Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rosersberg Vt2007 Vägtrafikolyckor Föreläsning Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rosersberg Vt2007 Vägtrafikolyckor Föreläsning Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 Rosersberg Vt2007 Vägtrafikolyckor Föreläsning Leif Svanström

2 Sjukdomsbördan år 2000 i DALYs för kvinnor när det gäller vägtrafikolyckor utgör DALYs (1990: ) – motsvarande 1,6 procent av den totala sjukdomsbördan. För män är sjukdomsbördan (1990: ), motsvarande 3,4 procent.

3 År 1998 avled människor i vägtrafikolyckor, vilket betyder att denna orsak är den tionde av dödsorsaker- motsvarande 2,2 % av den globala dödligheten. I Sverige utgör vägtrafikolyckorna 45 % av pojkarnas skadedödsorsaker (Socialdepartementet. Barnskadeatlas 2003) och 49 % av flickornas – 0-17 år.

4 Tidsförlopp från exponering till utfall i form av skada är oftast momentant även om bidragande faktorer kan ha verkat under längre tid. Resultatet är pga. den höga energinivån under exponeringen mycket omfattande; frakturer i olika av kroppens ben, intrakraniella skador, öppna sår, ögonskador, avhuggna kroppsdelar, krosskador, brännskador etc. Skallfrakturer, ryggradsskador, intrakraniella skador är särskilt allvarliga.

5 Män (533/ ) uppvisar ca. 50 % högre incidens av vägtrafikolyckor än kvinnor(324/ ). Incidensen är allra högst i åldrarna 4-14 år (Dubbelt så hög som genomsnitet för alla åldrar). Länderna söder om Sahara och i Latinamerika uppvisar högst incidens).

6 Samhälle. Regionala globala skillnader föreligger med för kvinnor högst incidens i Latinamerikas och Karibiens länder. För män uppvisar f.d. socialistländerna i Europa hög incidens. 88 % av avlidna i vägtrafikolyckor inträffade i låg- och medelinkomstländer, medan 12 % inträffade i höginkomstländer. Eftersom omkring hälften av alla döda i vägtrafikolyckor utgör unga vuxna i årsåldern är den samhälleliga kostnaden enorm bl.a. pga. produktionsbortfallet. En beräkning från Europeiska Unionen visar en förlust pga. döda på miljarder Euro.

7 FÖREBYGGANDE ARBETE Alkohol Hastighet Trafikseparation (Säkerhetsbälten, hjälmar, barnbilstolar etc)

8

9

10

11

12

13

14


Ladda ner ppt "Rosersberg Vt2007 Vägtrafikolyckor Föreläsning Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser