Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog."— Presentationens avskrift:

1 Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015

2 Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog

3 Vatten till alla – och allt

4 En bråkdel färskvatten

5 Vattnen i distriktet

6 Värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten Säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion Ramdirektivet för vatten

7 Vattenförvaltningens arbetscykel

8 Förvaltningscykel 2015-2021 Samråd 1 november 2014 – 30 april 2015 –Förslag till Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram –Åtgärdsområdessammanställningar –Miljökonsekvensbeskrivning –Tillgängligt på Vattenmyndigheternas webb –Tryckta publikationer har skickats ut

9 Förvaltningsplan Åtgärdsprogram inkl MKB Bilagor för 50 åtgärdsområden Åtgärdsområden 50 st åtgärdsområdes- sammanställningar Samrådshandlingar Miljökvalitets- normer www.vattenmyndigheterna.se

10

11 Åtgärdsområden Mindre, avgränsade områden – lokal förankring, ökad tydlighet I Bottenhavet indelat efter kommuner/avrinningsområden Konkreta åtgärdsbehov och förslag på åtgärder anges i sammanställningar per område – från åtgärder i VISSVISS Kopplas till åtgärder i ÅP – åtgärder som ska vidtas av myndigheter och kommuner

12 Kopplingstabell

13 Koppling VISS – ÅOS – ÅP Status MKN Påverkanskällor Förbättringsbehov Åtgärdsförslag VISS Beskrivning av miljöproblem och påverkan Konkreta åtgärdsförslag Koppling till ÅP-åtgärder ÅOS Åtgärder för myndigheter och kommuner ÅP-åtgärdernas betydelse för att åtgärda påverkan Konsekvenser (övergripande) ÅP

14 Tillsammans värnar vi våra vatten

15 –Pågår till 30 april 2015 Svar senast 30 april Wordformat 537-7197-14 Struktur Samrådsperiod vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

16 Förvaltningsplan Åtgärdsprogram inkl MKB Bilagor för 50 åtgärdsområden Åtgärdsområden 50 st åtgärdsområdes- sammanställningar Samrådshandlingar Miljökvalitets- normer www.vattenmyndigheterna.se

17 Synpunkter på vattenförekomstnivå

18

19

20

21


Ladda ner ppt "Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser