Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet Hans Ljungström, Malmö Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet Hans Ljungström, Malmö Kommun."— Presentationens avskrift:

1 BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet Hans Ljungström, Malmö Kommun

2 UPPDRAGET inleda försöksverksamhet, i samarbete med en eller flera kommuner, för en övergång till ett nytt enhetligt nationellt referenssystem för lägesbestämning. I samråd med andra berörda myndigheter, bl.a. Försvarsmakten, Banverket, Vägverket samt kommuner och Svenska kommunförbundet utarbeta en nationell strategi för ett införande Med utgångspunkt i erfarenheterna från försöksverksamheten redovisa en fördjupning av de ekonomiska konsekvenserna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003. Lantmäteriverket fick i regleringsbrevet för år 2003 i uppdrag att:

3 FÖRSÖKSVERKSAMHET Malmöområdet (Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala och Vellinge) Tyresö Norrköping … dessutom finns ett antal andra kommuner som är intresserade av att byta till SWEREF 99.

4 SAMMANFATTNING AV SVARET PÅ REGLERINGSBREVSUPPDRAGET Att införandet av nytt enhetligt nationellt referenssystem fortsättningsvis ingår som en del av Lantmäteriets informationsutvecklingsprocess. Resurser för rådgivning och stöd i införandeprocessen, framförallt till kommuner, tillhandahålls från Lantmäteriet. Kommuner genomför nödvändig mätning samt implementering i egna system. Lantmäteriet utför viss beräkning samt kvalitetssäkring utan kostnad

5 Plan: RT 38, RT 90, RT R01- 12 Höjd: RH 00, RH 70 3-D: SWEREF 99 Geoidhöjder: SWEN 01L DAGENS SITUATION (nationellt)

6 Local RT 90 RT 38 RT R..  Plana system är ibland anslutna till RT 90, RT 38 eller ett regionsystem men oftast finns skalskillnader eller rotationer.  Lokala höjdsystem är ibland löst anslutna till RH 00 eller RH 70 men oftast är de helt lokala. DAGENS SITUATION Lokala koordinatsystem och höjdsystem

7 VARFÖR DUGER INTE DAGENS REFERENSSYSTEM Homogena referensnät! Globalt anpassat! För dålig geometri! Fel typ av system!

8  Enhetligt koordinatsystem inom regionen och nationellt  främjar datautbyte  Förenklad hantering  minskar risken för misstag  Främjar användning av t.ex. GPS  Homogen kvalitet i kommunen  Eventuellt förhöjd kvalitet i kommunens koordinatsystem VARFÖR ANSLUTA?

9 NYA GEODETISKA SYSTEM  Ett globalt anpassat 3D-system; SWEREF 99 YZX  xy  En ny kartprojektion; SWEREF 99 TM  Ett nytt höjdsystem  Ett nytt geoidhöjdsystem h N H topografi geoid ellipsoid

10 Förslag till handlingsplan vid systembyte  Kompletterande mätning av restfelspunkter  Skapa korrektionsmodell  Lokala koordinater som tillkommit genom transformation från SWEREF 99 transformeras tillbaka med inversen  Övriga lokala koordinater transformeras till SWEREF 99 med restfelskorrektion eller motsvarande UPPRÄTNING

11 www.lantmateriet.se/refsy s Infoblad  faktauppgifter,  erfarenheter och  råd Rapporter INFORMATIONSSPRIDNING


Ladda ner ppt "BYTE TILL SWEREF 99 Mikael Lilje, Lantmäteriet Hans Ljungström, Malmö Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser