Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala miljömål och nationellt stöd Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Nobelmötet 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala miljömål och nationellt stöd Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Nobelmötet 2013."— Presentationens avskrift:

1 Lokala miljömål och nationellt stöd Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Nobelmötet 2013

2 Sammanfattning Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012 Stort engagemang Nio av tio kommuner har mål Klimatmålet lyfts Bättre statlig samordning Länsstyrelsens ansvar Mer insatser för små kommuner

3 Genomslag för miljömålen i konkret arbete 3 Energieffektivisering 75% Miljötillsyn 71% Avfall 70% Naturvård 63% Vatten och avlopp 60% Fysisk planering - bostäder/lokaler 57% Fysisk planering – infrastruktur 53% Trafik och transporter 52% Energiproduktion och distribution 50 % Upphandling 47% Klimatanpassning 45% Förskola/skola 34% Folkhälsoarbete 21% Miljöledning 18% Miljöteknikutveckling 17% Näringslivsutveckling 17% Kultur och fritid 16%

4 Mindre kommuner behöver extra stöd Verktyg för att beskriva och följa upp miljösituationen Konkret stöd till åtgärder för att nå miljömålen Informations- och utbildningsinsatser kopplat till miljömålsarbetet Goda exempel och erfarenheter

5 Miljömålsstöd för kommuner Ta fram ett material som stöd för kommunerna i deras miljömålsarbete. Målgruppen är främst miljömålssamordnare i kommunen för att Materialet ska ge vägledning och inspiration i hur de kan använda det nationella och regionala miljömålssystemet i det kommunala miljöarbetet.

6 Behov av handbok för miljömålsstöd för kommuner Skala1 23456 Svar: --47116

7 Önskemål om upplägg och innehåll -Ge en känsla av sammanhang i miljömålen -Konkreta tips, förslag och metoder -Uppslagsbok/Steg för steginstruktioner

8 Tanken bakom handbokens upplägg -En kort bakgrundsbeskrivning -Kommunala exempel som illustration och inspiration -Ev steg för steg instruktion/checklistor -Vilken hjälp kan jag få av länsstyrelsen -Tips på fördjupningsmaterial -Tips på fler goda exempel -Skrid till handling

9 Tanken bakom handbokens upplägg

10

11 Innehåll Det svenska miljömålssystemet Förutsättningar för lokalt miljömålsarbete Utformning av kommunala program Kopplingar till kommunal verksamhetsledning Kommunens roller, ansvar och verktyg Miljökommunikation Uppföljning/Indikatorer/Statistik Samverkan Målkonflikter och synergier Fördjupningar i åtgärdsarbetet Samhällsekonomisk analys av miljömålsarbetet Stor miljönytta med små medel Ekonomiskt stöd till miljömålsåtgärderna

12 Goda exempel och expertis

13 Indikatorer Strategiskt miljöarbete Omställnings- indikatorer Geografiska tillstånds- indikatorer SpjutspetsAvanceradBas Vilka indikatorer finns tillgängliga? Vilka behov och önskemål finns hos kommunerna?

14 Seminarium den 25 september 2014 på SKL SKL kommer under nästa år att ta initiativ till att bilda ett nätverk för kommunala miljöstrateger. Förbundet behöver en bättre bild av aktuella möjligheter i det miljöstrategiska arbetet och skapa en plattform för kunskapsöverföring och policyförslag.

15 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Vägledningsstandard för hållbar utveckling SKL, SIS och Miljöstyrningsrådet Antas i januari 2014 Erfarenheter från pilotkommuner Seminarium på SKL den 4 april 2014


Ladda ner ppt "Lokala miljömål och nationellt stöd Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting Nobelmötet 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser