Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statskontoret  Statlig inköpssamordning  Christer Magnusson  Box 2280  103 17 Stockholm  Tel. 08 – 454 46 00 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statskontoret  Statlig inköpssamordning  Christer Magnusson  Box 2280  103 17 Stockholm  Tel. 08 – 454 46 00 "— Presentationens avskrift:

1 Statskontoret  Statlig inköpssamordning  Christer Magnusson  Box 2280  103 17 Stockholm  Tel. 08 – 454 46 00  christer.magnusson@statskontoret.se

2 AGENDA  Statlig inköpssamordning, Statskontoret  Upphandlingsansvariga myndigheter  Avropande myndigheter  Ramavtal  Ramavtalsdatabas, www.avropa.nu

3 Statskontoret skall:  Åstadkomma besparingar för staten genom effektivare samordning av statlig inköpsverksamhet  Åstadkomma bättre villkor och lägre kostnader för den offentliga förvaltningens användning av utrustning och tjänster på IT- och teleområdet

4 Verksledningsstab Statlig Inköpssamordning på Statskontoret - organisation GD Administration/IT ModerniseringStyrningUtvärdering Lokal- försörjning Elektronisk Samhälls- information Inköps samordning Inköps samordning Statlig inköps samordning Statlig inköps samordning IT upphandling IT upphandling

5 Statlig inköpssamordning  Skall samordna, följa upp och utveckla formerna för en rationell och effektiv inköpsverksamhet.  Skall verka för att centrala eller lokala ramavtal träffas, där så är lämpligt, så att de täcker behovet hos kunderna.  Tillhandahåller gemensam ramavtalsdatabas på internet.

6 Statlig inköpssamordning Statlig Inköpssamordning Uppdragsledare: Christer Magnusson Robert Alexandersson Lena Rebeling Malin Björk (Anna Ekberg) Lisa Wiberg Arbetsgrupp Ramavtalsansvariga myndigheter Råd för inköpssamordning Ordf. Knut Rexed Sekr. Christer Magnusson

7 Verksamhetsinriktning Samordning: Nya avtalsområden Avropsberättigade Leverantör/kunddialog Utveckling/effektivisering: Metodutveckling Checklistor m.m. Ramavtalsdatabas Juridisk bevakning Information: www.avropa.nu Inköpskollegan Inköpskollegan Express Seminarier/utbildningar Kundtjänst Uppföljning: Statistik/nyckeltal Nytta/Effekter Avtalstrohet Scanning av upphandlingar

8 Ramavtalsansvariga enheter  Arbetsmarknadsstyrelsen  Domstolsverket  Ekonomistyrningsverket  Fortifikationsverket  Försvarets Materielverk  Försvarsmaktens Logistik  Lantmäteriverket  Riksgäldskontoret  Riksskatteverket  Rikspolisstyrelsen  Statskontoret  Verket för högskoleservice

9 Övergripande nyckeltal för den statliga inköpssamordningen  7 MDR SEK omsättning (2003)  12 Upphandlingsansvariga myndigheter  100 Produktområden  370 Leverantörer  450 Ramavtal

10 Statlig inköpssamordning  Avropande myndigheter  270 st bokslutsmyndigheter (enl. ESV)  Avr. Mynd. med under avdelningar  250 st. med mindre än 100 anställda  300 st. med 101 – 999 anställda  50 st med mer än 1000 anställda

11 Fördelar med ramavtal  Skalfördelar (selekterade, balanserade områden)  Väl utvärderade leverantörer, produkter och avtalsvillkor  Miljöhänsyn i kravspecifikationer  Minskade kostnader för anskaffning (slipper upphandla)  Infrastruktur för avrop, på sikt logistik etc.  Minskad risk (t.ex. för brott mot LOU)  Fokus på kärnverksamheten  Statistik, samlad såväl som myndighetsvis

12 Fördelar för leverantören  Breddad marknadspotential  Lätt tillgänglig avtalsdatabas  Etablerat brett kontaktnät  Uppdaterat adressregister  Färre avtalspartners  Självkostnadstäckning (inget vinstintresse)


Ladda ner ppt "Statskontoret  Statlig inköpssamordning  Christer Magnusson  Box 2280  103 17 Stockholm  Tel. 08 – 454 46 00 "

Liknande presentationer


Google-annonser