Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Verksamhetslokaler Bo Garneij Huddinge kommun. 2 Kommentarer Bruttokostnader Att tänka på: Olika organisation - 4 egen regi – 3 i bolag Ständiga förbättringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Verksamhetslokaler Bo Garneij Huddinge kommun. 2 Kommentarer Bruttokostnader Att tänka på: Olika organisation - 4 egen regi – 3 i bolag Ständiga förbättringar."— Presentationens avskrift:

1 1 Verksamhetslokaler Bo Garneij Huddinge kommun

2 2 Kommentarer Bruttokostnader Att tänka på: Olika organisation - 4 egen regi – 3 i bolag Ständiga förbättringar

3 3 Omfattning Övergripande Fastighetsförvaltning – lokalkostnader/kvm Lokalanvändning – kvm o kostnad/nyttjare Kundenkät Botkyrka Gott exempel – lokalbank Haninge

4 4 Sammanfattning Investeringsnivå 782 mnkr år 2008 Kostnaderna ökar med cirka 5 % Ytan ökar med 4 % Volymökning förskola/skola 3,6 %

5 5 Kommunala verksamhetslokaler

6 6 Andel lokalkostnad (%) av kommunens totala nettokostnader 2008

7 7 Lokalinvesteringar - Mnkr

8 8 Lokalinvestering kr per inv.

9 9 Total lokalkostnad – kr per kvm

10 10 Kostnad (kr/kvm) för inhyrda lokaler

11 11 Mediakostnader 2008

12 12 Mediakostnader 2008

13 13 Antal kvadratmeter per invånare

14 14 Kvm och kostnad (kr) per invånare

15 15 Förskola

16 16 Grundskola

17 17 Jämförelse kvm/elev Grundskola

18 18 Gymnasium

19 19 Jämförelse kvm/elev Gymnasiet

20 20 Hyresgästenkät Botkyrka Fjärde gången den genomfördes (99, 03,07, 09) Utformning (spelregler och ansvarsfördelning, personal o entreprenörer, lokaler, lokalanknuten service) Syfte: Ta reda på i vilken grad hyresgästen upplever att f- enheten tillhandahåller ändamålsenliga lokaler

21 21 Erfarenheter Resultaten har bekräftat tendenser som man har anat redan innan undersökningen gjordes På detaljnivå fungerat som verktyg för verksamhetsförändring och åtgärder Bra underlag för fortsatta diskussioner med hyresgästerna om vad som är bra, bör utvecklas, vad som är mindre bra

22 22 Utvecklingspunkter  Kundenkät  Lokalförsörjningsprocess  Energikostnader  Jämför nyproducerad skola i två kommuner  Lokalnyttjande (kapacitet, användande)


Ladda ner ppt "1 Verksamhetslokaler Bo Garneij Huddinge kommun. 2 Kommentarer Bruttokostnader Att tänka på: Olika organisation - 4 egen regi – 3 i bolag Ständiga förbättringar."

Liknande presentationer


Google-annonser