Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700."— Presentationens avskrift:

1 LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700 msek Utbildning 35 msek Totala intäkter 1 580 msek

2 Regleringsbrevet Mål och återrapporteringskrav – generellt – Jämställdhet för professorer – Studieavgifter – Lärarutbildningen – Strategiska forskningsområden – Utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag Mål och återrapporteringskrav - LU – Trafikflygarutbildning – ALF-ersättning och utveckling av klinisk utbildning och forskning – Jiddisch

3 Regleringsbrevet - finansiering Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – Takbelopp – Nationellt resurscentrum för fysik – Omhändertagande av arkeologiska fynd – Trafikflygarutbildning Forskning och forskarutbildning – Basresurs – Ersättning för klinisk utbildning och forskning

4 Regleringsbrevet 2012 Regleringsbrev finns på: http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/, sök myndighet universitet och högskolor http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/ Regleringsbrevet finns tillgängligt på nätet i slutet av januari/början av februari

5 Takbelopp LU får 1 787 677 000 kronor i takbelopp 2013 Slutlig ersättning grundar sig på genomförd utbildning i form av helårsstudenter och helårsprestationer, registrering inom rätt datum viktigt!

6 Utjämningssystem Om ett lärosäte inte utnyttjar hela takbeloppet sparas återstående utrymme upp till 10% av takbeloppet till framtiden - Anslagssparande Om ett lärosäte genomför mer utbildning än vad takbeloppet ger ersättning för så sparas ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer till framtiden - Sparade prestationer

7 Prislappar 2012

8 Resursfördelning - utbildning Uppdrag till områdena grundar sig på antalet hst och hpr Ersättning = prislapp med avdrag på ca 3% Extra ersättning för särskilda uppdrag, t ex Jiddisch Stimulansmedel för de fyra strategierna – Internationalisering – Gränsöverskridande – Kvalitet – Ledarskap och medarbetarskap Gemensamma åtaganden, t ex UB, Botaniska trädgården, kvalitetssäkring

9 LTH 2013 LU totalt 1 787 677 kr LTHs uppdrag ca 5 800 platser vilket efter olika justeringar ger 481 185 kr LTH ansöker om hälften av de tillfälliga platserna som LU fått för 2013, vilket skulle ge ytterligare ca 10 mnkr Alla medel inte fördelade än från LU internationalisering, kvalitetsmedel mm Förväntat antal 2013 ca 6 700 hst

10 GU-anslaget Modellen för fördelning av anslag till inst summerar till 540 msek – får ca 485 msek! Extrainsatt styrelsemöte 14 nov – hur ska vi klara underfinansieringen – åtgärdspaket Förslag till SLTH – översyn av kursutbud, inget extraintag, neddrag på tilldelning till inst = max 25 mnkr mer än anslaget (minskad kvalité)


Ladda ner ppt "LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700."

Liknande presentationer


Google-annonser