Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn."— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn

2 Om Avfall Sverige  Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning  Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling  Medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar  Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar  Vision - ”Det finns inget avfall”

3 Varför en satsning på export?  Stor efterfrågan – men liten export  Satsningen ska gynna exporten av –det svenska avfallskunnandet –produkter och tjänster inom avfallssektorn  För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning Sverige har en avfallshantering i världsklass!

4 En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering: - Systemkunnande / helhetssyn - Samverkansmodellen mellan offentliga och privata aktörer Bas för en stark plattform för export med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter

5 Vinster för alla parter Kommuner och kommunala bolag –Utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna –Intäkter från avfallskunnandet, även vid studiebesök och utbildningar som genomförs i Sverige –Nya impulser och perspektiv utifrån Svenskt näringsliv, konsulter och leverantörer inom avfallsbranschen – Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym genom samverkan med kommuner och kommunala bolag Alla –En god image av svensk avfallshantering –En förbättrad global miljö

6 Projekt 2012-2013 Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Arbetsgrupp Cirka 20 medlemmar i Avfall Sverige som representerar organisations- och ägarstrukturer från olika delar av Sverige Arbetsutskott

7 Pågår - Att formulera erbjudanden 1.Vad vill omvärlden ha hjälp med? 2.Vilken typ av kompetenser finns? 3.Vilken modell ska vi ha för samverkan? 4.Vem betalar? Målet är att ta fram en produktkatalog med erbjudanden

8 Baserat på våra erbjudanden kommer vi sedan att  Ta fram en rutin /checklista för att kanalisera och bedöma inkommande förfrågningar om studiebesök, support, etc, för att kunna prioritera på ett genomtänkt sätt  Hitta de rätta marknadsföringskanalerna

9 Erbjudanden - preliminära Fråga: 1.” Vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc?” 2.“Vi vet vad vi ska göra men hur hittar vi formen att arbeta med att nå dit?” 3.“Vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi?” 4.“Vi har en anläggning men vi vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den” 5.Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter med vårt budskap” 6.”Vi vill utbilda vår personal” Matchande erbjudande: 1.Avfallshantering i hållbar stadsutveckling: System design, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc. 2.Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc. 3.Uppförande av avfallsanläggningar/insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc. 4.Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/insamlingssystem 5.Kommunikation och kampanjer 6.Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet

10 Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag  Bas för att forma erbjudanden  Får nyhetsbrev några gånger årligen om vad som händer  Välkommen att teckna upp dig!

11 Kontakt och information Projektledare: Jenny Åström jenny.astrom@avfallsverige.se 0766-347510 Arbetsgruppsordförande: Thomas Nylund thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se 026-178489 www.avfallsverige.se/export/


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser