Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)"— Presentationens avskrift:

1 SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Förvaltningshögskolan / Centrum för forskning om offentlig service (CEFOS)

2 SOM-undersökningarna  Sverige: Riks-SOM 1986 –  Regioner: Väst-SOM 1992 – Syd-SOM 2001 –  Kommuner i Västsverige/stadsdelar i Göteborg: Kom-SOM 1996 –  Studenter: Student-SOM 1993 –

3 SOM-befolkningen  Boende i Sverige/regionen/ kommunen/stadsdelen  Svenska och utländska medborgare  16–85 år  Systematiska sannolikhetsurval  Svarande på postenkäter (primärt)

4 Inför de 50 valen i Västra Götaland 2010 Lennart Nilsson - CEFOS SOM-institutet

5 Bedömning av de senaste 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

6 Bedömning av de kommande 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

7 Nöjd med demokratin (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

8 KönÅlderUtbildningMedborgarskap KM15–2930–4950–6465–85Låg Medel- låg Medel- högHögSvenskUtl. EU Sverige VGR Kommun Nöjd med demokratin, 2 (andel nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2009.

9 RegionResursområde Gbg- regionenSjuhäradSkaraborgFyrBoDalGbgStark Medel- stark Medel- svagSvag EU Sverige VGR Hemkommunen Nöjd med demokratin, 3 (andelen nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2009.

10 Nöjd med demokratin i den egna kommunen, i regionen/landstinget, i Sverige och i EU (procent) Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i den kommun där Du bor, i Din region/landsting, i Sverige, i EU? Andel som är Mycket nöjda respektive Ganska nöjda redovisas i figuren. Källa: Medborgare i norr 2008 samt SOM- undersökningarna 2008.

11 Kommunen och regionstyrelsen sköter sitt arbete (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

12 Medborgarnas viktigaste regionala frågor (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

13 Medborgarnas viktigaste kommunala frågor (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

14 Valvsmpkdfpcmsd sjp vgÖvr.SaValdel. Riksdagsvalet ,7 -3,2 11,9 28,9 -4,3 33,2 8,4 +1,9 6,5 6,7 -1,8 8,6 10,2 -7,8 18,0 4,5 +2,6 1,9 26,9 +9,5 17, ,6 +3,0 2, ,5 +2,0 77,5 Landstingsvalet ,8 -2,8 11,6 31,2 -1,5 32,7 8,0 +2,3 5,7 6,5 -1,3 7,8 10,6 -5,7 16,3 3,5 +1,6 1,9 25,2 +6,6 18,6 2,7 +1,2 1,5 1,9 +0,1 1,8 1,6 -0,5 2, ,7 +1,8 72,9 Kommunvalet ,2 -3,7 10,9 36,0 +3,5 32,5 7,9 +1,3 6,6 5,5 -1,7 7,2 10,2 -5,8 16,0 2,8 +1,2 1,6 23,9 +4,2 19,7 3,0 +1,3 1, ,5 -0,3 3, ,2 +2,1 74,1 Valen i Göteborg 2006 Källa: Valmyndigheten: slutlig sammanräkning.

15 Vänster/höger-position (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

16 Nya böcker från SOM-institutet, 2010 Holmberg, S och Weibull red. Nordiskt ljus. Nilsson, L red. En region blir till. Västra Götalands- regionen Johansson, S red. Regional demokrati. Politik och medier i Skåne. Oskarson, M. Bengtsson, M och Berglund, T red. En fråga om klass. Levnadsförhållanden, livsstil och politik. Liber.


Ladda ner ppt "Www.som.gu.se SOM-INSTITUTET Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)"

Liknande presentationer


Google-annonser