Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsutveckling i Västmanland 2011-02-15 Västerås slott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsutveckling i Västmanland 2011-02-15 Västerås slott."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsutveckling i Västmanland 2011-02-15 Västerås slott

2 Vad gör vi i Svartådalen idag? Frågor på vårt bord? Projekt: - LoMiS ( Lokal Mat i Svartådalen) - KLUNK ( Kluster för Natur&Kultur Turism) - SUNE ( Svartådalens Utsläpps Neutrala Energi) - BiS ( Bo i Svartådalen )

3 LoMis Lokal Mat i Svartådalen och Sala 2007-11-01 – 2011-02-28

4 Bakgrund, i korthet -Ökad efterfrågan, privat och offentlig konsumtion -Öka möjligheter för de gröna näringarna -Efterfrågan av lokal mat i besöksnäringen -Hållbar utveckling

5 Mål, i stora drag -Öka primärproduktion och vidareförädling av råvaror -Nya och befintliga producenter -Nya verksamheter med anknytning till lokal mat -Offentlig upphandling -Skapa medvetenhet

6 Aktiviteter, resultat -Utbildningar -Nya producenter, kött och grönsaker/rotfrukter -Befintliga producenter ökar sin produktion och vidareförädling -Bondens Egen Marknad i Sala -Gårdsbutiker, butik i Sala, restauranger

7 -Förstudien Västmannamat - Företagarcentrum med Slakt och vidareförädling, Lrf coach -Marknadsundersökningar (off. kök, allmänheten) -Hållbar utveckling, förstudie -Hållbarhetsanalyser, 3 gårdar -Förberedelser för offentlig upphandling

8 -Vinnare av ”Ullbaggen” 2009 -Projektet fått stor uppmärksamhet -EU`s databas för projekt -Nätverk som lobbar för fler producenter -Producenterna vidgar sina verksamheter att även gälla turistnäringen (gårdsbutiker, B&B, guidning)

9 Erfarenheter -Börja från ett underifrånperspektiv – analysera behov och möjligheter -Direktkommunikation och nätverk -Beredd på att det tar tid -Bygg upp lokalt först – införliva i större sammanhang sedan

10 Hur går vi vidare? -Fortsatt arbete lokalt - befintliga nätverk och samarbetspartners -Sammanställning av matprojekt som pågått i länet -Skapa en sammanhållande organisation i länet för aktörer inom mat, med underifrånperspektiv! -Skapa ”Mat-län” - Sverige det nya matlandet

11

12


Ladda ner ppt "Landsbygdsutveckling i Västmanland 2011-02-15 Västerås slott."

Liknande presentationer


Google-annonser