Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen Linda Tollemark. Miljömål och hållbar utveckling »Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.«

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen Linda Tollemark. Miljömål och hållbar utveckling »Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.«"— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen Linda Tollemark

2 Miljömål och hållbar utveckling »Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.« Regeringsbeslut 1999

3 Miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar & vattendrag Grundvatten av god kvalitet Levande kust & skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

4 Länsstyrelsens roll Vårt uppdrag: Verka för att miljömål och klimat- och energistrategin uppnås Regional uppföljning Stödja kommunerna med underlag Verka för att målen får genomslag i planeringen Vi samordnar arbete för miljömål och klimat/energi Målbedömningar Rapportering Information Nätverk Projekt Kontaktpersoner på enheterna

5 Bedömningar Ca: 30 % Ca: 70 % Målet nås inom tidsramen Målet nås inte inom tidsramen

6 Läs mer ”Här är vi nu! –Mål i sikte 2010” ”Vad gör Länsstyrelsen för miljön?” Vår webbplats under Miljömål www.miljomal.se


Ladda ner ppt "Miljömålen Linda Tollemark. Miljömål och hållbar utveckling »Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta.«"

Liknande presentationer


Google-annonser