Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion, politik och våld

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion, politik och våld"— Presentationens avskrift:

1 Religion, politik och våld
SAS11

2

3 Centralt innehåll Rel: 2
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.

4 Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument. Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.

5 Betyget A Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse dessa uppfattningar kan ha för individens förståelse av sig själv och av sin omvärld.

6 Planering Idag: Religion, terrorism & sekularisering
Torsdag 20/3 religion som klassificeringssystem & det rationella våldet Onsdag 26/3 repetition Torsdag 27/3 Prov

7 Intro

8 Bin Ladin Född 10 mars 1957 Riyadh, Saudiarabien Död
2 maj 2011 (54 år) Abbottabad, Pakistan 34°10′9″N 73°14′33″Ö Dödsorsak Skottskada Begravningsplats Norra Arabiska havet År som aktiv 1979–2011 Efterträdare Ayman az-Zawahiri[1] Religion Sunniislam (Qutbism) [2][3] Maka Najwa Ghanhem Khadijah Sharif Khairiah Sabar Siham Sabar Amal Ahmed al-Sadah

9 G W Bush Född George Walker Bush 6 juli 1946 (67 år) New Haven, Connecticut, USA Nationalitet Amerikansk Politiskt parti Republikanerna Maka Laura Bush Barn Barbara Pierce Bush Jenna Welch Hager Residens Preston Hollow, Dallas, Texas Crawford, Texas utbildning Yale University (B.A.) Harvard Business School(M.B.A.) Yrke Affärsman Religion Episkopalkyrkan (före 1977)[1] Förenade Metodistkyrkan (efter 1977)[2][3] Namnteckning

10 Vi och dem – Bin Ladin Bin Ladin: Världen i två läger
Skydda oss från dem Binära begrepp: ond/ god, hjälte/förövare, hot/hotad Favoritord: Infidels (otrogna)

11 G W Bush ”Varje land har ett val att göra” Ingen neutral mark
Antingen är du MED oss eller MOT oss Favorit ord: ”terrorist” Terrorist: Ofta en statslös eller icke statslösa grupper som utför våldshandlingar på institutioner och civila massor.

12 Rättfärdighetens män Både Bush och Bin Ladin vill gestalta sig som rättfärdighetens väktare Värna om svaga och utsatta Skilda (religiösa) auktoriteter : Islam Kristendom

13 Diskussion Varför är behovet att kategorisera så stort för dessa herrar? Vilka flera faktorer används för att dela in människor i ”Vi och Dem”? På sätt blir identitet viktigt i detta sammanhang? Identitet och kultur: VIKTIGT Vad händer när olika kulturer och identiteter krockar Hur kan man lösa dessa motsättningar?

14 Tal till Nationen

15 G W Bush – Tal till nationen
”Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me”…. Bilden av Den Gode Herden är en gudsbild Av alla psaltarpsalmer är Ps 23 den mest lästa. Ps 23:1-4: ”Herren är min herde, mig skall inget fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.”

16 Efter 9/11 Västvärlden söker förståelse kring muslimska våldsattentat
Sökt svar i religiösa traditioner så som kristendomen och Islam Kriget mot terrorism har fått enorma proportioner människor dör varje dag i våldsrelaterade brott - 50 stycken dödas i terroristattentat självmord trafikolyckor (King, 2007)

17 Den arga muslimen! Muslimska terrorister har värvat 1 muslim på de senaste 25 åren 1 muslim på efter 9/11 Frustation från arga muslimer som undrar varför det finns så få andra arga muslimer… Att alliera sig med muslimska samhällen är den bästa medicinen mot dessa terrordåd. (Kurzman, 2011)

18

19 Vi tar några steg tillbaka i tiden…

20 Religion en västerländsk konstruktion
Renässansen ( talet) Begreppet religio religion Transformeras i väst Får en ny betydelse Från att vara en dygd eller dyrkan till ett normativt ideal i det moderna väst Dygd: måttfull, klok kärlek, hopp, ödmjukhet

21 Religion en västerländsk konstruktion
Förvandlingen av begreppet religio till religion får konsekvenser: När kolonisatörerna kommer till Asien och Afrika finner det att människor där inte har någon religion Ingen religion = Inget människovärde

22 Forts… Man leta efter dogmer och riter som liknade kristendomens
Religion blir ”Kristendom” - kristendomen blir den religion som ställs upp som idealet för hur en religion ska vara Om man så fann ”religion” så var den primitiv (outvecklad, lägre ställd)

23 Religion som ett klassificeringssystem
Kolonisatörerna var starkt präglade av att sära på religion och det offentliga I denna klassificering som sker upplever människor att det blir förtryckta eller undertryckta Man tvingar på ideal (kristna ideal) som inte finns förankrade i den etablerade kulturen, religionen eller sättet att leva

24 Hinduismens ”din och dharma”
Dharma kan översättas till en kosmisk, social och rituell ordning Tro Ett sätt att leva och verka rituell praxis För en Hindu är religion ett sätt att leva inte en enskild verksamhet som syftar till att tro på en ”Gud”

25 Religion, sekularisering, sekularism
Det moderna konceptet av religion Skapar tankar om det som INTE är religion Tankar om det sekulära

26 Sekularisering 2 betydelser
1: Gradvis process där olika samhällsdomäner så som politik, vetenskap, ekonomin särskiljs från religion. OCH 2: Religionens minskade betydelse i ett samhälle - Gud blir mindre viktigt

27 Sekularism 2 betydelser
Beskriver ett förhållande om hur makten (staten) bör förhålla sig till religion och dess utövare. 1 Bestridda kyrkans sanningsanspråk alt. För passa religionen till det privata (Lite av fientlig inställning till religion) 2 Staten ska inte gynna en religion framför en annan. (statskyrkan är ett exempel på en kyrka som blivit gynnad) - fördela predikandet jämlikt - Samma förutsättningar som alla andra organisationer

28 Den nya frälsaren- Nationalstaten
Staten ersätter religionens roll som kulturbärare Det legitimerade våldet förskjuts från kyrkan till nationalstaten USA är ett tydligt exempel på hur nationalism blir en tydlig identitetsskapande faktor Religion: krig, och orationellt våldsutövande Nationalstat: Nödvändigt och rationellt våld

29 Stämmer detta? 4 av 75 krig genom historien fram till andra världskriget hade en påtaglig religiös dimension Av dem 4 fallen var bilden inte helt enkel Från andra världskriget och framåt är resultaten liknande 9 % av alla krig efter andra världskriget är relaterade till religion Vad är då dem enskilt störst faktorerna till väpnade konflikter, krig och elände?

30 Icke religiösa ideologier var kanske inte lösningen heller?

31 De sekulära staterna De rationella våldet:
60-65% av världens totala militära budget finansieras av 5 sekulära länder( USA, Japan, Frankrike, Kina England) varav USA stod för hälften av kostnaderna 1.2 miljarder per dag spenderar USA på sin militär dollar i sekunden 20000 människor dör varje dag pga extrem fattigdom

32 Om tanken är att rädda liv…
Får vi många moskitnät för alla dessa pengar..


Ladda ner ppt "Religion, politik och våld"

Liknande presentationer


Google-annonser