Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen Linda Tollemark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen Linda Tollemark"— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen Linda Tollemark

2 Miljömål och hållbar utveckling
»Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.« Regeringsbeslut 1999 Miljömålen har sin utgångspunkt I regeringsbeslutet från 1999 “Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation…” Resultatet blev 15 övergripande mål (miljökvalitetsmål) och ett sjuttiotal delmål. Under 2003 var många parter involverade I bred samverkan med att anpassa de här miljömålen efter Östergötlands förhållanden, och 2003 antogs målprogrammet Mål I sikte.

3 Miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft
Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar & vattendrag Grundvatten av god kvalitet Levande kust & skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Detta är de 15 övergripande målen som sedan har sammanlagt ett sjuttiotal delmål kopplat till sig. Nationell nivå även Storslagen fjällmiljö

4 Länsstyrelsens roll Vi samordnar arbete för Vårt uppdrag:
Verka för att miljömål och klimat- och energistrategin uppnås Regional uppföljning Stödja kommunerna med underlag Verka för att målen får genomslag i planeringen Vi samordnar arbete för miljömål och klimat/energi Målbedömningar Rapportering Information Nätverk Projekt Kontaktpersoner på enheterna

5 Bedömningar Ca: 30 % Målet nås inom tidsramen Ca: 70 %
Målet nås inte inom tidsramen

6 Läs mer ”Här är vi nu! –Mål i sikte 2010”
”Vad gör Länsstyrelsen för miljön?” Vår webbplats under Miljömål


Ladda ner ppt "Miljömålen Linda Tollemark"

Liknande presentationer


Google-annonser