Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRÄLDRAMÖTE – P01 Till ledare och lagföräldrar inom Täby Basket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRÄLDRAMÖTE – P01 Till ledare och lagföräldrar inom Täby Basket"— Presentationens avskrift:

1 FÖRÄLDRAMÖTE – P01 Till ledare och lagföräldrar inom Täby Basket SYFTET MED MALLEN med denna ppt-mall är främst att… Ge er ett stöd och struktur för genomförandet av hösten föräldramöten, så att alla slipper sitta och uppfinna sin presentation från ett vitt ark Utveckla och spetsa våra föräldramöten, så att vi ännu bättre når ut till föräldrarna och kan fånga deras energi, kunskap och tid i arbetet med klubben och laget Vi ska höja nivån och bli ännu proffsigare i vår kommunikation. Vi är överlag bra idag, men bra kan alltid bli bättre och det är dessutom nödvändigt då vi växer och behöver nå ut till fler intressenter på ett gemensamt och bra sätt. SYFTET MED MÖTE Att ge tydlig information om den kommande säsongen för föräldrarna i ditt lag/din träningsgrupp Att ”sälja in” Täby Basket genom att presentera klubbens syfte, värderingar och vision och tydliggöra årets verksamhetsplan Att skapa intresse och locka föräldrar till att engagera sig i klubben – få dem att känna ”det här är en bra klubb, här vill jag vara med och bidra” Att få alla att inse att klubben är klubbens medlemmar och föräldrar, ingen annan, om inte tillsammans gör jobbet kommer ingen annan att göra det Att skapa insikt om de ekonomiska förutsättningar som Täby Basket verkar under. Dvs allt är ideellt (utom vårt kanslifunktion) XX Genomgående i dessa bilder har vi markerat med XX på de ställen där du behöver uppdatera med den information som gäller ert möte. Du ska även komplettera med egna bilder utifrån behov, men ta inte bort några bilder ur denna mall. 1 TIMME Lämplig längd på mötet tror vi är en timma. De klubbgemensamma delarna tar ca 30 minuter att presentera. Hur ni väljer att fördela pratet mellan ledare och lagföräldrar är förstås helt valfritt. Läs också igenom vår Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan från det senaste årsmötet som förberedelse för möte. Noteringarna vid resp bild ska ses som stolpar för din egen ”prata”. Några bilder innehåller animeringar där pkt för pkt presenteras, ta bort dessa animeringar om du inte gillar det. VI Vi som tagit fram denna mall på uppdrag av Täby Baskets styrelse, och även remissat den med några erfarna ledare i klubben, är det nya Kommunikationsprojektet bestående av följande personer… Annica Johansson, kommunikationsdirektör Kraft Food (ledare och barn i P00 och P03) Björn Edebrand, klubbchef Täby Basket Anders Malm, IT-konsult, webmaster Täby Basket (barn i P01) Monica Andersson, styrelseledamot (barn i F01) Jan By, ordförande Täby Basket, sammankallande (ledare och barn i HU18) SYNPUNKTER OCH FÖRBÄTTRINGSIDÈER På detta material är mycket välkomna. Maila dem till

2 Agenda VÄLKOMMEN Vår klubb - Täby Basket P-01 2012-2013
Vem är vem? Vår klubb - Täby Basket Idé, vision och värdegrund Klubbfakta och ekonomi Organisation och bemanning P Mål Spelare Tränare Lagföräldrar & Webmaster Träningar, principer Träningstider Seriespel, cuper Spel, lagindelning, kallelser Spelarakademin Budget för P-01 Vad gäller i övrigt? Kalendarium, Information Arbetsuppgifter Medlemsregister Organisation Övriga frågor Hälsa välkommen och presentera agendan. Kör alltid ett presentationsvarv (snabbt) så att nya känner sig välkomna.

3 Täby Basket – Klubbidé Täby Basket finns av ett enda skäl
”Genom glädje, sunda värderingar och gemenskap skapar vi framgång på och vid sidan av basketplanen.” Täby Baskets vision ”En basketspelare i varje hem” Täby Baskets värdegrund KÄMPA – KAMRATSKAP – KVALITÉ – KUL

4 Vad kostar Täby basket? Vad kostar det att driva runt verksamheten under ett år? Svar: nära 3,5 msek (det sa vi redan till förra bilden, så det borde alla svara rätt på ;-) Syftet med ekonomibilderna är att skapa en förståelse för hur det hänger ihop rent ekonomiskt Att det är precis som ett företag eller privat, intäkterna måste vara större än kostnaderna. Att förhoppningsvis få en bättre balans internt i ekonomiska diskussioner, så att vi oftare diskuterar hur vi ska få in pengar och hittar lösningar på det. Idag handlar tyvärr den dialogen oftast om, i sig goda idéer, men som ”bara” kostar pengar. Och det utrymmet finns inte, utan att nya inflöden skapas.

5 Täby Basket – Kostnader (3.5 msek)
Diagrammet visar våra kostnader (3,5 msek) fördelat på huvudområden 1/3 är kansliet, som omfattar vår personal som är 3,5 heltider (just nu fördelat på 4 personer + 1 person i arbetsträning). I denna del ingår även övriga kontorskostnad, revisorer, datorer, tryck o dyl. Nästa 1/3-del handlar om våra barn och ungdomslag. Kostnader för serie- cupanmälan, domare, resor. OBS! inga ledare (eller funktionärer, eller styrelse) har ekonomisk ersättning för sitt arbete i klubben. Alla dessa insatser är helt ideella idag, UNDANTAGET att vår unga ledare som jobbar på daglägren har 50kr/h i ”lön”. Den sista 1/3-delen av våra pengar går till herrlaget (notera att vi inte har några som helst spelarlöner), ledarutbildning (inkl ledarresa och övriga kostnader. I posten Övrigt ligger kostnader för marknadsföring, sponsorer, vårt cafe och diverse mindre kostnadsposter

6 Täby Basket - Intäkter ”Nettovinst” kkr Sponsorer 180 RTBC 2012 130
Summercamp 100 Skollovsläger 60 Café Jump Stop 50 Konfektion 30 550 Intäkter De inkomstkällor som gör att vi kan driva runt klubbens verksamhet är främst tre 1) Träningsavgifter och medlemsavgifter, netto ca 1350 kkr 2) Bidrag från stat och kommun, netto 670 kkr (inkl Bingo som inte kräver ngn insats från oss) 3) Våra egna arbetsinsatser (högra rutan) med att rekrytera sponsorer, arrangera RTBC och Camps, Café, kläder, netto 550 kkr Ang pkt 3, gulmarkerade poster. JA, intäkten är högre med det finns ju också kostnader för resp post. Nettot är det som är intressant att räkna på. Kommentera speciellt att kampanjen med de blå armbanden gav oss 100 kkr netto riktat till Ledarakademin för de yngre ledarna och Summercamp. Alla ideer som gör att vi kan öka inflödet av pengar är alltid mkt välkomna.

7 P-01 – Vilka är vi? 20 aktiva mycket engagerade killar
Anders Eidensten – tränare (William) Urban Skilje – tränare (Kristoffer) Per Skott – tränare (Isak) Jan Wahlström – tränare (Maxe) Hans Sanne – tränare (Tom) V. A. Kant – lagförälder V-A. Kant – lagförälder Anders Malm – webmaster mm (Arvid) Här lägger du agendan för det som konkret rör ditt lag/grupp. Följande bilder kan du använda som mallar om det passar.

8 P-01 – MÅL Ge samtliga spelare rätt utmaning/utveckling med syftet att behålla alla spelare. Plats för både bredd och topp KÄMPA – KAMRATSKAP – KVALITÉ – KUL På planen Utanför planen Sportsliga mål: Varje spelare skall göra sitt bästa efter individuell förutsättning Vinna och förlora som ett lag Här lägger du agendan för det som konkret rör ditt lag/grupp. Följande bilder kan du använda som mallar om det passar.

9 P-01 – MÅL För att få med oss så många som möjligt så
Ge samtliga spelare rätt utmaning/utveckling med syftet att behålla alla spelare. Plats för både bredd och topp KÄMPA – KAMRATSKAP – KVALITÉ – KUL På planen Utanför planen Sportsliga mål: Skapa förutsättning för jämna matcher Varje spelare skall göra sitt bästa efter individuell förutsättning Vinna och förlora som ett lag För att få med oss så många som möjligt så länge som möjligt Här lägger du agendan för det som konkret rör ditt lag/grupp. Följande bilder kan du använda som mallar om det passar.

10 Information Kalender på lagets hemsida skall innehålla alla relevanta aktiviteter Kallelser sker via My-Club (nytt för i år) Normalt sett sker endast en kallelse per tillfälle – den kallelsen och svar gäller Facebooksidan är ingen kanal för officiell information – kan användas för att uppmärksamma aktiviteter, matcher etc.

11 Träningar Fokus under året på
Teknik Spelförståelse – anfall/försvar - laget Fysik Positioner fortfarande ej helt fasta Olika nivåer/olika förutsättningar & behov Nivåindelning av vissa övningar på träning Syfte: Ge alla chansen att utvecklas Dynamiskt – alla utvecklas olika snabbt – anpassning baserad på aktuell nivå

12 Träningar Ti – Byäng 17.30-18.45 To – Näsbydal 18.45-20.00
Kom 15 min före träningsstart – 15 min strechning efter Medtag alltid – Vändbart linne, vattenflaska, boll (storlek 6) Mat/mellanmål före träning

13 Träningar Spelarakademi – Start 18/9 Inleda samarbete med P-00
OBS – Komplement till den som vill utvecklas ännu mer Ons Tibble blandat F/P 00 och 01 Varannan vecka med Kjell Karlgren Varannan vecka – fys med Annika Klingström Separat anmälan och avgift (700 SEK) Inleda samarbete med P-00

14 Matcher Principer för kallelser till spel Träningsnärvaro
Värderingar – Kämpa, kul, kvalitet, kamratskap Nivåanpassat i tävling

15 Seriespel och deltagande i cuper
Principer för spel Kallar 10 killar till match OSA (tid utsätts) Vid färre än 8 kallas ersättare in Ambitionen är att alla skall spela i samtliga matcher man är kallad till Alla får inte exakt samma speltid/match

16 Seriespel och deltagande i cuper
Mitt i Cupen Två lag Ett lag i tävling - seriespel Ett breddlag Cuper PEAK – Blackeberg (kommande helg) Ev. ngn till i höst Minst en turnering i vår (E-tuna, Göteborg) Övriga??? Träningsmatcher

17 Avgifter Medlemsavgift (inkluderar träning samt deltagande i seriespel) 150 kr, familjen 350 kr Träningsavgift 1700 kr Spelarakademi 700 SEK Cuper – Avgifter kan tillkomma Lagavgift – SEK betalas i september) SEK att betalas under året

18 Budget/Lagkassa I kassan (2013-09) 2500 SEK Eget matchställ 1000
SEK/spelare 20 000 Deltagande i Cuper Ev. deltagande i RM (om 2 år) > Annat ?

19 Budget/Lagkassa Förslag till aktiviteter
En försäljningsaktivitet under hösten (saffran) En försäljningsaktivitet under våren Gemensamma aktiviteter (valfria tillfällen) – Förslagsvis 3 gånger/termin Tvätta familjens bil Panta flaskor Etc. etc Sponsoransvarig efterlyses!!!

20 ”Klubben” Vad kan du göra för Täby Basket? Bli medlem
Täby Basket är dess medlemmar och inget annat Klubben är helt beroende av våra egna ideella insatser Vi gör ett grymt bra jobb, vi har kul och vi behöver alltid blir fler som delar på jobbet Vad kan du göra för Täby Basket? Bli medlem Jobba på, eller vid sidan, av planen (allt är inte basket) organisera, administration, pengar, sponsorer, www, kiosk, läger, cuper, funktionär, kommunikation, utbildning… vem i rummet vill hjälpa till? Prata om varje punkt, ge din personliga reflektioner. Plocka upp namn på den sista frågan. Vi har ett stort behov att öka trycket på våra föräldrar att delta. Vi kommer aldrig att kunna ta nästa steg i klubbens utveckling utan att vi lyckas engagera flera människor. UNDVIK INTE DENNA DISKUSSION PÅ MÖTET. Namn på föräldrar som anmäler intresse för klubbgemensamma arbetsuppgifter anmäler du direkt efter mötet till Björn Edebrand.

21 Arbetsuppgifter och organisation 1/3
Bemanna Café Jump Stop enligt lagschema Ansvaret för att fördela lagets arbetsuppgifter har vi lagt på ledare och lagföräldrar enligt denna lista. Listan har tagits fram i vårt barnutskott och detta är den aktuella gällande versionen. NOTERA ATT ledare och lagförälder inte ska göra allt själva, men de ska ansvara för att jobbet blir gjort. Om du i ditt lag är noga med detta i början av säsongen så kommer det att fungera bra, men det kommer inte att fungera utan god planering och framförhållning.

22 Arbetsuppgifter och organisation 2/3

23 Arbetsuppgifter och organisation
Arbetsutskott Barn (Anders Eidensten) Ungdom (NN) Marknad (NN) Byängshallen (NN) RTBC (NN) Ledarakademin (NN) Spelarakademin (NN) IT/webb (Anders Malm) Styrelse Johan Paulin, Fredrik Lindholm, Bengt Andersson, Rikard Johansson, Patrik Setzman Suppl. Elisabeth Fahle, Harald Naumann Uppdatera denna bild med namnen (NN) på de föräldrar i ditt lag som deltar i de olika arbetsutskotten och projekten. I några lag kommer det då att se väldigt bra ut (=många namn), i andra lag är det tunnare men förhoppningsvis kan det förbättras när föräldrarna inser att det är många roller som måste bemannas. Syftet med bilden är att få alla att förstå att det krävs en omfattande organisation för att driva runt vår verksamhet Att locka alla till att engagera sig i klubben arbete. Prata om att man kan bidra med tid, pengar, kunskap. I nuläget är det arbetsutskotten som behöver fler medverkande. Barnutskottet behöver asap 2 ytterligare ledmöter

24 Vad säger coachen??? Backdoor
Lura sin försvarare bort från korgen och sedan gå bakom ryggen för att få bollen Baseline Planens kortsidelinjer Blocka Stå eller hoppa, och med handen stoppa skottförsök Crossover Byta dribblingshand Cut Springa mot korgen med riktningsförändring för att kunna få boll med avslut Defence Försvar Drive Utmana motståndaren genom att dribbla mot korgen

25 Vad säger coachen??? Face Avslut/skott mycket nära motståndaren
Fast break Snabbt uppspel för snabba mål Försteg Göra sig fri med en rörelse i V-form Give & go Passa, röra sig mot korgen för att få tillbaka bollen och göra mål Inside Nära korgen Layup Två steg (eg. fotisättningar), i fart från dribbling eller pass och göra mål Screen Hjälpa en lagkamrat genom stå still, i vägen för en försvarare

26 Vad säger coachen??? Spinnmove
Byta dribblingriktning genom att rotera runt sin försvarare med bollen Steal Ta bollen från motståndaren Tipin Göra mål genom att skjuta i bollen utan att greppa den

27 Regler – Vad händer på planen
Tidsregler 4*8 min Speltid de kommande åren – effektiv speltid (ev. förlängning är 3 min) 3 sekunder I zonen närmast korgen får anfallare endast befinna sig i 3 sekunder 5 sekunder Maximal tid för att få hålla bollen utan studs eller pass (gäller även inkast) 8 sekunder Tiden för att ta sig över egen planhalva till anfallsplanhalva 24 sekunder Maximal anfallstid innan man måste skjuta

28 Regler – Vad händer på planen
Regel Stegfel Man får endast ta ett steg med bollen Dubbeldribbling Man får endast dribbla en gång Foul Ojust spel på något sätt. Vid 5 individuella fouls får spelaren ej spela mer den matchen Lagfoul Efter 4 lagfouls per period får motståndaren straffkast vid skottfoul Charge/offensive foul Foul på offensiv spelare, exempelvis när försvarare står helt still i balans och blir påsprungen Foul vid skottförsök Kan resultera i 2 poäng + 1 straffkast eller 2 straffkast (3 vid skott utanför 3-poängslinjen)

29 Regler – Vad händer på planen
Regel Bakåtspel Anfallande lag får ej gå tillbaka till egen planhalva då man tagit bollen över halva plan Time - out Coachens möjlighet till taktiksnack under pågående spelperioder (1 min)

30 BESLUT BESLUT PÅ MÖTET Lagkassa – 500 SEK/familj – Att betalas i september (kontonummer skickas ut i separat meddelande) – Ytterligare 500 SEK/familj – att betalas under säsongen Lagkassan byggs upp på sikt och tillfaller laget Vid turneringar där alla inte kan ges möjlighet att delta tas del av avgiften från lagkassan och del av avgiften betalas av deltagande spelare Minst en försäljningsaktivitet under hösten Lagförälderrollen – Ansvar fördelas genom en arbetsgrupp bestående av Eva Wiking, Susanne Szalo och Petter Odmark.


Ladda ner ppt "FÖRÄLDRAMÖTE – P01 Till ledare och lagföräldrar inom Täby Basket"

Liknande presentationer


Google-annonser