Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intro Entreprenörskap i skolan. UppdragetUtgångspunkterAktiviteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intro Entreprenörskap i skolan. UppdragetUtgångspunkterAktiviteter."— Presentationens avskrift:

1 Intro Entreprenörskap i skolan

2 UppdragetUtgångspunkterAktiviteter

3 Uppdraget Skolverket ska stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Det kan till exempel handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Saxat ur Skolverkets regleringsbrev för 2009

4 Uppdraget Skolverket ska även kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap. Saxat ur Skolverkets regleringsbrev för 2009

5 Uppdraget I detta arbete förväntas Skolverket dels ta del av det arbete som bedrivits inom Nuteks entreprenörskapsprogram, dels ta del av internationella erfarenheter inom området. Saxat ur Skolverkets regleringsbrev för 2009

6 Utgångspunkter Initiativförmåga och företagsamhet –En av EU:s åtta nyckelkompetenser NUTEK Nationella entreprenörskapsprogram –Ställningstagande och definitioner Samråd och samarbete - referensgrupper

7 Planerade aktiviteter 2009 Fördelning av utvecklingsmedel Erfarenhetsutbyte mellan skolor Kartläggning, analys och spridning av skolhuvudmäns erfarenheter Kompetensutveckling Kunskapsöversikt

8 Initiativförmåga och företagaranda En nyckelkompetens Nyckelord: Definition: Kreativitet, innovation, idéer till handling, risktagande medvetna om sammanhang, etiska värderingar, goda styrelseformer Kunskaper: Identifiera möjligheter, sammanhang, ekonomi, möjligheter och utmaningar, etiska ansvar, rättvis handel och socialt företagande. Färdigheter: Aktiv projektledning, planera, organisera, leda, delegering, analyser, kommunikation, rapportering, utvärdering, dokumentering, effektiv representation, arbeta självständigt och i grupp, fastställa starka och svara sidor Attityd: företagaranda, initiativtagande, aktivt engagemang, innovation, motivation, beslutsamhet, mål


Ladda ner ppt "Intro Entreprenörskap i skolan. UppdragetUtgångspunkterAktiviteter."

Liknande presentationer


Google-annonser