Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Samhälle med lagar (Konsekvenser fördelar) - Trygghet, ordning - Egendom respekteras - Miljö och natur respekteras - En ram att leva och rätta sig efter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Samhälle med lagar (Konsekvenser fördelar) - Trygghet, ordning - Egendom respekteras - Miljö och natur respekteras - En ram att leva och rätta sig efter."— Presentationens avskrift:

1  Samhälle med lagar (Konsekvenser fördelar) - Trygghet, ordning - Egendom respekteras - Miljö och natur respekteras - En ram att leva och rätta sig efter  Vet vad som är rätt och fel - Mer jämlikt och rättvist  Samhälle utan lagar (Konsekvenser nackdelar) - Otrygghet - Den starkes rätt (orättvist) - Ingen struktur i samhället, vet inte vad man får göra. - Mer konflikter: kring handel, religion, rasism

2  Vad är skillnaden mellan en lag, en grundlag, en regel och en norm dvs en outtalad regel? (Skriv ner i er anteckningsbok!)  Vad händer (vad blir konsekvensen) om du bryter mot dessa? (Ge exempel!)  Vad kommer lagar ifrån? Är det samma regler, normer, lagar i alla samhällen och grupper? Förklara samband och ge exempel på skillnader mellan olika samhällen och deras lagar med hjälp av begreppen nedan. 1. Religion 2. Statsskick, 3. Tradition/Historia, 4. Ursprungsfolk 5. Grupptryck

3  1. ?  2. ?  3. ?

4 Förklaringar på samhällsnivå  Ojämlika levnadsförhållanden/Segregation=Uppdelade samhällen (Klassklyftor t.ex. fattigdom, inkomstskillnader, utbilning, arbetsbrist. Utbildningsnivå)  Vilket kön man tillhör och vilka förväntningar/normer som finns kring hur dessa bör bete sig. T.ex. Machokulturer. (Män begår 80% av alla brott i samhället) Förklaringar på familj eller individnivå  Sociala problem hemma i hemmen (missbruk, psykiska problem)  Missbruk  Tidigare brottshistorik  Grupptryck/umgängeskrets Vilka samband kan ni hitta mellan orsakerna på samhälls- och individnivå?

5  Negativa konsekvenser för förövaren och dennes familj. - Brottet minskar möjlighet att få jobb/ta lån framöver. (Prick i registret, fängelsetid etc.) - Barn och familj drabbas socialt, psykiskt och ekonomiskt.  Negativa för samhället - Ökade kostnader. Färre skatteintäkter  mer utgifter (fängelser, övervakning, stöd till drabbade, osäkerhet)  Negativa konsekvenser för brottsoffret - Ekonomiska förluster - Psykiskt lidande, (ångest, depression, panikattacker) - Sociala konsekvenser (Otrygghet) - Fysisk påverkan (Vid grövre brott)

6  Hur kan man lösa problemet? Ta olika perspektiv… - Vad kan en enskild person/individ göra? - Vad kan Familjen göra? - Vad kan staten/riksdagen/kommunen göra?

7  Kriminalitet i samhället Uppgift 4:16 och 4:10

8 1. Läs fallet och sätt er in i frågorna. 2. Diskutera sedan vad ni tänker/tycker om de olika frågorna. Ni ska ge välmotiverade svar på varför ni tycker som ni gör kring frågorna. ( Jobba med att ställa ”Varför” frågor och svara med resonemang i flera led och ur olika perspektiv ”Därför att och för att”) Spela in er diskussion på era mobiler och skicka den till min mejl. (en per grupp)  Vad tas det hänsyn till när en påföljd bestäms efter en rättegång? - Tidigare brottshistorik, psykiska problem, sociala problem, ålder, hur grovt brottet är, våldsinslag i brottet  Vad är syftet med en påföljd/ett straff? - I Sverige talar vi om kriminalvård. Syftet med påföljden är att förändra ett beteende. Det finns också ett syfte att utdela ett straff för att rättfärdiga offret.  Vilka konsekvenser får en brottsling efter att ha avtjänat sitt straff? - I en rättstat ska du när du avtjänat ditt ”straff” vara ”fri”. - Du hamnar i ett belastningsregister = din brottshistorik finns kvar i ett antal år och påverkar möjlighet att ta lån, få arbete, köpa saker. Vilka för och motargument kan ni hitta med detta?  Begrepp att lära och anteckna under ert arbete idag Påföljd, Straffmyndig, Mened, Fängelse, Omyndig, Socialtjänst, Ungdomsvård, Kriminalvård, Belastningsregister

9  - Om brottslingen inte är straffmyndig (under 15 år) så kopplas de sociala myndigheterna in. (Socialtjänsten)  - Penningböter eller dagsböter. (Ekonomiskt straff)  - Fängelse. (Från 14 dagar till 10 år. Livstid 10-15 år.)  - Fotboja. (Du avtjänar ”fängelsestraffet” i hemmet. Enbart för korta fängelsestraff samt inte för återfallsförbrytare)  - Villkorlig dom. (Dom verkställs om nytt brott begås)  - Sluten ungdomsvård. (Vid grova brott ungdomsbrott)  - Samhällstjänst. (Utföra obetalt arbete t.ex. ?)

10  Protestera mot orättvisor (Civil olydnad). Kan ni hitta några exempel på detta från historien? - ?

11  http://www.so-rummet.se/content/integration-och-segregation http://www.so-rummet.se/content/integration-och-segregation  Integration och segregation mer än bara nyanlända flyktingar och invandrare!  Ett problem som gäller alla oavsett ursprung, t.ex. boende, ekonomi, social, utbildning.  Varför är det ett problem? Historiskt? Etiskt/Rättvist? Framtida? Rättsligt?

12  Följande kunde läsas i DN förra veckan:  ”Segregationen ökar i Stockholm. Individer med olika bakgrund möter allt mer sällan varandra. ”Den mest dramatiska förändringen är att den ekonomiska segregationen ökar påtagligt. De rika bor med varandra och möter i allt större utsträckning bara andra rika”  Segregation=ett samhälle där man lever uppdelat. Ett samhälle med stora klyftor mellan människorna i det. T.ex. att man bor sorterat efter inkomst, utbildning, språk, kulturer, normer, etnicitet.  Integration= Ett samhälle där alla är delaktiga, har samma möjligheter.  Diskutera med hjälp av begreppen: rättvisa, möjligheter, utanförskap hur segregation påverkar både ett samhälle och individerna i det och försök ge tydliga exempel! - Vilka problem kan uppstå i samband med segregation i ett samhälle? - Resonera både utifrån ett samhälls/struktur- respektive individperspektiv. - Lyft fram både fördelar och nackdelar med segregationen i samband med att man kommer som ny migrant till ett land. Motstånd finns! Men varför finns det? På struktur och individnivå?

13  3 olika utgångspunkter för vad som är rätt handlande!  Pliktetik (regeletik) - Du ska alltid göra det som lagen/normen säger är rätt. - Rätt val är att handlingen följer regler/normer!  Konsekvensetik - Du ska alltid välja det som kommer att göra mest gott på sikt. - Det som ger ”bäst” konsekvenser är rätt val!  Sinnelagsetik - Om din avsikt/vilja är god är det rätt handlat!


Ladda ner ppt " Samhälle med lagar (Konsekvenser fördelar) - Trygghet, ordning - Egendom respekteras - Miljö och natur respekteras - En ram att leva och rätta sig efter."

Liknande presentationer


Google-annonser