Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett rumsligt perspektiv på fritidsgårdens verksamhet se aktiviteter och insatser i ett sammanhang tydliggöra vad fritidsledare gör skapa en normativ struktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett rumsligt perspektiv på fritidsgårdens verksamhet se aktiviteter och insatser i ett sammanhang tydliggöra vad fritidsledare gör skapa en normativ struktur."— Presentationens avskrift:

1 Ett rumsligt perspektiv på fritidsgårdens verksamhet se aktiviteter och insatser i ett sammanhang tydliggöra vad fritidsledare gör skapa en normativ struktur kring olika delar av verksamheten

2 Hängställe socialt umgänge höra till destruktiva krafter hindrar andra komma personal ger service vardagens samtal och relationer

3 Aktivitetscentrum ha kul, något att göra testa och pröva mötesplats slentrian stereotypa aktvitetspedagogik

4 Fristad få ro prata ut kontrast berätta för mycket svåra problem professionell vuxenhet

5 Parlament tycka till påverka och bestämma ungdomspolitik låtsasinflytande starka styr delaktighetskultur

6 Spegelsal se sig själv och andra veta vem man är och vill bli reflektera självupptagenhet gruppedagogik

7 Korsväg lokalt nätverk samverkan kunskapsutbyte kafferep negativ allians samla, förstå, förmedla kunskap hålla i gruppsamverkan

8 Uterum ungdomsoffentlighet grannskapet centrala staden tappa fokus resurs- och tidskrävande uppsökande arbete arrangemang

9 Fler rum?

10 Fritidsledaren ska: Vara bra p å att hantera vardagliga samtal och relationer Kunna s ä tta gr ä nser samtidigt som man stimulerar socialt samspel Jobba med aktiviteter s å att de utvecklar b å de sociala och kunskapsm ä ssiga kvalit é er hos unga m ä nniskor Samtala med ungdomar om s å dant som bekymrar dem, om sociala problem och sv å righeter i deras liv Arbeta med grupper kring inflytande och delaktighet; engagera och entusiasmera Arbeta med grupper som behandlar teman om identitet och existens Hj ä lpa ungdomar att reflektera kring sig sj ä lva och att kunna se andra Samverka med f ö r ä ldrar, institutioner och f ö reningar f ö r att å stadkomma ett kollektivt b ä ttre resultat Arbeta i lokala och centrala utemilj ö er f ö r att tr ä ffa ungdomar i andra sammanhang Samla och f ö rmedla kunskaper om enskilda och grupper av unga Arbeta med arrangemang och organisering

11 ”Det är i spänningen mellan ordning och kaos som kreativitetens möjligheter öppnar sig”


Ladda ner ppt "Ett rumsligt perspektiv på fritidsgårdens verksamhet se aktiviteter och insatser i ett sammanhang tydliggöra vad fritidsledare gör skapa en normativ struktur."

Liknande presentationer


Google-annonser