Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)"— Presentationens avskrift:

1 www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Förvaltningshögskolan / Centrum för forskning om offentlig service (CEFOS)

2 www.som.gu.se SOM-undersökningarna  Sverige: Riks-SOM 1986 –  Regioner: Väst-SOM 1992 – Syd-SOM 2001 –  Kommuner i Västsverige/stadsdelar i Göteborg: Kom-SOM 1996 –  Studenter: Student-SOM 1993 –

3 www.som.gu.se SOM-befolkningen  Boende i Sverige/regionen/ kommunen/stadsdelen  Svenska och utländska medborgare  16–85 år  Systematiska sannolikhetsurval  Svarande på postenkäter (primärt)

4 www.som.gu.se Inför de 50 valen i Västra Götaland 2010 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se

5 Bedömning av de senaste 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige 1998-2009 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

6 www.som.gu.se Bedömning av de kommande 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige 1998-2009 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

7 www.som.gu.se Nöjd med demokratin 1998-2009 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

8 www.som.gu.se KönÅlderUtbildningMedborgarskap KM15–2930–4950–6465–85Låg Medel- låg Medel- högHögSvenskUtl. EU47 614841423548 564750 Sverige697375746966587075827267 VGR65 726861605367697265 Kommun68 70696667616870746863 Nöjd med demokratin, 2 (andel nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2009.

9 www.som.gu.se RegionResursområde Gbg- regionenSjuhäradSkaraborgFyrBoDalGbgStark Medel- stark Medel- svagSvag EU 4943454649555046 41 Sverige 747067667580 7068 VGR 686763556976726563 Hemkommunen 707167607276747065 Nöjd med demokratin, 3 (andelen nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2009.

10 www.som.gu.se Nöjd med demokratin i den egna kommunen, i regionen/landstinget, i Sverige och i EU (procent) Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i den kommun där Du bor, i Din region/landsting, i Sverige, i EU? Andel som är Mycket nöjda respektive Ganska nöjda redovisas i figuren. Källa: Medborgare i norr 2008 samt SOM- undersökningarna 2008.

11 www.som.gu.se Kommunen och regionstyrelsen sköter sitt arbete 1998-2009 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

12 www.som.gu.se Medborgarnas viktigaste regionala frågor 1998-2009 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

13 www.som.gu.se Medborgarnas viktigaste kommunala frågor 1998-2009 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

14 www.som.gu.se Valvsmpkdfpcmsd sjp vgÖvr.SaValdel. Riksdagsvalet 2006 2002 8,7 -3,2 11,9 28,9 -4,3 33,2 8,4 +1,9 6,5 6,7 -1,8 8,6 10,2 -7,8 18,0 4,5 +2,6 1,9 26,9 +9,5 17,4 ------ 5,6 +3,0 2,6 100 79,5 +2,0 77,5 Landstingsvalet 2006 2002 8,8 -2,8 11,6 31,2 -1,5 32,7 8,0 +2,3 5,7 6,5 -1,3 7,8 10,6 -5,7 16,3 3,5 +1,6 1,9 25,2 +6,6 18,6 2,7 +1,2 1,5 1,9 +0,1 1,8 1,6 -0,5 2,1 100 74,7 +1,8 72,9 Kommunvalet 2006 2002 7,2 -3,7 10,9 36,0 +3,5 32,5 7,9 +1,3 6,6 5,5 -1,7 7,2 10,2 -5,8 16,0 2,8 +1,2 1,6 23,9 +4,2 19,7 3,0 +1,3 1,7 ------ 3,5 -0,3 3,8 100 76,2 +2,1 74,1 Valen i Göteborg 2006 Källa: Valmyndigheten: slutlig sammanräkning.

15 www.som.gu.se Vänster/höger-position 1999-2009 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2009.

16 www.som.gu.se Nya böcker från SOM-institutet, 2010 Holmberg, S och Weibull red. Nordiskt ljus. Nilsson, L red. En region blir till. Västra Götalands- regionen 1999-2008. Johansson, S red. Regional demokrati. Politik och medier i Skåne. Oskarson, M. Bengtsson, M och Berglund, T red. En fråga om klass. Levnadsförhållanden, livsstil och politik. Liber.


Ladda ner ppt "Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)"

Liknande presentationer


Google-annonser