Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head. Grundläggande dokument <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head. Grundläggande dokument <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">"— Presentationens avskrift:

1 XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head

2 Grundläggande dokument Basdokument Hello world

3 XML version Deklarationen Skall alltid placeras överst i dokumentet före alla andra taggar

4 XHTML version Anger vilken standard som dokumentet följer och var man kan hitta denna standard

5 HTML - taggen Sedan man angett DOCTYPE och XML standard så kommer det egentliga HTML – dokumentet omgivet av starttaggen och sluttaggen HTML – taggen innesluter taggarna … … HTML- taggen kan ha språkattribut XMLNS är referens till Extended Markup Language Name Space

6 HEAD Head-taggen markerar en sektion av dokumentet som innehåller overheadinformation – titel, sökord, författarnamn med mera Mellan body-taggarna finns det egentliga dokumentet

7 Ett mycket enkelt exempel

8 Validering

9 Lyckad validering ger en ikon som pris

10 En miss- lyckad vali- dering Samma fil – Vad är skillna- den?


Ladda ner ppt "XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head. Grundläggande dokument <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">"

Liknande presentationer


Google-annonser