Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog."— Presentationens avskrift:

1 Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015

2 Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog

3 Vatten till alla – och allt

4 En bråkdel färskvatten

5 Vattnen i distriktet

6 Värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten Säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion Ramdirektivet för vatten

7 Vattenförvaltningens arbetscykel

8 Förvaltningscykel Samråd 1 november 2014 – 30 april 2015 –Förslag till Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram –Åtgärdsområdessammanställningar –Miljökonsekvensbeskrivning –Tillgängligt på Vattenmyndigheternas webb –Tryckta publikationer har skickats ut

9 Förvaltningsplan Åtgärdsprogram inkl MKB Bilagor för 50 åtgärdsområden Åtgärdsområden 50 st åtgärdsområdes- sammanställningar Samrådshandlingar Miljökvalitets- normer

10

11 Åtgärdsområden Mindre, avgränsade områden – lokal förankring, ökad tydlighet I Bottenhavet indelat efter kommuner/avrinningsområden Konkreta åtgärdsbehov och förslag på åtgärder anges i sammanställningar per område – från åtgärder i VISSVISS Kopplas till åtgärder i ÅP – åtgärder som ska vidtas av myndigheter och kommuner

12 Kopplingstabell

13 Koppling VISS – ÅOS – ÅP Status MKN Påverkanskällor Förbättringsbehov Åtgärdsförslag VISS Beskrivning av miljöproblem och påverkan Konkreta åtgärdsförslag Koppling till ÅP-åtgärder ÅOS Åtgärder för myndigheter och kommuner ÅP-åtgärdernas betydelse för att åtgärda påverkan Konsekvenser (övergripande) ÅP

14 Tillsammans värnar vi våra vatten

15 –Pågår till 30 april 2015 Svar senast 30 april Wordformat Struktur Samrådsperiod

16 Förvaltningsplan Åtgärdsprogram inkl MKB Bilagor för 50 åtgärdsområden Åtgärdsområden 50 st åtgärdsområdes- sammanställningar Samrådshandlingar Miljökvalitets- normer

17 Synpunkter på vattenförekomstnivå

18

19

20

21


Ladda ner ppt "Samrådsmöte Vilhelmina 23 februari 2015. Tid för bättre vatten Information Inspiration Samverkan Dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser