sig förstå att en båt som kantrat är det säkraste och bäst synliga föremålet, vilket man aldrig får lämna, inte ens för att samla ihop utrustning som flyter omkring. Lära sig förstå att avståndet över vatten ser kortare ut än de i verkligheten är. Lära sig förstå att våta kläder värmer bättre än inga kläder alls. Känna till och förstå följande förhållningsregler: *Alltid segla med flytväst *Surra alla rörliga saker *Aldrig segla med slagvatten *Alltid medföra kläder som skyddar mot blåst *Aldrig simma bort från båten om man tippar. Kunna simma med kläder på och dessutom kunna stjälpa och åter resa sin övningsjolle.

15 Seglingens förutsättningar -Båten
Lära sig förstå att rodret används för att styra båten. Konstatera att centerbord förhindrar båten att röra sig sidledes. Kunnighet i att använda centerbord och roder, liksom att paddla och styra. Kunnighet i att sjösätta båten ordentligt. Kännedom om hur man rätt bär och förvarar båten. Kännedom om hur man bogseras efter motorbåt. Begrepp: För, akter, centerbord, roder, rorkult, rorkultsförlängare (hängpinne), babord och styrbord.

16 Seglingens förutsättningar-Vinden
Förstå att vinden har styrka och riktning och att den då och då kan ändras såväl till styrka som riktning. Förstå att vinden är segelbåtens drivkraft, men också en risk för den. Få en inblick i de olika möjligheterna att uppfatta vindstyrka och riktning. Fastställa vindstyrkan genom att se på träd, vattnet och andra båtar. Fastställa vindriktningen med hjälp av rök, föremål som flyger omkring, vågornas riktning samt hur båtar till ankars ligger (med hänsyn till ström i förekommande fall).

17 Vinden Forts Olika sorters byar, ex:
Frontbyar över stora ytor. Solfjädersbyar med liten yta. Inblick i hur seglet ställer in sig mot vinden. Förstå att det är bara är vid segling snett mot vinden som båten kränger kraftigt, att det är bara är när vinden kommer akter om tvärs som man kan föra spinnaker och att storseglet alltid är på båtens läsida. Begrepp: Lovart/lä, lova/falla, pålandsvind/frånlandsvind.

18 Seglingens förutsättningar-Riggen
Kunna göra elevbåten segelfärdig, känna till och kunna använda de olika delarna i riggen. Förstå varför man stuvar seglen och kunna göra det. Kunna skota seglet i rätt vinkel (som landövning). Begrepp: Bom, mast, skot, buk, horn, nedhal/kick (samt andra för elevbåten specifika begrepp).

19 Seglingens förutsättningar-Knopar
Överhandsknop i åtta Råbandsknop Dubbelt halvslag om egen part Skotstek Pålstek Kunna belägga på en knap.

20 Seglingens grunder-Halvvind/Bogarna
Kunna styra en rak kurs och segla mot ett mål. Inse att skot och roder inverkar på två viktiga sätt på båtens rörelse. Till att börja med ska rodret bara ha en styrande uppgift och skotet bara ha med drivkraften att göra. Kunna falla och lova.

21 Seglingens grunder-Slag/gipp
Kunna stagvända i full fart och från vilket håll vinden än kommer. Kunna gippa både genom att kunna kombinera roder och skot.

22 Seglingens grunder-Fart
Kunna få fart igen när den driver med vinden. Medel: Vricka Dra upp centerbordet Driva baklänges Kunna segla baklänges och att därefter åter segla framåt i varje önskad riktning. Kunna "bromsa" båten och sakta ner den utan att kursen ändras.

23 Seglingens grunder-Balans
Veta att en lätt båt alltid måste ha rätt "släpp" i aktern och att suget vid akterspegeln bromsar mer än förens nedpressning. Vetskap om att båtens lutning inverkar på farten och att denna fungerar på olika sätt på olika bogar.

24 Seglingens grunder-Kryss
Kunna segla dikt bidevind. Inse att man inte kan segla högre än dikt bidevind. Kunna binda samman flera kurser dikt bidevind till en kryss. Förstå när man inte kan sträcka upp till ett mål, utan måste kryssa.

25 Hantera båten-Belastning
Kunna vet hur man får kunskap om hur många man kan vara ombord.

26 Hantera båten-Seglet Känna till att seglet måste ha en jämn välvd form - buk. Kunna sätt an spristake eller fall lagom hårt. Förstå hur man får bort veck i seglet. Kunna segla med hjälp av telltales.

27 Hantera båten-Frisk vind och vågor
Kunna uppnå alla mål, även i frisk vind. Att kunna hålla en jolle upprätt samt förstå samspelet mellan roder, kropp och skot. Ha en viss inblick på vilka tecken som finns på överhandsväder. Förstå vikten av att vid överhandsväder söka trygg hamn.

28 Hantera båten-Kantra och resa igen
Vara helt införstådd med alla förhållningsregler som gäller om man kantrar. Kunna resa och länsa en riggad elevbåt.

29 Hantera båten-”Man-över-bord”
Att så snabbt som möjligt kunna segla upp till den som ligger i vattnet och kunna hålla fast denne. Att i större elevbåtar öva "man-över-bord-manöver". Kunna dra ombord någon som ligger i vattnet.

30 Hantera båten-Väjningsregler
Kännedom om sjövägsreglerna segelbåtar emellan. Kännedom om de regler som reglerar väjningsrätt gentemot andra farkoster som väjningsskyldighet finns för. Lära seglaren att acceptera andra båtar och sjösportare samt att visa hänsyn mot dessa. Att ha kännedom om KSR.

31 Hantera båten-Vindskugga
Kunna ha en uppfattning om att vinden störs och får annan riktning av träd och andra höga formationer. Kännedom hur andra segelbåtar kan störa vinden. Och att de ska söka "fri" vind.

32 Hantera båten-Kryssa Känna till hur man utnyttjar vindvridningar vid segling dikt bidevind. Kunna uppmärksamma vindvridningar och lägga upp en kryss med hjälp av byar och vridningar. Kunna segla dikt bidevind med hjälp av telltales och genom att titta på seglets mastlik eller med hjälp av vimpel.

33 Hantera båten-Koordination
Kunna segla en bidevindbog enbart genom att skota rätt och sitta rätt i båten utan att använda rodret. Känna till att det är lättare att styra båten med hjälp av skotet och flyttning av kroppsvikten än med enbart rodret. Förstå hur man gör en båt lov- resp fallgirig eller hur man upphäver detta. Begrepp: Lov eller fallgirig.

34 Hantera båten-Tilläggning
Att rätt kunna lägga till med övningsbåten vid en boj, brygga eller strand. Att kunna lägga fast på lämpligt sätt. Att kunna välja bästa möjliga tilläggsplats.

35 Säkerhet-Klädsel Veta vad som menas med ändamålsenlig klädsel och vara beredd att bära sådan.

36 Säkerhet-Flythjälpmedel
Känna till varför man bär flytväst och hur man testar dess kondition och avgör lämplig storlek. Känna till övriga säkerhetshjälpmedel för aktuell elevbåt.

37 Säkerhet-Väder Känna till var man kan finna lämplig information om vädret för det vattenområde man seglar på.

38 Säkerhet-Navigation Kompetens motsvarande förarintyg.

39 Säkerhet-Kost Förstå vikten av rätt vätsketillskott och vikten av ett mellanmål

40

41 SSF:s mål med barn- och ungdomsverksamheten
Att rekrytera och bibehålla så många barn och ungdomar i idrotten segling som möjligt Att utforma verksamheten så att de som vuxna fortsätter som kappseglare, ledare, tränare eller allmänt intresserade utövare av segling

42 Varför övergripande målsättningar?
Utan mål går det inte att avgöra vad som är rätt att göra i klubben, distriktet eller förbundet Lewis Carrolls ”Alice i Underlandet” frågan vilken väg som är den rätta beror på vart man ska

43 Definitioner Ålder=funktionsålder Barn avser åldersgruppen 6-12 år
Ungdomar är åldersgruppen 13 år eller äldre

44 Men hur ska målen nås? Ett målprogram besvarar dessa frågor:
VAD ska göras? NÄR ska det göras? HUR ska det göras? VEM ska göra det? Kiplings ”fyra små vänner för handling”

45 Våra VAD Utvecklandet av en positiv fysisk och psykisk miljö för barn och ungdomar Genom ledarutbildning ge de som arbetar med barn och ungdom kunskaper så att de kan utveckla barn och ungdomar efter varje individs egna förutsättningar

46 Våra VAD Fortsättning Utforma aktiviteter så att även äldre ungdomar finner det intressant och bereds möjlighet att börja segla Utforma aktiviteter på ett allsidigt sätt så att de möter ungdomars olika intressen och behov Organisera tävlingsutbudet så att alla, efter sina förutsättningar och på sin nivå, kan delta

47 Våra VAD Fortsättning Utforma tävlingar och regattor mot bakgrund av den kunskap som finns om barn och ungdomars utveckling, motoriskt och socialt, samt tillvarata och utveckla gruppens inneboende inriktning mot ”rent spel”

48 Våra VAD Fortsättning Öka möjligheterna till utbildning och färdighetsträning, i takt med den egna mognadsnivån, ges till ungdomar som önskar göra en elitsatsning Låta barn och ungdomar att efter egen förmåga, ges tillfälle till att delta i utformningen av verksamheten samt ta ansvar för dess genomförande

49 Våra VAD Fortsättning Ungdomar, vilka har intresse av att verka som ledare, bereds möjlighet att utveckla sig i den rollen

50 NÄR ska det göras? NU Större konkurrens än någonsin
Ytterligare några år med minskande ålderskullar Ökande spänningar i samhället såväl av ekonomisk som etniska skäl

51 HUR ska det göras? Seglarförbundets organisation
Svenska Seglarförbundet Distrikts Seglarförbund Klassförbund Förbundssällskap

52 HUR ska det göras? Forts

53 Tankar för verksamheten 6-12 år
Sjölekis Åldersgruppen 6-9 år Ger deltagarna en lustfylld introduktion till sjö- och båtlivet Seglarskolan Åldersgruppen 9-12 år Ger genom lustfylld aktivitet båtvana, respekt för sjön samt vilja att fortsätta segla

54 Tankar för verksamheten 6-12 år Forts
Träning 6-10 år Färdighetsövningar Social samvaro Endast i klubbregi

55 Tankar för verksamheten 6-12 år Forts
Träning år Båtvaneövningar Funktionell riktig inlärning med riktning på koordination, rörelsemönster vid styrning, balans m m Stimulans av kamratskap och föräldrakontakt Inslag av andra idrotter

56 Tankar för verksamheten 6-12 år Forts
Tävling Nivåer och former anpassade till åldersgruppen Kortare/enklare banor Förenklade regler Direkta domslut Anmälan via klubben Deltagandet mer väsentligt än resultatet Upp till 12 år bör tävlandet ske på lokal nivå

57 Tankar för verksamheten 13-15 år
Seglarskolan Ge båtvana Ökad medvetenhet om sjö- och miljövett Enklare navigation vid segling dagtid Lustfylld aktivitet som leder till intresse att lära sig mera

58 Tankar för verksamheten 13-15 år Forts
Träning Skapa behov och öka förståelsen för betydelsen av regelbunden träning Stimulera dem att segla mycket (flitpris?) Träna samtliga moment i seglingen

59 Tankar för verksamheten 13-15 år Forts
Träning Svetsa samman klubbens träningsgrupp Ge utbyte med andra klubbar Delta på läger anordnade av distrikt, klassförbund eller SSF

60 Tankar för verksamheten 13-15 år Forts
Träning Även omfatta vinterverksamhet med både fysisk och teoretisk träning

61 Tankar för verksamheten 13-15 år Forts
Tävling Skapandet av olika tävlingsnivåer inom klasserna Separata startfält för pojkar och flickor där detta har betydelse Val av tävlingsredskap och arbetsuppgifter efter individens förutsättningar Ständig Fair play diskussion

62 Tankar för verksamheten 16-19 år
Seglarskolan Ge eleverna båtvana Ge en utökad medvetenhet om sjö- och miljövett Ge deltagarna kunskaper i navigation motsvarande förarintyg Ge vilja att fortsätta

63 Tankar för verksamheten 16-19 år Forts
Träning Klubbarna Bör verksamheten anpassas till de skilda ambitionsnivåerna Vara allomfattande och regelbunden Klassförbunden Bör stimulera verksamheten nationellt

64 Tankar för verksamheten 16-19 år Forts
Träning Distrikten Bör se till att det finns verksamhet för både avancerade utövare och andra SSF Anordnar i samverkan med klassförbunden internationellt utbyte

65 Breddverksamheten Eskaderseglingar i inre skärgård eller nära kustområde Navigationsutbildning Båtvård och enklare underhållsarbete Allmän sjömanskap Allemansrätten/skyldigheten

66 Utbildningen Ledarutbildning för de intresserade
Segelskoleinstruktörer Tränare Funktionärer ”Bättre IF” m m

67 Okända faktorer? Vad är klubbens mål?
Är den känd och accepterad av alla? Styr målsättningen klubbens resursfördelning? Är klubbens mål utsatt för ständig utvärdering?

68 Några frågor till Er Vad tycker Ni om målen?
Är det någon del som Ni tycker saknas? Vilket stöd vill Ni att SSF ska ge?

69


Ladda ner ppt "Klubbens målsättningar"

Liknande presentationer


Google-annonser