Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för informationsteknologi. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Humanistiskt- samhällsvetenskapligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för informationsteknologi. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Humanistiskt- samhällsvetenskapligt."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för informationsteknologi

2 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Humanistiskt- samhällsvetenskapligt vetenskapsområde Medicinskt- farmaceutiskt vetenskapsområde Uppsala universitet Tekniskt- naturvetenskapligt vetenskapsområde Historisk-filosofiska fakulteten Juridiska fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Språkvetenskapliga fakulteten Teologiska fakulteten Medicinska fakulteten Farmaceutiska fakulteten Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten Institutioner Institutionen för informationsteknologi

3 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Datalogi Datorteknik Människa-dator- interaktion Systemteknik Teknisk databehandling Institutionen för informationsteknologi

4 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Korta fakta Totalt 240 anställda 80 lärare varav 25 professorer 100 heltidsanställda doktorander 900 heltidsstudenter/läsår 1 ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) 3 ledamöter i Kungl. Ingengörsvetenskaps- akademien (IVA).

5 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Medverkan i utbildning och forskarutbildning (Antal heltidsstudenter) Forskarutbildning, vt 04 Datalogi 19 Datorteknik 32 Människa datorinterakt. 13 Systemteknik 15 Teknisk databehandling 21 Total:100 Fil kand och magister- program, 2003 Datavet. prog.180 Civing prog440 (varav IT: 140 studenter) Högskoleing 30 Frist. kurser300 Total:950

6 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Utbildning 3600 studenter årligen (ca 900 helårsstudenter) Medverkar i 14 utbildningsprogram, totalt 150 kurstillfällen per läsår Även enstaka kurser under terminstid, på distans, eller på sommaren samt nätbaserade kurser. Allt från orienteringskurser på nybörjarnivå till specialistkurser. Studenterna har tillgång till 260 datorarbets- platser.

7 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Forskning 100 doktorander och 25 professorer Ca 30 forskargrupper Många av professorerna har industriell bakgrund och koppling till industrin. 43 doktors- och 53 licentiatexamina i forskarutbildningen 1999-2003. 70% av den totala forskningsbudgeten består av externa medel.

8 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Stefan Seipel Datorgrafik Peter Stoica System- modellering Alexander Medvedev Reglerteknik Tore Risch Databasteknik Håkan Lanshammar Reglerteknik & Systemanalys Per Lötstedt Numerisk analys Hans Hansson Datorteknik * Bild saknas för Fredrik Bergholm, bildanalys Bengt Jonsson, datorteknik Michael Thuné, teknisk databehandling Torsten Söderström Reglerteknik Professorer, maj 2003 Abdulla Parosh Datorteknik Arne Andersson Datalogi Lars Asplund Datorteknik * Bengt Carlsson Reglerteknik Bertil Gustafsson Numerisk analys Erik Hagersten Datorarkitektur Faron Moller Datalogi Jan Nordström Numerisk analys Joachim Parrow Datorteknik Bengt Sandblad Människa-dator interaktion Wang Yi Datorteknik Torbjörn Wigren Reglerteknik Ewert Bengtsson Bildanalys Per Gunningberg Datorteknik * också verksamma vid Mälardalens högskola

9 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Algoritmer och datastrukturer Algoritmer och mjukvara för högpresterande datorer Beräkningsvetenskap Bildanalys Bioinformatik Bioinformatik Databaser Datakommunikation Datasäkerhet Datavetenskaplig didaktik Datorarkitektur Datornätverk Datortomografi Design och utvärdering av användbarhet Distribuerade system E-handel Estimering Feldetektering Formella metoder för specifikation och analys av datorprogram Komplexitetsteori Kompliatorteknik Forskningsområden Lärande system Medicinsk teknik Mjukvaruteknologi Människa-datorinteraktion Numerisk analys Numerisk elektromagnetism Numerisk strömningsmekanik Numeriska aspekter av finansiell matematik Numeriska metoder för livsvetenskaperna Processreglering med tillämpningar inom miljö- och medicin Radar och syntetisk apertur radar Realtidssystem Reglerteknik Resursallokering Signalmodellering och -behandling Spektralanalys Styrning av mekaniska system Stödsystem i arbetslivet Systemidentifiering Trådlös kommunikation Verifiering Villkorsteknologi

10 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Forskningssamarbete Till institutionen är ett antal forskningscentra knutna: ASTEC (Advanced Software Technology) ARTES (A network for Real-Time research and Education in Sweden) PSCI (Parallel and Scientific Computing Institute) Samt två kompetenscentra: Forskarskolan Matematik & beräkningsvetenskap UPPMAX (Uppsala Multidiciplinary Center for Advanced Computational Science). Dessutom: Centrum för bildanalys som är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet med forskning inom datoriserad bildanalys.

11 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Ekonomi

12 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se IT-institutionen idag Antalet anställda är 221 varav 120 doktorander. Detta innebär att vi är den näst största institutionen vid Uppsala universitet. Vår verksamhet omfattar 5 % av den samlade grundutbildningen och forskningen vid Uppsala universitet. Vi är den mest kompletta institutionen - i Uppsala (balans utbildning, forskning) - i Sverige (unik bredd inom IT)

13 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Matematiskt och informationsteknologiskt centrum


Ladda ner ppt "Institutionen för informationsteknologi. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Humanistiskt- samhällsvetenskapligt."

Liknande presentationer


Google-annonser