Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns Vårt svenska språk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns Vårt svenska språk"— Presentationens avskrift:

1 Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns Vårt svenska språk
Prepositioner Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns Vårt svenska språk

2 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk
De mest frekventa prepositionerna i svenskan är: av, efter, från, för, före, genom, i, med, mot, om, på (=å), till, under, ur, vid, åt, över Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

3 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk
Särskildheter preposition + pronom  pronom står i objektform (av mig, till dig, från henne, osv) till med genitiv: färdas till lands och till sjöss, gå till fots, finnan till hands, sitta till bords, ställa till svars, göra någon till lags, en till synes ändlös slätt, han gick mig till mötes, m.fl. plural genitiv på –a: gå någon till handa, gå till väga för ... skull går också med genitiv: för säkerhets skull, för samarbetets skull, för din skull, osv. andra prepositionella strukturer med genitiv: på (å)... vägnar Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

4 De äldsta prepositioner…
har lokal betydelse är liknande i alla germaniska språk till exempel: i, på, (ursprungligen: upp-å) =å, över, under, för, före, efter, ur Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

5 Prepositioner, som kom senare
bland, i bland, mot, emot, (äldre: i mot), bak, bakom, hos, till några har uppkommit genom sammansättning: bakom, bortom, hitom, inom, utom, framför, inför, innanför, utanför, ovanför, nedanför, bredvid, invid, framemot, inemot, uti, utmed, omkring, ovanpå, förutan, alltsedan uti, uppå, ifrån, igenom, emot, emellan är stilistiska varianter för till i, på¸från, genom, mot, mellan Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

6 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk
Några prepositioner är inte „riktiga” prepositioner men de är sammansättningar från andra språkselementer (substantiv, adverb, osv): angående, beträffande, rörande, oaktat, oavsett, oberäknat, inberäknat enligt, jämte, närmast, näst medelst i fråga om, i kraft av, i stället för, i överenstämmelse med (=enligt), med anledning av, med avseende på, med hänsyn till, på grund av, till följd av, tillsammans med M.fl. Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

7 Prepositioner från främmande språk
à (à propos, apropå), per (per telefon) via (tågen åker vie Stockholm) (de är från franska och latinska) Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

8 Prepositionen skiljs från sitt huvudord i följande fall:
emfas (Det kan du ha rätt i.) fråga (Vad tänker du på?) i relativsats (Jag fick ett brev, som jag måste svara på.) i infinitivuttryck (Det var någonting att tänka på.) prepositionsuttryck med med (Smörgås med ost på.) (Det är så i engelska också) Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk

9 Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk
„Phrasal verbs” Det finns sammansättningar som modifierar verbets betydelse: förbindelsen kan vara fast: avtala, påtala, vidtala, åtala, påverka, medverka, inverka, osv. förbindelsen kan vara skiljbar: tala om, hinna med, etc. i några fall existerar både formar med olika betydelse: omtala – tala om, osv. Källa: Elias Wessén: Vårt svenska språk


Ladda ner ppt "Kompilerad av Gergely Karosi från Elias Wesséns Vårt svenska språk"

Liknande presentationer


Google-annonser