Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprogram PHAVIS Uppföljning År 2002 År 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprogram PHAVIS Uppföljning År 2002 År 2003"— Presentationens avskrift:

1 Vårdprogram PHAVIS Uppföljning År 2002 År 2003
Prehospital HjärtAkutVård I Skåne Vårdprogram Uppföljning År 2002 År 2003 Akut Hjärtsjuk i Skåne Rätt Vård Direkt

2 Förklaringar till Statistikunderlag.
Bröstsmärtediagnoser: 600: Bröstsmärta med/utan andningsproblem 601:Hjärtinkompensation/Lungödem 604: Bröstsmärta med utstrålning 605: Hjärtinfarkt Alla statistik utgår från PBD1= Ambulanspersonalens första bedömning av Sjukdomsorsak: Preliminär Bedömning Diagnos.

3 Prio 1: Omedelbar Ambulansutryckning och påkallande av fri väg. ( Blåljus/siren) Prio 2: Första lediga ambulans påbörjar uppdraget omedelbart.

4 Ambulansstationer i Region Skåne år 2003
Distrikt 4 Distrikt 3 Distrikt 2 Ambulansstationer i Region Skåne år 2003 RÖD = Sommarambulans-station Distrikt 5 Distrikt 1 Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

5 Ambulansdistrikt Distrikt 1: Malmö- Trelleborg- Svedala
Entreprenör: Malmö Brandkår Distrikt 1: Malmö- Trelleborg- Svedala Distrikt 2: Lund –Landskrona - Eslöv- Hörby- Svalöv – Ven Distrikt 3: Helsingborg – Ängelholm – Höganäs Distrikt 4: Kristianstad – Hässleholm – Osby – Perstorp Distrikt 5: Ystad- Simrishamn - Sjöbo Entreprenör:Falck Ambulans AB Entreprenör:Helsingborgs Brandförsvar Entreprenör:Falck Ambulans AB Entreprenör:Falck Ambulans AB

6 Befolkningsfördelning per ambulansdistrikt
Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

7 Bröstsmärta i % av innevånarantal / distrikt
Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

8 Vårdprogram PHAVIS Huvudmål: Skall vid prio 1:
1. Att patienter med akut central bröstsmärta eller annat symptom som inger misstanke om akut coronart syndrom…………. Vårdprogram Skall vid prio 1: 90% av fallen nås av ambulanssjukvård inom 15 minuter med kompetens till arytmiövervakning, halvautomatisk defibrillering samt omhändertagande enligt Vårdprogrammet PHAVIS

9 % av Regionens befolkning som nås av akutambulans inom 15 minuter :
Insatstider vid prio 1 % av Regionens befolkning som nås av akutambulans inom 15 minuter : Ambulansdistrikt 1: 98% % % Ambulansdistrikt 2: 92% % % Ambulansdistrikt 3: 91% % % Ambulansdistrikt 4: 86% % % Ambulansdistrikt 5: 90% % %

10 - Samtliga 48 akutambulanser är utrustade med halvautomatisk defibrillator och utrustning för EKG-sändning. ( MobiMed) - Idag finns minst en fulldelegerad ambulanssjukvårdare i samtliga akutambulanser samt 1 specialistutbildad sjuksköterska i varannan akutambulans. - År 2005 ska det finnas 1 specialistutbildad sjuksköterska i varje akutambulans.

11 Erhåller reperfusionsbehandling……..
Huvudmål: PHAVIS 2. Att patienter med typisk ST-höjning alternativt nytillkommet vä-gren block Erhåller reperfusionsbehandling…….. Vårdprogram A. Vid indikation trombolys och avsaknad av kontraindikationer: trombolys inom 60 minuter efter första larmkontakt (SOS alarm, Vårdcentral etc.)

12 Larm till Prehospital Trombolys i Minuter
Medelvärde

13 Larm till Hospital Trombolys i Minuter Medelvärde
Uppgifter från Rapportformulär från HIA

14 Kontraindikationer mot Prehospital Trombolys:
År 2002: 57 st År 2003: 51 st Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

15 B. ….. Vid indikation på PCI ( ballongvidgning) eller vid kontraindikationer mot trombolys: PCI inom 120 minuter efter första larmkontakt.

16 Larm till kateter in Tid i Minuter Mål <120 minuter

17 Vårdprogram PHAVIS Huvudmål:
3. Att prehospital trombolys ges till patient med typisk ST-höjning på prehospitalt taget EKG och som bedöms vara lämplig för trombolysbehandling. Prehospital trombolys kan ges oberoende av transporttid till sjukhus. Vårdprogram

18 Prehospital Trombolys
År 2002: 58 st År 2003: 23 st Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

19 Prehospital Trombolys/kvartal

20 Ålders och köns-fördelning prehospital trombolys År 2002 och 2003
Antal Ålder

21 Vårdprogram Övriga MÅL PHAVIS:
Att patienter med akut St-höjningsinfarkt och kardiogen chock alternativt patienter med St-höjnings-infarkt och kontraindikationer mot trombolys transporteras till sjukhus med möjlighet för direkt PCI utan föregående inläggning på annat akutsjukhus… Vårdprogram

22 Via ambulans till Direkt PCI 2003

23 Via ambulans till Direkt PCI 2003
Uppgift från Hia Malmö Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

24 Via ambulans till Direkt PCI 2003

25 PCI-Larm till Lund via andra sjukhus
År 2002: 9 st År 2003: 52 st Uppgift från HIA Lund

26 Dirigering Direkt PCI från andra sjukhus Tid i minuter : Larm till avlämnad Lund
Avstånd i kilometer: Ystad-Lund:64 km Kristianstad-Lund:79 km Medel:86 min Medel:60 min Uppgifter från Mamba och HIA-formulär Tid saknas på några patienter från Kristianstad. På 3 patienter från Ystad har man endast gjort Angio

27 Vårdprogram Övriga mål PHAVIS;
Att patienter med med typiska symtom och objektiva tecken på akut koronarsjukdom t.ex. EKG förändringar direkt kan transporteras till HIA eller motsvarande avdelning… Vårdprogram

28 Transportdestination Bröstsmärta Prio1+2 Prehospitalt EKG skickats och ” ja” för ST-höjning.
% 2003 2002

29 Vårdprogram Övriga MÅL PHAVIS:
Att alla patienter med misstanke om akut kranskärlssjukdom erhåller viktig farmakologisk behandling prehospitalt…. Vårdprogram

30 Behandling vid ”Ja” för ST-höjningsinfarkt.
Antal År 2002: 242 st Antal År 2003: 268 st %

31 Behandling i ambulans Ankomstprio 1+2. Bröstsmärta

32 Seloken givet prehospitalt. %
2002 171 tillfällen 2003 267 tillfällen

33 Behandling vid ”Ja” för ST-höjningsinfarkt. Ambulanspersonals uppgifter
Antal År 2002: 242 st Antal År 2003: 268 st %

34 Enligt Vårdprogram PHAVIS skall Ambulanssjukvården:
…Ekg tas så fort som möjligt på varje patient med akuta bröstsmärtor eller annat symtom såsom andnöd, blodtrycksfall och oklar medvetandesänkning, som inger misstanke om hjärtinfarkt.

35 Tagna Ambulans-EKG i % av antal Bröstsmärta
Målvärde 100% Tagna Ambulans-EKG i % av antal Bröstsmärta Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

36 Sända EKG per HWS-sjukhus
Ingegerd Franzén KAMBER-Skåne

37 Ekg på andra diagnosgrupper i % År 2003
År 2002: 1290 EKG År 2003: 2062 EKG Andra diagnosgupper

38 Övrig uppföljning enligt Vårdprogram PHAVIS:
Tid för Vårdbesked. SOS Alarms utlarmningsorsak i förhållande till Ambulanssjukvårdens PBD. Ambulanssjukvårdens ifyllande av 12-avledningsrapporten i Mamba Uppföljning uppdelat per distrikt, ambulansstation och kvartal.

39 Tid för Vårdbesked i Minuter
Max 5 minuter (Vårdbesked = Transportdestination och ev. Behandlingsordination)

40 Tolkning av EKG utfört av Läkare/Sjuksköterska År 2002 0ch 2003 *
*Uppgift saknas i ca 100 rapporter/år

41 SOS Utlarmning Bröstsmärta i förhållande till ambulanssjukvårdens Preliminära Bedömning Bröstsmärta (PBD) % Överensstämmelse 95% 93%

42 Antal sända EKG Antal ifyllda 12-avl.rapporter.
Målvärde 100% 88% 91%

43 HIA Universitetssjukhuset Lund
Uppgiftslämnare Göran Nilsson HIA Lund

44 Antal inkomna HIA-rapportformulär 2003
Hia Lund redovisar enligt egen statistikmall


Ladda ner ppt "Vårdprogram PHAVIS Uppföljning År 2002 År 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser