Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisational Change and Development, 15 hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisational Change and Development, 15 hp"— Presentationens avskrift:

1 Organisational Change and Development, 15 hp
Course Coordinator: Henrik Kock Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2

3 Organizational Change and Development - several dramatic notions on this issue
”Not since the industrial revolution have the stakes of dealing with change been so high” (Economist 2012) ”Organizations must change or die” (Times, 2011) ”Low success rate – about 70 % of all change initiatives fail” (Harvard Business Review, 2000) ”Executives need to understand the nature and process of organizational change better – Leaders needs to crack the code of change” (Harvard Business Review, 2011) Students in need to understand the nature and process of organizational change better? Students need to crack the code of change?

4 Course Objectives … to contribute to a deeper understanding of organizational change and development and how certain factors and conditions can be viewed as enabling/constraining organizational change and development, … overview of key areas of planned organizational change and describes various theoretical perspectives that can be applied to study change processes in organizations, … how organizational change can be organized in practice.

5 Organisational Change and Development viewed from several perspectives
Leading Organizational Change Learning and Organizational Change Politics and Organizational Change Management and Steering Large Scale Projects Participation and Organizational Change Gender and Organizational Change Restructuring the Public Service Sector Researchers connected to HELIX Vinn Excellence Centre

6 Examination and requirements
Readings texts Discussing texts in work groups Submitting questions to seminars and active participation in seminars Writing a paper Discussing and Defending the paper in a Seminar

7 Leadership and Organisational Change
A Typical Week: Leadership and Organisational Change Day Time Content Litterature Teacher Monday Reading texts Avolio (2009) Andriopoulos (2008) Yukl (2006) et.al. Tuesday 13-15 Lecture: Leadership and Organizational Change Wallo Wednesday Thursday 8-12 Group work: Analysis and Reflections. Preparing questions to the seminar Friday 10-12 Seminar: Leadership and Organizational Change Wallo & Kock

8 Course Literature (734G47, 759A37) Compulsory readings on basic and advanced levels
Beer, Michael, and Nitin Nohria (2000). "Cracking the Code of Change". Harvard Business Review 78, (May-June 2000), pp  Beer, M., Eisenstat, R. A., & Spector, B. (1990, November/December). Why change programs don't produce change. Harvard Business Review, 68, pp  Brulin, G., & Svensson, L. (2012). Managing Suistainable Development Programmes. A Learning Approach to Change. London: Gower (book).  Buchanan, D. and Badham R.J., (2008.) Power, politics and organizational change. Sage Publications (book).  Ellström, P-E. (2010a). Organizational Learning, In P. Peterson, E. Baker, & B. McGraw (Eds.) International Encyclopedia of Education, pp (pdf, will be distributed).  Ellström, P.-E. (2010b). Practice-based innovation: a learning perspective. Journal of Workplace Learning, 22, No.1/2, pp  O`Reilly, C., & Tushman, M. (2004). The Ambidextrous Organization. Harvard Business Review, April.  Sundin, E. (1995). The Social Construction of Gender and Technology. A Process with No Definitive Answer. The European Journal of Women´s Studies, 2, 3, pp (paper copy, will be distributed).  Sundin, E. (2011). Entrepreurship and the reorganization of the public sector: A gendered story. Economic and Social Democrazy, 32, 4, pp  Sundin E. & Tillmar, M (, 2010) The Masculinization of the Elderly Care Sector: Local-Level Studies of Public Sector Outsourcing, International Journal of Gender and Entrepreneurship, spring 2010.  Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S., & Sjöberg, K. (2009). Learning Through Ongoing Evaluation. Lund: Studentlitteratur (book). Chapter 1-5, 14.  Wallo, A., Nilsson, P., & Kock, H. (2012). Accelerating and Braking in Times of Economic Crisis: Organisational learning in a top management team. Submitted to the Journal of European Industrial Training. (PDF, will be distributed). Weick, K. E and Quinn, R. E. (1999.) Organisational change and development. Annual Review of Psychology, 50, pp  Wilson, J (1991) Participation - a framework and foundation for ergonomics? Journal of Occupational Psychology, 64, 1, pp Yukl, G., & Lepsinger, R. (2006). Leading Change. Adapting and Innovating in an Uncertain World. Leadership in Action, April May, pp. 3-7.

9 Arbetsplatsförlagd utbildning 15 hp
Kursen arbetsplatsförlagd utbildning är en kurs som pågår i 10 veckor. De flesta som väljer kursen går den under v35-44, eller v Det är inte en praktik. Möjligen kan säga att vissa praktikinslag ingår, men det handlar fortfarande en kurs som kursdeltagaren examineras på. Kursen har två syften: 1.      Att studenten ges möjlighet att introduceras i HR-arbetet på den aktuella arbetsplatsen 2.      Att studenten under merparten av kursen arbetar med en mer omfattande uppgift inom HR-området. För båda dessa syften finns också ett relevanskrav: -        de aktiviteter och arbetsuppgifter ni genomför skall vara relevanta i förhållande till det utbildningsprogram ni går.

10 Ni tar själva fram förslag på och kontaktar företag eller organisationer som ni bedömer vara lämpliga (vi har begränsade möjligheter att göra detta). När ni tycker att ni verkar ha hittat en lämplig organisation, kontaktar ni dem och informerar om kursens upplägg och om det specifika arbete ni skall göra under kursens gång. Ni informerar kursansvarig på kursen och denne godkänner ert val av organisation och arbetsuppgift. Den arbetsuppgift som här avses skall ha relevans för din utbildning och dina ev. kommande arbetsuppgifter. Det kan t ex. handla om att göra en utvärdering, följa och rapportera en försöksverksamhet, göra ett förslag på en planerad förändring, ta fram förslag på ett nytt introduktionsprogram för nyanställda, arbeta fram en revision av företagets mångfaldspolicy, etc.

11 Det skall vara en uppgift som är relevant för utbildningen och som kräver en arbetsinsats som ”fyller” merparten av kursen. Du diskuterar lämplig inriktning på uppgiften tillsammans med din kontaktperson inom HR på företaget och ”stämmer av” med kursansvarig eller annan handledare. Arbetsuppgiften dokumenteras i en rapport som också betygssätts. Rapporten behöver inte vara klar i den 10:e arbetsveckan, men det kan vara bra att planera kursen så det finns mer skrivtid mot slutet, så att färdigställandet av rapporten inte inkräktar på den efterföljande kursen.

12 Kursansvarig vill ha in följande uppgifter:
Namn på företaget/organisationen Namn på er kontaktperson inom HR Vilken period ni går kursen Information om planerat upplägg av kursen (inkl arbetsuppgiften inom HR-området) Henrik Kock,

13 Additional literature on advanced level
Adler, P., S. (2009). Marx and Organization Studies Today. In: P., S. Adler (Ed.), The Handbook of Sociology and Organization Studies. Oxford: Oxford University Press (pdf, will be distributed). Andriopoulos and Lewis, (2009). Exploitation-Exploration Tensions and Organizational Ambidexterity: Managing Paradoxes of Innovation, Organization Science, 20, No 4, pp Avolio, B., J., Walumbwa, F., O. , & Weber, T., J. (2009). Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions. Annual Review of Psychology, vol 60, pp Heller et al. (1998). Organizational participation - myths and reality. Oxford University Press. (Chapter 5-6, paper copy, will be distributed). Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S., & Sjöberg, K. (2009). Learning Through Ongoing Evaluation. Lund: Studentlitteratur (book). Chapter 7, 8, 10. Ven, A. H. V. d., & Poole, M. S. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. Academy of Management Review, 20, pp

14


Ladda ner ppt "Organisational Change and Development, 15 hp"

Liknande presentationer


Google-annonser