Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne PHAVIS Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne Rätt Vård Direkt Uppföljning År 2002 År 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne PHAVIS Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne Rätt Vård Direkt Uppföljning År 2002 År 2003."— Presentationens avskrift:

1

2 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne PHAVIS Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne Rätt Vård Direkt Uppföljning År 2002 År 2003

3 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Förklaringar till Statistikunderlag. Bröstsmärtediagnoser: 600: Bröstsmärta med/utan andningsproblem 601:Hjärtinkompensation/Lungödem 604: Bröstsmärta med utstrålning 605: Hjärtinfarkt Alla statistik utgår från PBD1= Ambulanspersonalens första bedömning av Sjukdomsorsak: Preliminär Bedömning Diagnos.

4 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Prio 1: Omedelbar Ambulansutryckning och påkallande av fri väg. ( Blåljus/siren) Prio 2: Första lediga ambulans påbörjar uppdraget omedelbart.

5 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Distrikt 4 Distrikt 3 Distrikt 2 Distrikt 5 Distrikt 1 Ambulansstationer i Region Skåne år 2003 RÖD = Sommarambulans- station Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

6 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Ambulansdistrikt Distrikt 1: Malmö- Trelleborg- Svedala Distrikt 2: Lund – Landskrona - Eslöv- Hörby- Svalöv – Ven Distrikt 3: Helsingborg – Ängelholm – Höganäs Distrikt 4: Kristianstad – Hässleholm – Osby – Perstorp Distrikt 5: Ystad- Simrishamn - Sjöbo Entreprenör: Malmö Brandkår Entreprenör:Falck Ambulans AB Entreprenör:Helsingborgs Brandförsvar

7 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Befolkningsfördelning per ambulansdistrikt Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

8 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Bröstsmärta i % av innevånarantal / distrikt Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

9 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne 1. Att patienter med akut central bröstsmärta eller annat symptom som inger misstanke om akut coronart syndrom…………. PHAVIS Huvudmål: Skall vid prio 1: PHAVIS 90% av fallen nås av ambulanssjukvård inom 15 minuter med kompetens till arytmiövervakning, halvautomatisk defibrillering samt omhändertagande enligt Vårdprogrammet PHAVIS

10 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Insatstider vid prio 1 % av Regionens befolkning som nås av akutambulans inom 15 minuter : 2001 20022003 Ambulansdistrikt 1: 98% 98% 97% Ambulansdistrikt 2: 92% 92% 92% Ambulansdistrikt 3: 91% 91% 89% Ambulansdistrikt 4: 86% 85% 87% Ambulansdistrikt 5: 90% 88% 90%

11 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne - Samtliga 48 akutambulanser är utrustade med halvautomatisk defibrillator och utrustning för EKG- sändning. ( MobiMed) - Idag finns minst en fulldelegerad ambulanssjukvårdare i samtliga akutambulanser samt 1 specialistutbildad sjuksköterska i varannan akutambulans. - År 2005 ska det finnas 1 specialistutbildad sjuksköterska i varje akutambulans.

12 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne 2. Att patienter med typisk ST-höjning alternativt nytillkommet vä-gren block Erhåller reperfusionsbehandling …….. Huvudmål : PHAVIS A. Vid indikation trombolys och avsaknad av kontraindikationer: trombolys inom 60 minuter efter första larmkontakt (SOS alarm, Vårdcentral etc.)

13 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Larm till Prehospital Trombolys i Minuter Medelvärde

14 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Larm till Hospital Trombolys i Minuter Medelvärde Uppgifter från Rapportformulär från HIA

15 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Kontraindikationer mot Prehospital Trombolys: År 2002: 57 st År 2003: 51 st Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

16 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne ….. Vid indikation på PCI ( ballongvidgning) eller vid kontraindikationer mot trombolys: PCI inom 120 minuter efter första larmkontakt. B.

17 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Larm till kateter in Tid i Minuter Mål <120 minuter

18 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne 3. Att prehospital trombolys ges till patient med typisk ST-höjning på prehospitalt taget EKG och som bedöms vara lämplig för trombolysbehandling. Prehospital trombolys kan ges oberoende av transporttid till sjukhus. Huvudmål:PHAVIS

19 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Prehospital Trombolys År 2002: 58 st År 2003: 23 st Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

20 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne År 2002 År 2003 Prehospital Trombolys/kvartal

21 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Ålders och köns-fördelning prehospital trombolys År 2002 och 2003 Ålder Antal

22 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Att patienter med akut St- höjningsinfarkt och kardiogen chock alternativt patienter med St- höjnings-infarkt och kontraindikationer mot trombolys transporteras till sjukhus med möjlighet för direkt PCI utan föregående inläggning på annat akutsjukhus… Övriga MÅL PHAVIS:

23 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Via ambulans till Direkt PCI 2003

24 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Uppgift från Hia Malmö Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Via ambulans till Direkt PCI 2003

25 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Via ambulans till Direkt PCI 2003

26 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne PCI-Larm till Lund via andra sjukhus Uppgift från HIA Lund År 2002: 9 st År 2003: 52 st

27 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Dirigering Direkt PCI från andra sjukhus Tid i minuter : Larm till avlämnad Lund Uppgifter från Mamba och HIA- formulär Avstånd i kilometer: Ystad- Lund:64 km Kristianstad- Lund:79 km Medel:86 min Medel:60 min Tid saknas på några patienter från Kristianstad. På 3 patienter från Ystad har man endast gjort Angio

28 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Att patienter med med typiska symtom och objektiva tecken på akut koronarsjukdom t.ex. EKG förändringar direkt kan transporteras till HIA eller motsvarande avdelning… Övriga mål PHAVIS ;

29 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Transportdestination Bröstsmärta Prio1+2 Prehospitalt EKG skickats och ” ja” för ST-höjning. % 2002 2003

30 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Att alla patienter med misstanke om akut kranskärlssjukdom erhåller viktig farmakologisk behandling prehospitalt…. Övriga MÅL PHAVIS:

31 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Behandling vid ”Ja” för ST- höjningsinfarkt. Antal År 2002: 242 st Antal År 2003: 268 st %

32 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Behandling i ambulans Ankomstprio 1+2. Bröstsmärta 2002 2003 2002 2003 20022003 2002 2003

33 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne 2002 2003 Seloken givet prehospitalt. % 171 tillfällen 267 tillfällen

34 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Behandling vid ”Ja” för ST- höjningsinfarkt. Ambulanspersonals uppgifter Antal År 2002: 242 st Antal År 2003: 268 st %

35 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Enligt Vårdprogram PHAVIS skall Ambulanssjukvården: …Ekg tas så fort som möjligt på varje patient med akuta bröstsmärtor eller annat symtom såsom andnöd, blodtrycksfall och oklar medvetandesänkning, som inger misstanke om hjärtinfarkt.

36 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Tagna Ambulans-EKG i % av antal Bröstsmärta Målvärde 100% Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

37 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Sända EKG per HWS-sjukhus Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

38 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Ekg på andra diagnosgrupper i % År 2003 År 2002: 1290 EKG År 2003: 2062 EKG Andra diagnosgupper

39 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Övrig uppföljning enligt Vårdprogram PHAVIS: Tid för Vårdbesked. SOS Alarms utlarmningsorsak i förhållande till Ambulanssjukvårdens PBD. Ambulanssjukvårdens ifyllande av 12-avledningsrapporten i Mamba Uppföljning uppdelat per distrikt, ambulansstation och kvartal.

40 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Tid för Vårdbesked i Minuter Max 5 minuter (Vårdbesked = Transportdestination och ev. Behandlingsordination)

41 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Tolkning av EKG utfört av Läkare/Sjuksköterska År 2002 0ch 2003 * 2002 2003 * Uppgift saknas i ca 100 rapporter/år

42 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne SOS Utlarmning Bröstsmärta i förhållande till ambulanssjukvårdens Preliminära Bedömning Bröstsmärta (PBD) 93 % 95 % % Överensstämmelse

43 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Antal sända EKG Antal ifyllda 12-avl.rapporter. 88% Målvärde 100% 91%

44 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne HIA Universitetssjukhuset Lund Uppgiftslämnare Göran Nilsson HIA Lund

45 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne Antal inkomna HIA-rapportformulär 2003 Hia Lund redovisar enligt egen statistikmall


Ladda ner ppt "Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne PHAVIS Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Akut Hjärtsjuk i Skåne Rätt Vård Direkt Uppföljning År 2002 År 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser