Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för minskad energianvändning i nya byggnader och vid ombyggnation Information MSN, 13 okt 2010 Anna Green, Miljöenheten Energieffektivt byggande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för minskad energianvändning i nya byggnader och vid ombyggnation Information MSN, 13 okt 2010 Anna Green, Miljöenheten Energieffektivt byggande."— Presentationens avskrift:

1 Strategi för minskad energianvändning i nya byggnader och vid ombyggnation Information MSN, 13 okt 2010 Anna Green, Miljöenheten Energieffektivt byggande i Nacka

2 MSN antar strategin den 9 dec 2009 200 000 kr för 2010 Fyra vägar för att nå målet: –Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger och förvaltar fastigheterna –Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger marken –Forum för energismart byggande i planprocessen –Skapandet av ett ”energikontor” + önskan om energi- och klimatstrategi som del av ÖP

3 Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger och förvaltar fastigheterna Fastighetskontoret driver framgångsrikt detta arbete! Ryms inom ramen för Energimyndighetens stöd Bra koll på fastigheterna – betar av åtgärder Prövar olika nivåer av energikrav i förskolor och idrottshallar Systematiskt och målinriktat arbete Hur sprider vi information om detta?

4 Satsa på energieffektivt byggande när kommunen äger marken Markanvisningen för Lokkomobilvägen – höga energikrav! Centrala Nacka – skjuts på framtiden

5 Forum för energismart byggande i planprocessen Enskilda möten med byggherrarnas miljöchefer Ältadalen – hållbarhetsprogram tillsammans med NCC Kvarnholmen – hållbarhetsprogram ska tas fram Möte med byggherrar och fastighetsägare den 29 oktober: –Bl.a. workshop om miljöklassningssystem Sweden Green Building Council: BREEAM, LEED, Miljöklassad byggnad, Green building Nacka ligger långt fram!

6 Skapandet av ett ”energikontor” Nätverksträffar M&S c:a varannan månad. I nätverket ingår: –Henrik Feldhusen, direktör för hållbar utveckling –Linnea Olofsson, Planenheten –Tore Liljeqvist, Miljöenheten –Susanne Moberg, Exploateringsenheten –Katarina Söderberg, Bygglovenheten –Ronia Shakir, Fastighetskontoret Kopplas till andra verksamheter genom energieffektiviseringsstödet

7 Utbildning för MSN med KTH, mars 2009 (Studieresa till Växjö) Seminarier för hela M&S: –april: Hur kan vi använda miljöklassningssystem? –augusti: Vad kan vi ställa krav på i stadsbyggnadsprocessen Framtagandet av mål och indikationer har inte påbörjats inom nätverket (däremot inom energieffektiviseringsstödet)

8 Energi- och klimatstrategi i ÖP Klimat- och energiavsnitt på c:a 4 sidor Mål från RUFS och förslag på åtgärder Skrivning om ett framtida framtagande av en ”riktig” energistrategi ?

9 Projektets fortsättning 2011 - förslag Arbetet med egna fastigheter (punkt 1) fortsätter inom ramen för Energimyndighetens stöd Byggande på egen mark och samarbete med byggherrar (punkt 2 och 3) slås ihop till energikrav i stadsbyggnadsprocessen – kraven behöver inte skilja sig åt. Tid avsätts för att driva energifrågan i konkreta stadsbyggnadsprojekt Energinätverket (punkt 4) fortsätter med nätverksträffar, seminarier och studiebesök. Utveckla en struktur för nuläge, mål och indikatorer.

10 Slutsatser Fyra miljöklassningssystem erkända och prövade – en bra utgångspunkt Svårt att förhandla om energi/miljökrav i enskilda projekt – finns ett ”glapp” mellan byggherrarnas miljöchefer och deras projektledare Osäkerhet hos tjänstemännen om vad vi vågar kräva Behov av stadsbyggnadsstrategi? Dialog och samarbete för att bygga hållbart när kommunen inte äger marken – här kan Nacka bli ett gott exempel!


Ladda ner ppt "Strategi för minskad energianvändning i nya byggnader och vid ombyggnation Information MSN, 13 okt 2010 Anna Green, Miljöenheten Energieffektivt byggande."

Liknande presentationer


Google-annonser