Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljögruppens utredning gällande hantering av hushållssopor. Kompletterande information vid valda uppsamlingsställen Aysel Urgun och Susanne Lindgren 2014-11-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljögruppens utredning gällande hantering av hushållssopor. Kompletterande information vid valda uppsamlingsställen Aysel Urgun och Susanne Lindgren 2014-11-11."— Presentationens avskrift:

1 Miljögruppens utredning gällande hantering av hushållssopor. Kompletterande information vid valda uppsamlingsställen Aysel Urgun och Susanne Lindgren 2014-11-11

2

3

4

5

6 Position 1 Sb 3 – 13 Byggnad 10 och 11 66 lägenheter genererar 5 940 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 1320 l. Här måste ett soprum byggas i garaget och en dörr öppnas mot gatan. Plats för 10 kärl kräver en yta minst 30 m² samt en kylanläggning. Ventilationsanläggning skyddas och MC platser flyttas. Grönytan måste hårdgöras. Sopkorg och bänk flyttas. Sopkärlen vi använder idag rymmer 660 l. Man måste flytta på dessa manuellt

7 Position 2 Sb 15 – 25 Byggnad 12 och 13 72 lägenheter genererar 6 480 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 1440 l. Här måste ett soprum byggas i garaget och en dörr öppnas mot gatan. Plats för 11 kärl kräver en yta minst 34 m² samt kylanläggning. Ventilationsanläggning skyddas och utrymme för markentreprenör minskas Grönytan måste hårdgöras och lyktstolpen flyttas. Sopkärlen vi använder idag rymmer 660 l. Man måste flytta på dessa manuellt

8 Position 3 Sb 8 – 16 Byggnad 14 och 18 39 lägenheter genererar 3 510 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 780 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i mark. Närmre är 3 m måste de flyttas på. El, data, dagvatten? Grönyta måste anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet Berg i dagen: Nej men troligt att cirka 1,5 m måste sprängas bort. Behovet är en behållare på 5 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt = 3,8x3,8 m.

9 Position 4 Sb 18 – 26 Byggnad 15 och 19 39 lägenheter genererar 3 510 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 780 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i gatan. Närmre är 3 m måste de flyttas på. El, data, dagvatten? Minst 3 träd och buskar måste tas bort och staketet anpassas samt flytta lyktstolpe. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet Berg i dagen: Nej men troligt att det finns cirka 1,5 m som måste sprängas bort Behovet är en behållare på 5 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt =3,8x3,8 m.

10 Position 5 Sb 28 – 40 Byggnad 16, 17 samt 20 76 lägenheter genererar 6 840 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 1 520 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i gatan. Närmre är 3 m måste de flyttas på. El, data, dagvatten? Minst 3 träd och buskar måste tas bort och staketet anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet Berg i dagen: Nej men troligt att cirka 1 m måste sprängas bort. Behovet är minst en behållare på 5 m³ och en på 3 m³ det kan bli lite lite vid helger 2 st på 5 m³ rekommenderas Djupet är 3 m med en yta på (1,8 x 1,8)x2+mellanrum+1 m fritt = 5,8x3,8 m.

11 Position 6 Eb 19 – 23 Byggnad 4 18 lägenheter genererar 1 620 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 360 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i gatan. Närmre är 3 m måste de flyttas på. El, data, dagvatten? Grönyta måste anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet. Bänk, sopkorg och lyktstolpe måste flyttas och ett träd tas bort. Berg i dagen: Nej Behovet är en behållare på 3 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt = 3,8x3,8 m.

12 Position 7 Eb 25 – 35 Byggnad 2 och 3 36 lägenheter genererar 3 240 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 720 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i mark. Ledningar och rensbrunn måste flyttas samt någon typ av avluftning. El, data, dagvatten? Grönyta anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet. Trafikskylt måste flyttas och två träd + buskar tas bort. Berg i dagen: Nej men troligt att det finns cirka 1,5 m som måste sprängas bort Behovet är en behållare på 5 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt = 3,8x3,8 m.

13 Position 8 Eb 18 – 28 Byggnad 5 och 6 36 lägenheter genererar 3 240 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 720 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i mark som måste flyttas. El, data, dagvatten? Grönyta anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet. Fyra träd + buskar tas bort. Gatuskylt, lyktstolpe, vägbom, cykelställ, spalje med bänkar och lekyta flyttas. Berg i dagen: Nej men troligt att det finns cirka 0,5 m som måste sprängas bort Behovet är en behållare på 5 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt = 3,8x3,8 m.

14 Position 9 Eb 34 – 44 Byggnad 7 och 8 35 lägenheter genererar 3 150 liter hushållsavfall per vecka inklusive matavfall cirka 700 l. Ledningar i mark: VA ritning visar ledningar i mark som måste flyttas. El, data, dagvatten? Grönyta anpassas. En plan yta måste skapas för en god tillgänglighet. De två lekplatserna måste omdisponeras och avbärarbalkar vid parkeringen anpassas. Berg i dagen: Nej Behovet är en behållare på 5 m³ Djupet är 3 m med en yta på 1,8 x 1,8+1 m fritt = 3,8x3,8 m.

15 Kostnadsjämförelser Antagen mängd avfall enligt Tyréns utredning 2013-03-04. 90 liter per vecka och hushåll varav 20 liter i form av matavfall Det krävs 8 st nedgrävda behållare och 2 st nya soprum i garagen. Investering: Kostnaden är beräknad på offert från 2012 med påslag för index, projektering, berg samt ledningar i mark För iordningställande av behållare och åtgärder i garagen beräknas investeringen till 1,8 – 2,2 mkr. Kostnaden för att lägga om ledningar i mark är mycket osäkra då ritningar saknas. Sopnedkastluckor måste ”låsas” uppskattat till cirka 170 stycken. Beräknad investering 200 – 230 tkr. Summa investering: 2 – 2,43 mkr ger en årskostnad under 10 år på 240-300 tkr med 3,5% ränta Skötsel: Ogräs, snö, rengöring in- och utsida. Bedömd tid säg i snitt 20 timmar/mån à 350 kr/tim ger en årskostnad på 85 tkr Sophämtning enligt Tyréns utredning Utredd tömmning kostar cirka 280 tkr/år Dagens kostnad för manuell hantering är 259 tkr och tömning av kärl är 166 tkr.

16 VOLYM liter per vecka lgh Antal 66 72 39 76 18 36 35 417 hushåll 70 4 620 5 040 2 730 5 320 1 260 2 520 2 450 29 190 matavfall 20 1 320 1 440 780 1 520 360 720 700 8 340 både och 90 5 940 6 480 3 510 6 840 1 620 3 240 3 150 37 530 Adress Sb 3-13 Sb 15-25 Sb 8-16 Sb 18-26 Sb 28-40 Eb 19-23 Eb 25-35 Eb 18-28 Eb 34-44 Byggnad 10, 11 12, 13 14, 18 15, 19 16, 17, 20 4 2, 3 5, 6 7, 8 Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma exkl Mb och Vb Kostnader enligt utredningens förslagBefintliga kostnader Investeringar Skötsel Underhåll 2 - 2,43 mkr240-300 85 15 tkr i 10 år tkr/år tkr/ år 259 25 tkr/år Hämtning Summa kostnader under 10 år 280166tkr/år 620-680tkr/år450tkr/år

17 Sammanfattning Denna studie är ett komplement till utredningen daterad 2014-04-04 I och med kravet att ledningar i mark måste ligga på 3 meters avstånd från behållarna måste man beställa dessa ritningar från kommunen liksom grundläggningsritningar som visar bergets omfattning. Risken att kostnaderna blir mer omfattande än redovisad bedömning är stor om inte en noggrannare undersökning görs. Ex.v. kan inte elkablar skarvas utan måste dras om i hela sin längd till stora kostnader Vi rekommenderar att en konsult anlitas för att studera det som inte syns vid vår okulärbesiktning. När det gäller tidsplanen rekommenderar vi att ge tid till en god planering och projektering så att beslut kan tas på årsstämman 2016. Mängden ledningar och berg är oroande stor. 2014-11-1117 sidor


Ladda ner ppt "Miljögruppens utredning gällande hantering av hushållssopor. Kompletterande information vid valda uppsamlingsställen Aysel Urgun och Susanne Lindgren 2014-11-11."

Liknande presentationer


Google-annonser