Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 12 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 12 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 12 maj 2014

2 Öppna jämförelser för kollektivtrafik  Publicerad 26 mars  Verktyg för politisk styrning  Indikatorn tillgänglighetsanpassade bussar  Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon är att det ska vara utrustat med ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre kriterier måste vara uppfyllda.

3 Resultat av öppna jämförelser  Blekinge, Skåne och Stockholm i topp  Riksgenomsnitt 61%  Ålder på fordonsflottan är en faktor som kan påverka  Målsättning: kunna ha med hela-resan- perspektivet  Ladda ner eller beställ på vår webb!

4 Nätverket för tillgänglighetsfrågor  Gemensamt initiativ från Handisam och SKL.  Målgruppen är mestadels kommunala tjänstemän, några politiker, inom tillgänglighetsområdet.  Skapa kontakter, inspirera, sprida kunskaper, goda exempel m.m.  516 medlemmar som representerar 215 olika kommuner, landsting eller myndigheter.

5 Några aktuella frågor i huset  Många som jobbar med tillgänglighetsfrågor – ex. fysisk planering och byggande, hälsa och vård, arbetsmarknad och sysselsättning.  Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.  Kollektivtrafik på landsbyggden, projekt om länsöverskridande närtrafik och samverkan

6 Kontakta mig gärna! Emma Gyllander Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad emma.gyllander@skl.se 08-452 71 64, 076-526 90 64


Ladda ner ppt "Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting 12 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser