Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsen 200904/KS. Andel nöjda med besöken hos hälso- och sjukvården i Norrbotten. Grupper, år 2008. Genomsnitt för riket och Norrbotten 83.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsen 200904/KS. Andel nöjda med besöken hos hälso- och sjukvården i Norrbotten. Grupper, år 2008. Genomsnitt för riket och Norrbotten 83."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsen 200904/KS

2 Andel nöjda med besöken hos hälso- och sjukvården i Norrbotten. Grupper, år 2008. Genomsnitt för riket och Norrbotten 83 % Diagrammets staplar visar värdena (andel nöjda i procent) för Norrbotten. Gäller sammantaget besök vid sjukhusmottagning eller vårdcentralerna i landstinget och ett fåtal privata specialister inom länet. De helstreckade linjerna anger lägsta respektive högsta värdet bland de landsting som deltar i Vårdbarometern. Den streckade linjen anger rikets medelvärde. På en skala mellan 1-5 (5=bästa värdet) får de intervjuade uppskatta vad de tyckte om besöket. Till ett bra betyg och nöjd patient räknas värdena 4 och 5.

3 Källa: SKL, Vårdbarometern 2008

4 Andel nöjda och missnöjda med besöken hos akutmottagningar, Norrbotten och riket, åren 2002-2008.

5 Andel nöjda och missnöjda med besöken hos primärvården, Norrbotten och riket, åren 2002-2008.

6 Andel nöjda och missnöjda med besöken hos kliniker/mottagningar inom sjukhus, Norrbotten och riket, åren 2002-2008.

7 NORD ÖST SYD LU/BO Andel nöjda besökare hos primärvården och alla besök inom hälso- och sjukvården bland patienter från olika länsdelar. Norrbotten, år 2008.

8 Andel nöjda besökare bland alla besök inom hälso- och sjukvården, Norrbotten. Grupperna kvinnor, män, yngre och äldre åren 2002 - 2008. Skalan börjar vid 50 %

9 Procent Andel nöjda besökare besök inom hälso- och sjukvården inom gruppen Ohälsa och samtliga, Norrbotten och riket, åren 2002 - 2008. Grupp Ohälsa anser sig må dåligt; ganska dåligt; varken bra eller dåligt Skalan börjar vid 50 %

10 NöjdInte nöjd Norr- botten Ranking bland värden Genomsnitt deltagande landsting/- regioner Norrbotten Genomsnitt deltagande landsting/- regioner Visad respekt92 %391 %3 %4 % Lyssnar91 %389 %3 %4 % Information84 %282 %8 % Hjälp85 %5 7 % Sammanfattande betyg 83 %5 5 % Andel som är nöjda med bemötande bland patienterna, besök inom hela hälso- och sjukvården Norrbotten år 2008.

11 Andel av de intervjuade som ringt vårdcentralen och andel av dem som ansett det vara lätt eller svårt komma fram per telefon. Åldersgrupper, Norrbotten år 2008. Genomsnitt: Norrbotten 69 % Riket 59 %

12 Andel som anser det vara lätt eller svårt komma fram till vårdcentralen inom länsdelarna, Norrbotten år 2008. ÖST NORD SYD LU/BO

13 Andel som ansett det vara en rimlig väntetid till besök eller behandling till sjukvården i Norrbotten år 2008. Riket genomsnitt: 82 % Norrbotten: totalt 81 % primärvård 83 % Diagrammets staplar visar andelen som ansett det vara en rimlig väntetid till besök eller behandling (andel nöjda i procent) för Norrbotten. Gäller sammantaget besök vid sjukhusmottagning eller vårdcentralerna i landstinget och ett fåtal privata specialister inom länet. De helstreckade linjerna anger lägsta respektive högsta värdet bland de landsting som deltar i Vårdbarometern. Den streckade linjen anger rikets medelvärde.

14 Andel som ansett det vara en rimlig väntetid till besök hos primärvården Norrbotten år 2002 - 2008.

15 Andel som ansett det vara en rimlig väntetid till besök eller behandling bland yngre, äldre och inom gruppen Ohälsa, Norrbotten år 2002 - 2008. Skalan börjar vid 50 % Grupp Ohälsa anser sig må dåligt; ganska dåligt; varken bra eller dåligt

16 Diagrammet visar de som instämmer i påståendet ”Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver". Staplarna anger värdet för Norrbotten. Diagrammets helstreckade linjer anger lägsta respektive högsta värdet för deltagande landsting i Vårdbarometern. Streckad linje visar rikets medelvärde. På en skala mellan 1 och 5 får de intervjuade uppskatta om de instämmer i påståendet att de har tillgång till den sjukvård de behöver. De som svarar 4 och 5 håller med i det givna påståendet. Andel som anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver. Grupper Norrbotten, år 2008. Genomsnitt för riket och Norrbotten 79 %

17 Andel som anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver. Grupper Norrbotten, år 2008.

18 Andel som anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver. länsdelar Norrbotten, år 2008.

19 Diagrammets staplar anger andelen av dem som i Norrbotten har mycket eller ganska stort förtroende för hur vård och behandling fungerar hos primärvård och mottagningar/- kliniker inom sjukhus i Norrbotten. Helstreckade linjer anger lägsta respektive högsta värdet för deltagande landsting i Vårdbarometern. Andel som har stort eller ganska stort förtroende sammantaget för sjukvården i Norrbotten i jämförelse med riket. Grupper, år 2008

20 Andel som har stort eller ganska stort förtroende sammantaget för sjukvården i Norrbotten åren 2002 - 2008.

21 Andel som minst en gång senaste året inte uppsökt sjukvården trots att denne ansett sig vara i behov av sådan. Män och kvinnor Norrbotten och riket åren 2002 - 2008.

22 Sex av tio norrbottningar känner till vårdgarantin

23 Om du skulle behövas opereras och hamnar i en vårdkö hur långt skulle du vara beredd att åka för att bli opererad tidigare? 2000 norrbottningar, år 2008

24 När var ditt senaste tandvårdsbesök, Norrbotten år 2008 Länssnitt: 75 % för mindre än 2 år sedan


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsen 200904/KS. Andel nöjda med besöken hos hälso- och sjukvården i Norrbotten. Grupper, år 2008. Genomsnitt för riket och Norrbotten 83."

Liknande presentationer


Google-annonser