Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Hälsovetarbacken För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Hälsovetarbacken För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:"— Presentationens avskrift:

1 Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Hälsovetarbacken För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på: http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/Kallsortering_inom_SA/ Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, plastgem, enstaka pärmar, mindre mängder mjukplast, frigolit och trä samt icke infekterat avfall från metodrum (t.ex. icke- kontaminerade plastpipetter, plasthandskar, plaströr). Lunchrum: I kärl märkt ”hushållsavfall” (töms av lokalvården). Metodrum: I sopsäck i sköljrummet (töms av lokalvården). Skrivrum: I 6 liters kärl (töms av lokalvården). Sorterat icke brännbart avfall/Metallskrot Trasig porslinsmugg/häftapparat etc. sorteras i plastkärl, oftast i anslutning till ”stapeln” i lunchrum (töms av lokalvården). Kontorspapper Tidningar, kontorspapper, broschyrer, etc. Sorteras i grått plastkärl på skrivrum. Töm själv i kontorspapperstunna (vanligen i korridoren)! Gäller även för destruerat Sekretesspapper. Tunnan hämtas av fastighets- och serviceavdelningen (FAS). Wellpapp / Frigolit/Mjukplast Sorteras i wellpapphäck av den som alstrar avfallet. Mindre mängder frigolit och mjukplast sorteras som hushållsavfall (hämtas av lokalvården). Större mängder läggs vid wellpapphäcken (hämtas av FAS). Pappersförpackningar Pappkartonger, mjölk- och juice - förpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackningar med mer än 50 % papper eller kartong. Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Metodrum: Urköljda förpackningar läggs i rullstativet (töms av lokalvården). Metallförpackningar Konservburkar, tuber, aluminiumfolie, drickaburkar, kapsyler, metallock, metallband etc. Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Metodrum: Ursköljda förpackningar sorteras i rullstativet (töms av lokalvården). Hårdplastförpackningar Hårda plastförpackningar, plastflaskor, PET- flaskor, plastburkar, plastlock, etc. Ej PVC ! Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Metodrum: Ursköljda förpackningar sorteras i rullstativet. Den gamla etiketten skall tas bort eller tuschas över (töms av lokalvården). Glasförpackningar Ofärgat och färgat glas, flaskor etc. Ej glödlampor (går som ”glödlampor”), porslin (går som ”Sorterat icke brännbart”) eller trasigt glas (går som ”Sorterat icke brännbart” eller som ”Skärande och stickande”). Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Metodrum: Ursköljda förpackningar sorteras i rullstativet. Den gamla etiketten skall tas bort eller tuschas över (töms av lokalvården). OBS! Alla förpackningar skall vara ursköljda vid sortering! Inköp av ytterligare kärl görs via Liselotte Nilsson, tfn 786 35 94, E-post: kallsortering@sahlgrenska.gu.se Vid behov av tillfälligt extrakärl (ex vid storstädning) kontakta FAS, E-post: fas@sahlgrenska.gu.se Vänd  Vad händer med avfallet? Se:http://www.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/770 269_Info.doc ”Källsortering på Medicinareberget – praktisk information” Hushållsavfall (brännbart avfall)

2 FARLIGT AVFALL Datorer och tillbehör Mejla fas@sahlgrenska.gu.se och ring Börje Karlsson 070-88 09 447 eller Benny Almqvist 073-90 11 016 för hämtning. Annat elektronikavfall & Kyl- och frysskåp Mejla fas@sahlgrenska.gu.se och ring Börje Karlsson 070-88 09 447 eller Benny Almqvist 073-90 11 016 för hämtning. Batterier, lågenergi- lampor, glödlampor Vägghylla i trapphuset 4102 (hus 4, plan1) som töms av FAS. Returnera i första hand till återförsäljaren. För ytterligare information kontakta miljörepresentant och titta i din Källsorteringsguide. Tonerpatroner Kemikalieavfall Generell regel på GU: Kemikalier som inte är hushållsliknande eller otvetydigt ofarliga skall hanteras som farligt avfall. För regel och undantag för GU se: http://www.mls.adm.gu.se/digitalAsse ts/720324_44621sv.PDF Kemikalieavfall läggs i en avfallsbehållare med tättslutande lock vilken skall märkas upp med etiketten ”Farligt avfall”. Anita Andersson (omvårdnad) och den som alstrar avfallet (på AT/FT) lämnar till Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning av RECI. Etiketter för kemikalieavfall kan beställas från kundtjänst på IL - recycling, tfn: 031- 50 65 50. http://www.mls.adm.gu.se/digitalAsse ts/720324_44621sv.PDF RISKAVFALL Kategorier och etiketter: Smittförande, Skärande/stickande mm. Läggs i väl försluten plåtburk. Anita Andersson (omvårdnad) och den som alstrar avfallet (på AT/FT) lämnar till Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning av RECI. Etiketter för riskavfall kan beställas från kundtjänst på IL - recycling, tfn: 031- 50 65 50. Mera info finns på: http://www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/ arbetsmiljohandboken/atillo/Riskavfa ll/ forts: Källsortering… Miljöpolicy Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1.Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 2.Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljöledningssystem. 3.Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. 4.Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. 5.Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs av. Kontaktpersoner källsortering : Liselotte Nilsson; kallsortering@sahlgrenska.gu.se, tfn 786 3594 Göran.lyckemark@sahlgrenska.gu.se, tfn 786 3874 Miljösamordnare: Mats.Sandberg@anatcell.gu.se, tfn 786 3395 Miljörepresentanter : http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/miljo_rep/ För mer information, titta i din källsorteringsguide på: http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/Kallsortering_inom_SA/


Ladda ner ppt "Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Hälsovetarbacken För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:"

Liknande presentationer


Google-annonser