Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDVATTENFÖREKOMSTER AV RIKSINTRESSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDVATTENFÖREKOMSTER AV RIKSINTRESSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN"— Presentationens avskrift:

1 GRUNDVATTENFÖREKOMSTER AV RIKSINTRESSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN
BEHÖVS DET? Lotta Lewin Pihlblad, SGU 15 maj 2012

2 Grundvatten måste få ett tillräckligt skydd där det behövs, för att inte hindra en framtida samhällsutveckling. FÖREBYGGANDE SKYDD!!

3 Vad har gjorts tidigare?
Grundvattenutredningen 1995 (SOU 1995:45) s. 147 Grundvattenförekomsterna är givna och bör därför vara styrande i stor utsträckning för samhällsplaneringen, Planering av verksamheter kräver avvägningar gentemot en rad olika intressen, Det är ett starkt intresse att kunna skydda grundvatten för framtida bruk, stärk skyddet! Miljömålskommittén (SOU 2000:52, s. 689) Uppmärksammade frågan om skydd av yt- och grundvatten. Förutsättningar borde utredas för att i 3 kap. MB föra in bestämmelser för främja en god hushållning av grund- och ytvattentillgångar.

4 Vad har gjorts tidigare?
Bestämmelser om miljökvalitet – Ramdirektivet för vatten (SOU 2002:107) Överväga om det finns ett tillräckligt skydd för potentiella dricksvattentäkter. Ansåg att grundvattenutredningens förslag var aktuella!! SGU hemställde till regeringen 2004 att Miljöbalkskommittén skulle få i uppdrag att utreda frågan – en gång för alla SGU lämnade underlag till Miljöprocessutredningen (SOU 2009:45) Utredningen har inte slutbehandlats.

5 Vad görs nu? SGU: Relativ värdering av grundvattenförekomster
Tänk, att de flesta bara tänker på sand, i den här fina grundvattentäkten.. Vad görs nu? SGU: Relativ värdering av grundvattenförekomster Rapport om vattenförsörjnings-planering Kriterier för att kunna välja ut riksintressen Metoder för materialför- sörjningsplanering

6 SVAR: GRUNDVATTENFÖREKOMSTER KAN INTE FLYTTAS, DET KAN VERKSAMHETER. DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING KONKURRERAR PÅ OJÄMLIKA VILLKOR MED ANDRA RIKSINTRESSEN Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "GRUNDVATTENFÖREKOMSTER AV RIKSINTRESSE FÖR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN"

Liknande presentationer


Google-annonser