Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet"— Presentationens avskrift:

1 BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet
Hans Ljungström, Malmö Kommun

2 UPPDRAGET inleda försöksverksamhet, i samarbete med en eller flera kommuner, för en övergång till ett nytt enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning. I samråd med andra berörda myndigheter, bl.a. Försvarsmakten, Banverket, Vägverket samt kommuner och Svenska kommunförbundet utarbeta en nationell strategi för ett införande Med utgångspunkt i erfarenheterna från försöksverksamheten redovisa en fördjupning av de ekonomiska konsekvenserna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003. Lantmäteriverket fick i regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att:

3 FÖRSÖKSVERKSAMHET Malmöområdet (Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala och Vellinge) Tyresö Norrköping … dessutom finns ett antal andra kommuner som är intresserade av att byta till SWEREF 99.

4 SAMMANFATTNING AV SVARET PÅ REGLERINGSBREVSUPPDRAGET
Att införandet av nytt enhetligt nationellt referenssystem fortsättningsvis ingår som en del av Lantmäteriets informationsutvecklingsprocess. Resurser för rådgivning och stöd i införandeprocessen, framförallt till kommuner, tillhandahålls från Lantmäteriet. Kommuner genomför nödvändig mätning samt implementering i egna system. Lantmäteriet utför viss beräkning samt kvalitetssäkring utan kostnad

5 DAGENS SITUATION (nationellt)
Plan: RT 38, RT 90, RT R01-12 Höjd: RH 00, RH 70 3-D: SWEREF 99 Geoidhöjder: SWEN 01L

6 Lokala koordinatsystem och höjdsystem
DAGENS SITUATION Local RT 90 RT 38 RT R.. Lokala koordinatsystem och höjdsystem Plana system är ibland anslutna till RT 90, RT 38 eller ett regionsystem men oftast finns skalskillnader eller rotationer. Lokala höjdsystem är ibland löst anslutna till RH 00 eller RH 70 men oftast är de helt lokala.

7 VARFÖR DUGER INTE DAGENS REFERENSSYSTEM
Homogena referensnät! För dålig geometri! Globalt anpassat! Fel typ av system!

8 VARFÖR ANSLUTA? Enhetligt koordinatsystem inom regionen och nationellt  främjar datautbyte Förenklad hantering  minskar risken för misstag Främjar användning av t.ex. GPS Homogen kvalitet i kommunen Eventuellt förhöjd kvalitet i kommunens koordinatsystem -Förenklad hantering ingen risk för olika system i samma jobb. -Främjar anv av GPS genom anv av nationell geoid och korrektionsmodell utan vidare skift. - Tre system i stenen?

9 NYA GEODETISKA SYSTEM Ett globalt anpassat 3D-system; SWEREF 99 x
Z X Ett globalt anpassat 3D-system; SWEREF 99 x y En ny kartprojektion; SWEREF 99 TM h N H t o p g r a f i e d l s Ett nytt höjdsystem Ett nytt geoidhöjdsystem

10 Förslag till handlingsplan vid systembyte
UPPRÄTNING Kompletterande mätning av restfelspunkter Skapa korrektionsmodell Lokala koordinater som tillkommit genom transformation från SWEREF 99 transformeras tillbaka med inversen Övriga lokala koordinater transformeras till SWEREF 99 med restfelskorrektion eller motsvarande Förslag till handlingsplan vid systembyte

11 INFORMATIONSSPRIDNING
Infoblad faktauppgifter, erfarenheter och råd Rapporter


Ladda ner ppt "BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet"

Liknande presentationer


Google-annonser