Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• öka tillgängligheten till planerad vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• öka tillgängligheten till planerad vård"— Presentationens avskrift:

1

2 • öka tillgängligheten till planerad vård
• avveckla köer och väntetider • arbeta för att vårdgarantin ska gå att genomföra.

3

4 • All behandling utifrån medicinska ställningstaganden ingår i vårdgarantin.
• Beslutad behandling ska inledas inom 90 dagar. • När behandling inte kan erbjudas inom 90 dagar erbjuds patienten vård hos annat landsting inom garantitiden – utan extra kostnad för patienten. • Information till patienter/invånare och ett aktivt stöd – en förutsättning för en väl fungerande garanti – ska tillhandahållas av landstingen.

5 • Landstingen ska fortsätta rapporteringen till databasen Väntetider i Vården.
• En årlig uppföljning ska lämnas till Socialstyrelsen (1 mars) hur åtagandet uppfyllts och vilka åtgärder som har vidtagits. • Sveriges Kommuner och Landsting och staten kommer att genomföra årliga avstämningar.

6 • att ge patienten en starkare ställning
• att ge vård på lika villkor i hela landet • att vård efter behov ges ett starkare genomslag • att stärka arbetet med prioriteringar och gemensamma medicinska indikationer • att öka tilltron till vården.

7 • att ge en samlad och pedagogisk bild av de insatser som gör att vårdgarantin kan förverkligas
• att initiera, stimulera och koordinera förbättringsarbete i alla landsting/regioner • att arbeta nationellt med underlag för tydliga indikationer för behandling inom de stora diagnosområdena för planerad vård • att lägga tonvikt på konkret handling och genomförande.

8

9 • Kunskap om orsaker till köer finns samlade i tidigare arbeten:
Väntetider i Vården (ViV), process- och genombrottstekniker, Socialstyrelsens riktlinjearbete, Svenska Läkaresällskapets prioriteringsarbete samt enskilda landstings arbeten med vårdprogram och prioriteringar. • Landstingen tillförs resurser: Sedan 2002 har landstingen tillförts 1,25 miljarder per år för att förbättra tillgängligheten till vården. För 2005 tillförs ytterligare 700 miljoner samt 500 miljoner för år 2006.

10 • att engagerade ledare står i spetsen för arbetet med tydlig ledning, styrning och uppföljning
• att engagerad vårdpersonal arbetar för att förverkliga vårdgarantin • att en bred satsning sker på systematiskt förbättringsarbete • att sprida kunskap och kommunicera budskapet

11 • att nationellt stimulera och stödja samtliga landsting/regioner
• att redovisning – kontinuerlig och långsiktig uppföljning av resultaten – sker såväl nationellt som per landsting/region • att sprida kunskap och kommunicera budskapet.

12 Svensk sjukvård arbetar köfritt genom:
• att behandling/bedömning sker inom bestämd tid • att planeringslistor/underlag endast innehåller patienter som erbjudits behandling inom tre månader • att tiden mellan olika moment i vårdprocessen mäts.

13

14 Johan Calltorp, projektledare
Gunilla Nygård, administratör Bo Alm, kommunikation Christer Bergquist, Sofia Löfvendal Medicinska indikationer Leo Musikka Effektiv remisshantering Berlith Persson Rutiner för väntande patienter Birgitta Källström Uppföljning av väntetider i specialiserad vård Birgitta Edström, Kristina Bremme Uppföljning av väntetider i primärvården Marianne Hanning Väntetider i vården Jan-Erik Synnerman Kvalitetsregister Eva Westerling Genombrott Margareta Strindhall Bra mottagning Jan Lindmark Flödesmodellen Mats Andersson Uppsala-Örebroregionen Elisabet Danielsson Västsvenska sjukvårdsregionen Marion Lindh Stockholm/Gotland sjukvårdsregion Annika Lusth Uppsala-Örebroregionen Urban Lönn Uppsala-Örebroregionen Elisabeth Malmborg Västsvenska sjukvårdsregionen Gunnar Moa Norra sjukvårdsregionen Berlith Persson Södra sjukvårdsregionen Jan-Gunnar Sjödin Norra sjukvårdsregionen Margareta Strindhall Sydöstra sjukvårdsregionen

15 • Ellen Hyttsten, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande
• Sören Berg, Stockholmsregionen • Axel Bergh, Västra Götalandsregionen • Ingemar Eckerlund, SBU • Jan-Erik Johansson, Uppsala-Örebroregionen • Lena Kierkegaard, Södra sjukvårdsregionen • Christina Kärvinge, Socialstyrelsen • Lena Lundgren, Sydöstra sjukvårdsregionen • Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting • Britt Nordlander, Svenska Läkaresällskapet • Gunnar Persson, Norra sjukvårdsregionen • Jan-Erik Synnerman, Sveriges Kommuner och Landsting

16 Blekinge Dalarna Gävleborg Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Västernorrland Värmland Västra Götaland Västmanland Västerbotten Örebro Östergötland Gulli Malmborg Gunilla Skoog Gösta Andersson Aina Wigren Ann-Christin Olsson Kullberg Ylva Lyander Dag Ström Gunnar Moa Roger Hammarström Thomas Bergström Kerstin Bengtsson Ulla Johansson Stefan Rydén Åsa Berling Marion Lindh Anne Genander Lennart Persson Kerstin Westholm Niklas Rommel Bo Enheim Agneta Bergqvist Lars-Olof Rönnqvist Lars-Gunnar Kallin Eva Abrahamsson Torkel Åberg Gunilla Fredriksson Johan Alinder Björn Hansson

17 www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting
Väntetider i Vården Statens beredning för medicinsk utvärdering Socialstyrelsen www2.svls.se Svenska läkaresällskapet Projektledning Medicinska indikationer E-remisser Rutiner för väntande patienter Väntetider i vården Primärvårdsmätningar Genombrott Bra Mottagning Flödesmodellen Kvalitetsregister Johan Calltorp Gunilla Nygård Bo Alm Christer Bergquist Leo Musikka Berlith Persson Marianne Hanning Birgitta Källström Birgitta Edström Kristina Bremme Eva Westerling Margareta Strindhall Jan Lindmark Jan-Erik Synnerman


Ladda ner ppt "• öka tillgängligheten till planerad vård"

Liknande presentationer


Google-annonser